Notițele din domeniul Asigurări

Grile asigurări comerciale

1. În cazul asigurării de bunuri pot fi asigurate: a) bunurile primite pentru a fi depozitate pe o perioadă de timp determinată; b) bunurile care fac obiectul unor contracte de închiriere; c) bunurile primite pentru reparare; d) toate răspunsurile sunt corecte; 2. În cazul asigurării cargo se acordă despăgubiri... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras Preview

Grilă licență asigurări - reasigurări

1. Compensarea prejudiciilor prin sistemul asigurărilor presupune: a) efort individual b) efort colectiv c) efort al instituțiilor publice Varianta corectă: b 2. Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în: a) Marsilia b) Genova c) Londra Varianta corectă: b 3. În funcție de contextul... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Asigurarea și Reasigurarea

1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. Forţele naturii, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi activitatea omului sunt principalele cauze generatoare de pagube în economie. Putem grupa aceste cauze generatoare de pagube în două... citește mai departe

74 pagini 3 puncte Extras Preview

Asigurări financiare

Riscurile in cadrul asigurarilor financiare Tipurile de societati Problemele de asigurari a activitatii de asig au fost considerate o utopie prin prisma faptului ca pe de o parte activitatea de asigurari a fost slab dezvoltata si pe de alta parte deoarece sistemul bancar actiona in forma lui clasica. D.p.d.v.... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Bazele asigurării

1.1.Necesitatea, conditiile aparitiei si evolutia asigurarilor Aparitia asigurarilor este legata de existenta unor evenimente posibile, dar incerte, care ameninta bunurile materiale precum si integritatea corporala si chiar viata oamenilor, asa cum sunt calamitatile naturale, bolile, accidentele, incendiile.Se... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Teste grilă

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1. Asigurarile, după forma juridică de realizare se clasifică în: A. Asigurări de viaţă B. Asigurări obligatorii C. Asigurări de persoane D. Asigurări facultative E. Asigurări de bunuri F. Asigurări de răspundere civilă G. Asigurări maritime d) B, D 2. Beneficiul asigurarii... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurări

Conceptul de asig si abordari Asig reprez un sist de rel’ eco kre implică aportul unui nr mare d pers fz şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în kre sunt ameninţate d aceleaşi pericole în existenţa şi activitatea lor, ericole probabile,posibile,dar nesigure. Dpdv juridic-pt a fi operantă,asig... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Fițuici asigurări

Conceptul de asigurare Ag ec au cautat modalitati de a asigura protectia persoanei supusa riscului prin prevenirea, asistenta si prevederea riscului. Prevenirea – cel mai bun mijloc de evitare a riscului; consta in luarea de masuri ce fac imposibila prod. Riscului Limitarea pagubelor – inseamna masuri immediate... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Teste Grilă

TESTE GRILĂ 1. Se fac următoarele afirmaţii legate de prima de asigurare: A) Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită, plătită de asigurat asigurătorului, pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii la producerea riscului asigurat. B) Cota de... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Asigurări și transporturi în afacerile economice

1. Conceptul de asigurare – esenta si functiile asigurarilor Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de personae fizice si juridice in constituirea unui fond banesc, in conditiile in care sunt amenintate de aceleasi pericole in viata si activitatea lor. Elementele... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Extras Preview

Asigurări de viață

6 Asigurari de viata Se pot incheia de pers in varsta de la 16 la 65 ani.Sumele asigurate se stabilesc de regula in f-ctie de cerintele asiguratilor si in limitele prevazute de actele normative care stau la baza contractarii asigurarii Marimea primei de asigurare se stabileste in raport cu suma asigurata varsta... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Asigurări și transporturi

I. ASIGURAREA: 1.1.MODALITATI DE CEDARE A RISCULUI: a) Autoasigurarea: repr.o metoda de constituire descentralizata a unor fonduri de rezerva de catre ad.ec. Aceasta metoda nu foloseste principiul mutualitatii (metoda de constituire descentralizata a unui fond de asig.prin plata de la un nr cit mai mare de... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Sistemul public de asigurări sociale - principii

Unicitatea- este organizat şi funcţionează un singur sistem public naţional de asigurări sociale, garantat de stat. Obligativitatea- pers fiz şi jur care desfăşoară activităţi aducătoare de venit si îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege au obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări... citește mai departe

1 pagini 4 puncte Extras Preview

Pensiile

Pensia pentru limită de vârstă Acordarea acestei pensii necesită îndeplinirea cumulativă a două condiţii: persoana să fi împlinit vârsta standard de pensionare şi să fi îndeplinit stagiul minim de cotizare în cadrul sistemului de asigurări. Conform noii legislaţii instituită prin Legea nr. 19 din 1 aprilie 2000,... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Indemnizații

Indemnizaţia în caz de pierdere tempo¬rară a capacităţii de muncă din cauza unei boli sau a unui accident Concediul medical în caz de boală sau accident se acordă salariaţilor, inclusiv persoanelor aflate în perioada de probă, indepen¬dent de durata nedeterminată sau determinată a contractului de muncă, în caz de... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview