Teste Grilă

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2074
Mărime: 9.84KB (arhivat)
Cost: 2 puncte

Extras din document

TESTE GRILĂ

1. Se fac următoarele afirmaţii legate de prima de asigurare:

A) Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită, plătită de asigurat asigurătorului,

pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii la

producerea riscului asigurat.

B) Cota de primă tarifară este diferenţiată ca nivel, în funcţie de ramura de activitate, felul bunului,

intensitatea producerii riscurilor etc.

C) Prima netă este destinată formării fondului necesar achitării despăgubirilor şi sumelor asigurate.

D) Adaosul serveşte la formarea resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor privind

constituirea şi administrarea fondului de asigurare, a fondurilor de rezervă etc.

E) Cota de primă tarifară este compusă din: prima netă şi adaos (supliment) de primă.

Identificaţi varianta adevărată:

a) toate variantele sunt false;

b) toate variantele sunt adevărate;

c) toate variantele sunt incomplete;

d) A+B+C;

e) C+D+E.

2. Despăgubirea (indemnizaţia) de asigurare reprezintă:

a) pierderea în expresie bănească, intervenită la un bun asigurat, ca urmare a producerii

fenomenului împotriva căruia s-a încheiat asigurarea;

b) indemnizaţia de asigurare ce nu poate depăşi 80% din pagubă;

c) se calculează în mod unitar, cu principiul răspunderii proporţionale;

d) se plăteşte de asigurător la casieria acestuia;

e) asigură întotdeauna acoperirea pagubei survenite ca urmare a producerii riscului asigurat.

3. Prima de asigurare reprezintă:

a) o sumă de bani dinainte stabilită, pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului, pentru ca acesta săşi

poată constitui fondul de asigurare;

b) din primele de asigurare încasate, asigurătorul îşi poate constitui şi alte fonduri prevăzute de lege;

c) prima de asigurare se calculează înmulţind suma asigurată cu cota de primă tarifară;

d) cota de primă tarifară se mai numeşte şi primă brută;

e) toate variantele de mai sus.

4. Contractul de asigurare este un contract consensual, deoarece:

a) se încheie valabil prin simplul consimţământ al părţilor;

b) părţile îşi asumă obligaţii reciproce şi interdependente;

c) la încheierea acestuia părţile nu cunosc existenţa sau întinderea exactă a avantajelor patrimoniale

ce vor rezulta pentru ele din contract;

d) toate clauzele se eşalonează în timp;

e) toate variantele de mai sus.

44

5. Contractul de asigurare prezintă următoarele trăsături caracteristice:

a) consensual;

b) sinalagmatic;

c) aleatoriu;

d) oneros;

e) securitate individuală.

Indicaţi trăsătura falsă.

6. Durata asigurării reprezintă în asigurări:

A. perioada de timp în care rămân valabile raporturile de asigurare stabilite prin contractul de

asigurare;

B. un element specific asigurărilor facultative;

C. durata asigurării diferă după cum este vorba de asigurări facultative de bunuri (generale) sau

asigurări facultative de viaţă;

D. la asigurările de bunuri (generale), durata este cuprinsă de regulă între 3 şi 12 luni;

E. la asigurările de viaţă, durata asigurării este mai îndelungată.

Se cere varianta corectă şi completă.

a) A+B+C+D+E;

b) A+B+C+D;

c) A+B+C;

d) A+B;

e) A.

7. La asigurarea sub aspect economic:

a) fondul de asigurare îmbracă forma bănească;

b) fondul de asigurare se formează în mod descentralizat pe seama primelor de asigurare;

c) asigurarea presupune existenţa unei comunităţi de risc;

d) toate cele trei variante de mai sus;

e) asigurarea îmbracă forma unei ramuri prestatoare de servicii.

Se cere varianta corectă de răspuns.

8. Definiţia reasigurării este următoarea:

a) Un mijloc de egalizare, prin divizare, a răspunderilor între mai mulţi asigurători dispersaţi pe arii

geografice cât mai întinse, de menţinere a unui echilibru între primele încasate şi despăgubirile

datorate la fiecare asigurător în parte.

b) Reasigurarea avantajează nu numai pe asigurător, dar şi pe asigurat.

c) Reasigurarea se încheie numai între societăţi de asigurări.

d) Reasigurarea produce efecte numai între reasigurat şi reasigurător.

e) Contractul de asigurare are caracter confidenţial şi se bazează mai mult pe cutumă şi mai puţin pe

prevederi legislative.

Se cere răspunsul corect şi complet.

9. Contractul de reasigurare poate avea:

a) caracter facultativ, obligatoriu sau mixt;

b) caracter strict legiferat prin norme uniforme emise de CSA;

c) avantaje numai pentru asigurător;

d) efecte numai pentru o parte, de regulă asigurător;

e) avize din partea CSA, conform Normelor acesteia.

Preview document

Teste Grilă - Pagina 1
Teste Grilă - Pagina 2
Teste Grilă - Pagina 3
Teste Grilă - Pagina 4
Teste Grilă - Pagina 5
Teste Grilă - Pagina 6
Teste Grilă - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Teste Grila.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările Maritime

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Apariţia asigurărilor maritime datează cu mult timp în urmă. Acestea asigurări au apărut în orânduirea sclavagistă şi sunt...

Asigurari Maritime

Asigurarile maritime au ca scop protejarea navelor maritime si fluviale, ambarcatiunilor si instalatiilor folosite in porturi, precum si a...

Contractul de Asigurare

1.Definitia si caracteristicile juridice ale contractului de asigurare Relatiile sociale dintre oameni se realizeaza pe baza unor întelegeri...

Teste Grila

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1. Asigurarile, după forma juridică de realizare se clasifică în: A. Asigurări de viaţă B. Asigurări obligatorii C....

Grile Asigurari si Protectie Sociala

1. Pensionarea anticipata: a) are implicatii pozitive asupra costurilor programelor de pensii si asupra pietei muncii. b) duce la irosirea fortei...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurarea Facultativa a Autovehiculelor. Asigurarea Auto - CASCO

Riscurile pentru care asigurătorii oferă protecţie riscuri specifice diferitelor accidente, ciocniri, loviri, zgârieri, căderi, derapări sau...

Asigurari si Protectie Sociala

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de...

Ai nevoie de altceva?