Atestat Informatica

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4016
Mărime: 23.29KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
probleme rezolvate in Pascal..pt atestat

Extras din document

1. Se citeste o data calendaristica sub forma de sir de caractere zz-ll-aa, unde zz,

ll, aa sunt numere. Sa se scrie in fisierul DC.txt ziua care urmeaza acestei date calendaristice

sub forma zz-ll-aa (ziua, luna si anul se memoreaza pe cate 2 cifre) sau mesajul `data

invalida` in cazul in care data calendaristica este eronata. Se considera, in mod

simplificat, an bisect, numarul aa multiplu de 4.

var i,e:integer;

b,bi:boolean;

sa,sl,sz:string[2];

ia,il,iz:byte;

luni:array[1..12]Of 1..31;

dati,dato:string[6];

f:text;

Begin

read(dati);

dato:='';

For i:=1 to 12 do

luni[i]:=31;

luni[2]:=28;

luni[4]:=30;

luni[6]:=30;

luni[9]:=30;

luni[11]:=30;

if length(dati)=6 then

begin

b:=true;

for i:=1 to 6 do

if (dati[i]<'0')or(dati[i]>'9') then

b:=false;

if b then

begin

dato:='0';

sz:=copy(dati,1,2);

sl:=copy(dati,3,2);

sa:=copy(dati,5,2);

val(sz,iz,e);

val(sa,ia,e);

val(sl,il,e);

if iz<luni[il] then

iz:=iz+1

else

if iz=luni[il] then

begin

if il<>2 then

iz:=1

else

if il mod 4 = 0 then

iz:=iz+1

else

iz:=1;

if il<12 then

il:=il+1

else

if il=12 then

begin

il:=1;

if ia<99 then

ia:=ia+1

else

ia:=0;

1

end

else

dato:='data invalida';

end

else

begin

if il=2 then

begin

il:=3;

iz:=1;

end

else

dato:='data invalida';

end;

end

else

dato:='data invalida';

if (dato='0')and(il<13) then

begin

str(iz,sz);

str(il,sl);

str(ia,sa);

if length(sz)=1 then

sz:='0'+sz;

if length(sl)=1 then

sl:='0'+sl;

if length(sa)=1 then

sa:='0'+sa;

dato:=sz+sl+sa;

assign(f,'dc.txt');

rewrite(f);

write(f,datao);

close(f);

end

else

dato:='data invalida';

end;

if dato='data invalida' then

write(dato);

end.

2

2. Se consider_ fi_ierul text FRACTII.IN care con_ine pe fiecare linie c‚te dou_ numere

naturale nenule <= 100, separate printr-un spa_iu, cu semnifica_ia c_ primul num_r reprezint_

num_r_torul, iar al doilea numitorul unei frac_ii.

var f1,f2:text;

a,b,c,d,e:integer;

ir:boolean;

begin

d:=0;

e:=1;

assign(f1,'fractii.in');

assign(f2,'fractii.out');

reset(f1);

rewrite(f2);

while not eof(f1) do

begin

readln(f1,a,b);

if a>b then

c:=b

else

c:=a;

ir:=false;

while (c>1)and (not ir) do

begin

if (a mod c=0)and(b mod c=0) then

begin

a:=a div c;

b:=b div c;

ir;=true;

end;

c:=c-1;

end;

writeln(f2,a,b);

if b<>e then

begin

d:=d*b;

a:=a*e;

e:=e*b;

b:=e;

end;

d:=d+a;

end;

close(f1);

ir:=false;

if d>e then

c:=e

else

c:=d;

while (c>1) and (ir=false) do

begin

if (d mod c=0)and(e mod c=0) then

begin

d:=d div c;

e:=e div c;

ir:=true;

end;

c:=c-1;

end;

write(f2,d,e);

close(f2);

end.

Preview document

Atestat Informatica - Pagina 1
Atestat Informatica - Pagina 2
Atestat Informatica - Pagina 3
Atestat Informatica - Pagina 4
Atestat Informatica - Pagina 5
Atestat Informatica - Pagina 6
Atestat Informatica - Pagina 7
Atestat Informatica - Pagina 8
Atestat Informatica - Pagina 9
Atestat Informatica - Pagina 10
Atestat Informatica - Pagina 11
Atestat Informatica - Pagina 12
Atestat Informatica - Pagina 13
Atestat Informatica - Pagina 14
Atestat Informatica - Pagina 15
Atestat Informatica - Pagina 16
Atestat Informatica - Pagina 17
Atestat Informatica - Pagina 18
Atestat Informatica - Pagina 19
Atestat Informatica - Pagina 20
Atestat Informatica - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Atestat Informatica.doc

Alții au mai descărcat și

Tipuri Structurate - Turbo Pascal

APLICATIA 1. Tipuri de date în limbajul PASCAL În limbajele evoluate de programare, fiecare argument, fiecare variabila are un anumit tip bine...

Atestat Informatica - Flori

1. TEMA LUCRARII Tema lucrarii pentru atestatul la informatica am numit-o “FLORI”. Am ales aceasta tema pentru ca iubesc foarte mult florile si...

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Operatii cu Fisiere de tip Text

Extensia fisierelor document: .doc Pot fi salvate fisiere si cu alte extensii: .txt – fisiere care contin numai text .rtf – fisiere cu text...

Informatica

INTRODUCERE Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informatiei cu ajutorul sistemelor automate...

Evolutia Limbajului de Programare

Un limbaj de programare permite descrierea unui proces de calcul alcatuit din mai multi pasi pentru rezolvarea unei probleme,fiecare pas fiind...

Ai nevoie de altceva?