Toate documentele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Cursuri PSS

  CURS NR.1 1.CONSTRUCŢII SUDATE DIN TABLĂ 1.1.Teoria matematicã a rezervoarelor Formele obişnuite ale rezervoarelor metalice sunt în general suprafeţe obişnuite prin rotaţia unei curbe plane meridian în jurul unui ax mare care se aflã în planul curbei. Grosimea peretelui fiind foarte mică în raport cu dimensiunile rezervorului, mantaua se considerã ca o membranã a cãrei formã este determinatã de suprafeţa medianã, obţinutã prin împãrţirea în douã a grosimilor peretelui. Din acelaşi motiv...

 • Analiza Spectrala a Materialelor Metalice

  INTRODUCERE Cercetarea este poate cel mai dinamic sector de activitate, supus celor mai dure competitii si permanent sub presiunea solicitarilor de piata. In drumul de la idee la aplicatie - cercetarea este primul segment, cel care adjudeca sau pierde, pentru care nu exista vice-campioni. Rolul stiintei si tehnologiei este considerat primordial in asigurarea unei economii bazate pe cunoastere, cu o crestere sustinuta si stabila, capabila sa genereze locuri de munca, coeziune sociala si...

 • Metalurgia Pulberilor

  1.4.1.1. ELECTROLIZA SOLUŢIILOR APOASE Prin această metodă se obţin pulberi de puritate ridicată cu bune caracteristici tehnologice ( bună compresabilitate şi comportare la sinterizare). Metoda poate fi utilizată, având efecte economice deosebite, atât în cadrul producţiei la scară mare cât şi mică. De asemenea, metoda permite utilizarea unei materii prime murdare ( de exemplu pentru obţinerea pulberii de fier). În prezent prin electroliză se obţin pulberi de cupru, argint, fier, zinc,...

 • Identificarea Poluantilor Specifici Generatori de Impacte de Mediu in Industria Materialelor Metalice

  Laboratorul nr.1 Identificarea poluanţilor specifici generatori de impacte de mediu în industria materialelor metalice Sursele de poluare a aerului, apelor şi solului, specifice unui flux integrat de obţinere a produselor din oţel, se clasifică după următoarele criterii: a) după natura proceselor: - surse ce emit poluanţi ca urmare a proceselor de ardere: o cocsificarea cărbunilor (combustibili – gaz de cocs); o aglomerarea minereurilor (combustibili – gaz natural şi bigaz format din...

 • Curs Metale

  B. 1. Structura oţelului şi proprietăţile lui. Caracteristicile fizico-mecanice ale oţelului. Tratamente termice ale oţelului-. Calitatea otelului folosit pentru constructii metalice-rezistenta la rupere si limita de curgere la intindere rezistenta la solicitari dinamice si ruperea fragile.-rezistenta la soc la diferite temperature.- rezistente la oboseala- indicile de plasticitate(alungirea)- resist. Segregare(incovoiere de stare rece) Valorile acestor indici se stabilesc de standarturile...

 • Tratamente Termice Aplicate Fontelor

  Introducere Fontele sunt aliaje Fier-Carbon cu continut ridicat in Carbon (peste 2,11% C), care s-au impus in constructia de masini ca materiale de baza, pe de o parte datorita costului lor relativ scazut, iar pe de alta parte, datorita proprietatilor lor de turnare foarte bune, superioare celor prezentate de oteluri. La fel ca si otelurile, fontele pot fi aliate sau nealiate. Microstructura si implicit, caracteristicile lor tehnologice si de exploatare sunt determinate insa nu numai de...

 • Tehnologia de Elaborare a Pieselor Turnate

  Studiul formei constructive şi a rolului piesei este prima etapă a proiectării tehnologiei de turnare şi are un rol foarte important reprezentând punctul de plecare în rezolvarea tuturor etapelor de proiectare. Analiza piesei turnate se face indiferent de mărimea producţiei, cu menţiunea că la producţia de serie mare acest studiu se execută mai detaliat. In cadrul acestei prime etape tehnologul trebuie să analizeze piesa de turnat din mai multe puncte de vedere şi anume: a) locul piesei...

 • Proiect la Microscopie si Analiza de Imagine

  1. INTRODUCERE Cercetatorii au creat din aproape in aproape stiinta fizicii. Aceasta stiinta a evoluat mult si continua sa se dezvolte, dar scopul ei, vast si ambitios, ramane acelasi: studierea fenomenelor naturale si definirea legilor care le guverneaza. Fizica este stiinta care studiaza materia, energia si miscarea. Plecand de la legile geometrice ale reflexiei si refractiei, au fost inventate numeroase instrumente optice (lupa, ochelari, microscop, telescop…) pentru a mari capacitatea...

 • Proiectarea Sculelor Aschietoare

  LUCRAREA nr.1 Determinarea experimentală a rigidităţii dinamice a subansamblelor unui strung şi influenţa acesteia asupra preciziei de prelucrare 1. Obiectul lucrării În procesul de prelucrare pe maşini-unelte, solicitările care apar în sistem rareori sunt statice, în majoritatea cazurilor ele sunt dinamice ceea ce face ca forţele care acţionează asupra sistemului tehnologic elastic MDSP să fie variabile. Din această cauză trebuie să se determine rigiditatea dinamică a maşinii-unelte,...

 • Transformator de Sudare Electrica cu Modificarea Curentului de Sudare in Primar

  Lucrarea este formată din 5 capitole. În primul dintre acestea am prezentat unele chestiuni teoretice cu privire la sudarea cu arcul electric. În principiu, construcţia şi funcţionarea unui transformator pentru sudarea electrică sunt asemănătoare cu cele ale unui transformator de putere obişnuit. Principala deosebire constă în faptul că, la un transformator de sudare, regimul normal de funcţionare este cel de scurtcircuit. Ca urmare, dacă la un transformator obişnuit, caracteristica...

 • Proiect Scule - Cutit de Strung, Armat cu CMS

  TEMA PROIECTULUI: Sa se proiecteze un cutit de strung, armat cu CMS, prin fixare mecanica neascutibila pentru prelucrarea piesei din figura de mai jos: le= 120mm lg=60mm do = 80 mm D = 50mm ξ = 90° Material FC300 1.1 Stabilirea schemei de ascutire si a tipului de scula. Tipul de scula: cutit pentru interior, cutit pentru alezaje fara fund 1.2 Alegere materialului si stabilirea tratamentului termic. Materialul aschiat: FC300 Compozitia chimica, forme de livrare si domenii de...

 • Proiect Scule Aschietoare

  Sa se faca proiectarea urmatoarelor scule: Cutit de strunjit exterior cod ISO PDJNR 32 25 M 15, pentru prelucrarea oţelurilor cu duritate medie Broşă pentru prelucrarea canelurilor dreptunghiulare cu dimensiunile 8x46x54x9, STAS 1769-86, cu lungimea L = 74 mm, la piese din materialul OLC 45. A. Proiectarea cutitului 1. Identificarea cutitului din catalog. Cutitul a fost ales din catalogul Sandvik Coromat. Corpul cutitului are codul PDJNR 32 25 M15, si are urmatoarele dimensiuni: b f1 h...

 • Actiuni ale Formei de Turnare asupra Aliajelor

  Complexul de fenomene termice, chimice şi mecanice care se desfăşoară la suprafaţa de dintre aliajul lichid şi forma de turnare reprezintă cauza apariţiei şi dezvoltării a numeroase defecte ale pieselor turnate, cum ar fi: aderenţe, incluziuni nemetalice, sufluri, crăpături, cruste, Studierea acestor fenomene şi înţelegerea lor poate conduce atât la preîntâmpinarea apariţiei defectelor,cât şi la dirijarea fenomenelor de interacţiune în sensul îmbunătăţirii calităţii pieselor t atât în...

 • Proiect Foraj

  INTRODUCERE Necesitatea acoperirii consumului de gaze , dar mai ales de petrol a determinat declanşarea unor operaţii de prospectare intensă, extinderea făcându-se şi în apele unor mări şi oceane. Sonda proiectată , cu caracter de explorare cercetare este proiectată pentru adâncimea de 3960 m. Prin forajele executate pe structurile Lebăda Vest şi Lebăda Est a fost dovedită existenţa unor acumulări industriale de hidrocarburi, în capcane morfostructurale şi litostratigrafice realizate în...

 • Bazele Prelucrarii Mecanice

  Materialele folosite la confecţionarea sculelor aşchietoare trebuie să posede următoarele proprietăţi: duritate superioară materialului prelucrat, cu cel puţin câteva unităţi HRC; rezistenţă mecanică suficientă pentru a suporta solicitările complexe care apar în tăiş datorită acţiunii forţelor de aşchiere; întrucât deseori aceste solicitări se realizează cu şoc, este necesară o bună tenacitate, pentru a evita apariţia unor ştirbiri ale muchiilor aşchietoare în timpul lucrului; rezistenţă...

Pagina 7 din 20