Grile Banci

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 8036
Mărime: 46.42KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

TESTE DE EVALUARE

1.„Băncile comerciale adună informaţii asupra subiecţilor economici (persoane fizice sau juridice) care solicită

împrumuturi, încercând să limiteze expunerea la riscurile selecţiei adverse, în plus menţinând legăturile cu clienţii

împrumutaţi, ele limitează riscul generat de hazardul moral.”

Precizaţi daca enunţul este adevărat (A) sau fals(F)

R :A

2. Băncile comerciale operaţiuni de lombardare (operaţiuni de împrumut garantate cu efecte publice - obligaţiuni, bonuri de tezaur - operaţiuni prin care banca comercială obţine de la Banca Centrală, de emisiune resurse pe termen scurt).

a) Lombardarea este o operatiune bancara de pasiv

b) Lombardarea este o operatiune bancara de refinantare a activitatii

c) Lombardarea este o operatiune bancara de activ

Ce fel de operaţiune este lombardarea ?

R : b)

3.Bilanţul unei bănci reprezinta un tablou ce cuprinde imaginea activelor şi pasivelor sale.Enumerăm cateva

posturi bilanţiere :

a) Alte credite

b) Alte imprumuturi

c) Alte titluri

Care dintre acestea sunt posturi de Pasiv in bilantul unei banci :

R. : b)

4.Profitul net (PN) este evidenţiat după deducerea tuturor cheluielilor şi taxelor. Acest indicator este utilizat la

determinarea performanţelor băncii.

a) rata rentabilitatii financiare

b) rata profitului

c) rata rentabilitatii economice

Ce exprimă profitul net raportat la totalul activelor ?

R. : c)

5.Indicatorii utilizaţi in analiza performanţelor unei bănci sunt măsuri retrospective ale profitabilităţii, oferind informaţii

referitoare la trecut. Pentru determinarea performanţelor profitabilităţii curente sau viitoare, se foloseşte un indicator prospectiv. Prezentăm mai jos câţiva indicatori.

a) Rata utilizarii activelor

b) Levierul financiar

c) Marja dobanzilor nete

Care dintre aceşti indicatori este utilizat in determinarea profitabilităţii curente ?

R. : c)

6.Bancile efectueaza mai multe tipuri de operaţiuni. Totusi in funcţie de tipul băncii ele se specializează in

efectuarea cu precădere a unei anumite categorii de operatiuni. Enumerăm câteva tipuri de bănci.

a)Bancilor ipotecare

b)Bancilor de afaceri

c)Bancilor de comert exterior

d)Bancilor de trezorerie

e)Bancilor agricole

Pentru ce tip de banca operatiunile cu titluri constituie de regula principală de activitate

R. : d)

7.Costurile unei bănci pot fi implicite şi explicite. Prezentam mai jos cateva categorii de costuri.

a)costul cu dobanda

b)costul de oportuniate

c)costurile cu resurse reale aferente depozitelor

d)costurile cu resurse reale aferente împrumuturilor

Care dintre costurile unei banci enumerate nu reprezinta un cost explicit :

R. : b)

8.Funcţiile principale ale băncii sunt :

1. oferă servicii financiare ;

2. gestionează mijloacele de plată ;

3. conecteză fluxurile bancare ;

4. acoperă riscurile financiare ;

5. asigură lichidităţile în economie ;

6. realizează operaţiuni cu titluri ;

Alegeţi varianta corectă de răspuns :

a) 1, 4, 6

b) 1, 2, 6

c) 3, 4, 5

R. :b)

9.Banca comercială realizează următoarele operaţiuni active :

a. operaţiuni cu aur şi devize;

b. operaţiuni cu titluri ;

c. operaţiuni de trezorerie;

Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns.

R. :a)

10. Bilanţul enumeră sursele fondurilor băneşti (pasivele) şi utilizările (activele) pentru care acestea sunt alocate.

Prezentăm mai jos câteva dintre elementele ce compun bilanţul unei bănci.

a) Depozite netranzacţionate

b) Imprumuturi de la banca centrală

c) Imprumuturi de la corporaţii

d) Imprumuturi de la instituţii financiare

e) Numerar in curs de incasare

f) Depozite operate prin cecuri

Care dintre aceste elemente nu face parte din componentele pasivului unei banci ?

R.: e)

11.«Băncile obţin profituri prin vanzarea activelor cu anumite caracteristici şi cumpărarea pasivelor cu caracteristici diferite ».

Precizati daca afirmaţia este adevărată (A) sau falsă (F)

R.: A

12 .“Managementul lichidităţii presupune existenţa lichidităţilor suficiente pentru a dispune de numerarul necesar pentru a plăti……”

a) creditorii

b) salariaţii

c) deponenţii

d) acţionarii

Alegeţi varianta corectă ca afirmaţia să fie corectă

R.: a)

13. Activităţile extrabilanţiere implică instrumente financiare comercializabile care generează profit din onorarii

(taxe) şi din vânzări de împrumuturi. Aceste activităţi afectează veniturile, dar nu apar în bilanţ, ele crescând în importanţă pentru bănci. Enumerăm mai jos operatiuni efectuate de bănci.

a) Generarea de comisioane din comisioane şi onorarii

b) Colectarea de numerar

c) Vânzarea de credite

d) Activităţi de comercializare

Care dintre aceste activităţi nu este extrabilanţieră pentru o bancă?

R. : b)

14.«Rezerva minimă obligatorie este o taxă asupra depozitelor ».

Precizati daca enunţul este adevărat (A) sau fals(F).

R. : A

15.«Principala particularitate a managementului bancar rezidă în dependenţa puternică a cifrei de afaceri de riscurile asumate »

Precizaţi dacă afirmaţia este adevărată (A) sau falsă (F)

R. : F

16.Componentele definitorii ale managementului financiar al băncii sunt :

a) managementul lichidităţii ;

b) managementul creditului ;

c) managementul activelor ;

Precizaţi care este varianta incorectă de răspuns.

R. :b)

17.Se dau următoarele elemente de bilanţ :

1. depozite operate prin cecuri ;

2. rezerve la Banca Centrală.

Preview document

Grile Banci - Pagina 1
Grile Banci - Pagina 2
Grile Banci - Pagina 3
Grile Banci - Pagina 4
Grile Banci - Pagina 5
Grile Banci - Pagina 6
Grile Banci - Pagina 7
Grile Banci - Pagina 8
Grile Banci - Pagina 9
Grile Banci - Pagina 10
Grile Banci - Pagina 11
Grile Banci - Pagina 12
Grile Banci - Pagina 13
Grile Banci - Pagina 14
Grile Banci - Pagina 15
Grile Banci - Pagina 16
Grile Banci - Pagina 17
Grile Banci - Pagina 18
Grile Banci - Pagina 19
Grile Banci - Pagina 20
Grile Banci - Pagina 21
Grile Banci - Pagina 22
Grile Banci - Pagina 23
Grile Banci - Pagina 24
Grile Banci - Pagina 25
Grile Banci - Pagina 26
Grile Banci - Pagina 27
Grile Banci - Pagina 28
Grile Banci - Pagina 29
Grile Banci - Pagina 30
Grile Banci - Pagina 31
Grile Banci - Pagina 32
Grile Banci - Pagina 33
Grile Banci - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • +Credit banci stanciu III ZI.doc
  • PSB.doc

Alții au mai descărcat și

Teste Grila - Gestiune Bancara

1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este...

Riscul de credit

Introducere Riscul de creditare, cunoscut ca si si risc de insolvabilitate al debitorilor, este caracterizat riscul ca dobanda,creditul sau ambele...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Managementul Bancar

1. Esenţa şi particularităţile managementului bancar. În prezent, rolul băncilor şi al sistemului bancar, în general, a devenit extrem de...

Management Financiar Bancar

1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT Întelegând managementul ca fiind „acel proces prin care se coordoneaza, se conduc, se planifica si se controleaza...

Te-ar putea interesa și

Studiul Preliminar Privind Diagnoza și Prognoza Dezvoltării Motrice a Copiilor Preșcolari

CAPITOLUL 1 PREMISELE LUCRĂRII 1.1. Motivarea alegerii temei În alegerea temei am pornit de la premisa că activitatea motrică a copiilor...

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a...

Cercetarea Selectiva privind Satisfactia Clientilor - Studiu de Caz - Banca Comerciala Romana - Constanta

Economia de piaţă presupune existenţa unei economii monetare în cadrul căreia sistemul instituţiilor de credit bancare creează posibilitatea...

Analiza și contabilitatea creditelor acordate clienților la BRD - Sucursala Mehedinți

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la...

Creditarea Persoanelor Juridice MICRO IMM in Practica Bancii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Cercetare Selectivă Privind Satisfacția Clienților

CERCETAREA SELECTIVĂ PRIVIND SATISFACŢIA CLIENŢILOR. STUDIU DE CAZ : BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - PLOIEŞTI Conceptul de marketing se bazează pe...

Leasingul

Prezentarea temei abordate In limbajul cotidian auzim adesea expresiile: „nu sunt bani” sau „ nu există capital suficient”. Problema capitalului...

Sisteme Informatice - LnxSalary

Capitolul I. Descrierea programului Lnxsalary Softul folosit este licenta de LnxSalary - este un produs software realizat de firma LYNX...

Ai nevoie de altceva?