Probleme Rezolvate Oracle

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6942
Mărime: 33.92KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

I. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

1. Facultăţi

Se dă următoarea structură de fişier:

Denumire C,20 (Denumirea facultăţii)

Localitate C,15

Nrstud N,5 (Nr. studenţi)

Nrstudb N,5 (Nr. studenţi bursieri)

An_inf N,4 (Anul înfiinţării)

Nrspec N,2 (Numărul de specializări oferite)

CREATE TABLE facultati(denumire varchar2(20), localitate varchar2(15), nrstud number(5), nrstudb number(5), an_inf number(4),nrspec number(2))

INSERT INTO facultati VALUES ('Matematica','Timisoara',80,20,1970,4)

INSERT INTO facultati VALUES ('Medicina','Timisoara',60,15,1973,3)

INSERT INTO facultati VALUES ('Medicina','Cluj',100,25,1960,5)

INSERT INTO facultati VALUES ('Medicina','Bucuresti',100,25,1961,5)

INSERT INTO facultati VALUES ('Calculatoare','Bucuresti',100,25,1971,6)

INSERT INTO facultati VALUES ('Calculatoare','Timisoara',100,25,1973,6)

Se cer următoarele:

1. Fiind citită de la tastatură o anumită localitate să se determine numărul total de studenţi înscrişi la facultăţile din respectiva localitate.

SELECT SUM(nrstud) FROM facultati WHERE localitate='Timisoara'

2. Să se afişeze facultăţile în ordine descrescătoare după numărul de studenţi.

SELECT denumire,localitate,nrstud FROM facultati ORDER BY nrstud DESC

3. Care este facultatea cu cei mai puţini studenţi bursieri din Cluj?

SELECT denumire,localitate,nrstud,nrstudb FROM facultati WHERE (localitate='Cluj')and (nrstudb=(SELECT MIN(nrstudb)FROM facultati WHERE localitate='Cluj'))

4. Care este cea mai demult înfiinţată facultate?

SELECT denumire,localitate,an_inf FROM facultati WHERE an_inf=(SELECT MIN(an_inf) FROM facultati)

5. Care este numărul de studenţi nebursieri de la facultatea de Medicină din Cluj?

SELECT denumire,localitate,nrstud,nrstudb,nrstud-nrstudb NEBURSIERI FROM facultati WHERE localitate='Cluj' and denumire='Medicina'

6. Să se afişeze facultăţile grupate pe localităţi în ordine cresecătoare a numărului de specializări oferite.

SELECT denumire,localitate,nrspec FROM facultati ORDER BY localitate,nrspec

7. Să se afişeze facultăţile în ordine cronologică a înfiinţării lor, iar pentru acelaşi an de înfiinţare alfabetic.

SELECT denumire,localitate,an_inf FROM facultati ORDER BY an_inf,denumire

8. Care este numărul total de studenţi din Bucureşti şi Timişoara?

SELECT SUM(nrstud)FROM facultati WHERE localitate='Bucuresti' or localitate='Timisoara'

9. Să se afişeze localităţile unde există facultăţi.

SELECT DISTINCT localitate FROM facultati

10. Să se afişeze facultăţile în ordine descrescătoare a numărului de studenţi.

SELECT denumire,localitate,nrstud FROM facultati ORDER BY nrstud DESC

11. Să se afişeze facultăţile în ordine crescătoare a numărului de studenţi, iar pentru acelaşi număr de studenţi în ordine alfabetică.

SELECT denumire,localitate,nrstud FROM facultati ORDER BY nrstud,denumire,localitate

12. Să de determine numărul de facultăţi înfiinţate după un anumit an introdus de la tastatură.

SELECT COUNT(*) FROM facultati WHERE an_inf>=1970

2. Elevi

Se dă următoarea structură de fişier:

Nume C 20

Prenume C 20

Clasa C 4

Nrabs N 3

Motivate N 3

Mpurtare N 2

CREATE TABLE elevi(nume varchar2(20), prenume varchar2(20), clasa varchar2(4), nrabs number(3), motivate number(3), mpurtare number(2))

INSERT INTO elevi VALUES ('Popescu','Ana','10E',20,18,null)

INSERT INTO elevi VALUES ('Popescu','Dan','12G',14,2,null)

INSERT INTO elevi VALUES ('Vasiu','Maria','09F',15,4,null)

INSERT INTO elevi VALUES ('Cristea','Dorina','09F',10,10,null)

INSERT INTO elevi VALUES ('Adam','Maria','10E',15,5,null)

Se cer următoarele:

1. Să se ordoneze crescător după nume şi prenume într-o altă bază de date şi să se afişeze conţinutul acesteia.

CREATE TABLE elevi_ord AS SELECT * FROM elevi ORDER BY nume,prenume

SELECT * FROM elevi_ord

2. Să se afişeze elevii grupaţi pe clase în ordine descrescătoare a numărului de absenţe nemotivate.

SELECT clasa,nume,prenume,nrabs,motivate,nrabs-motivate nemotivate FROM elevi ORDER BY clasa,nemotivate DESC

3. Să se caute după nume şi prenume un anumit elev şi să se afişeze numărul de absenţe motivate.

SELECT clasa,nume,prenume,motivate FROM elevi WHERE nume='Cristea' and prenume='Dorina'

4. Să se afişeze elevii pe clase în ordine alfabetică.

SELECT clasa,nume,prenume FROM elevi ORDER BY clasa,nume,prenume

5. Să se afişeze elevii grupaţi după numărul de absenţe nemotivate în ordine alfabetică.

SELECT nrabs-motivate AS nemotivate,nume,prenume FROM elevi

ORDER BY nemotivate,nume,prenume

6. Să se afişeze elevii care au mai mult de 10 absenţe nemotivate.

SELECT nrabs-motivate AS nemotivate,nume,prenume

FROM elevi

WHERE nrabs-motivate>=10

7. Să se ordoneze crescător după clasă, nume şi prenume într-o altă bază de date şi să se afişeze conţinutul acesteia.

CREATE TABLE el_ord AS SELECT * FROM elevi ORDER BY clasa,nume,prenume

SELECT * FROM el_ord

8. Să se înlocuiască media la purtare cu 9 pentru cei care au un număr de absenţe nemotivate între 10-19.

UPDATE elevi

SET mpurtare=9

WHERE nrabs-motivate BETWEEN 10 AND 19

9. Să se ordoneze crescător după numărul de absenţe într-o altă bază de date şi să se afişeze conţinutul acesteia.

CREATE TABLE el_abs AS SELECT * FROM elevi ORDER BY nrabs

SELECT * FROM el_abs

10. Să se afişeze elevii cu numărul de absenţe cuprins între două valori date X şi Y.

SELECT * FROM elevi

WHERE nrabs BETWEEN 12 and 16

Preview document

Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 1
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 2
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 3
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 4
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 5
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 6
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 7
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 8
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 9
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 10
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 11
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 12
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 13
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 14
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 15
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 16
Probleme Rezolvate Oracle - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Probleme Rezolvate Oracle.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

SGBD Oracle

A. Descrierea problemei şi prezentarea schemei conceptuale a tabelelor. Baza de date pe care o voi prezenta in cele ce urmeaza are ca scop...

Sistemul Dinamic de Rutare a Pachetelor

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ Această secţiune prezintă o imagine de ansamblu asupra sistemului dinamic de rutare a pachetelor (DPRS) şi...

Sistem informatic pentru gestiunea unei librării

I. Prezentarea sistemului informatic I.1. Descrierea generală a sistemului informatic Scopul aplicației ce urmează a fi proiectată este acela de...

Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă

INTRODUCERE J. C. Levinson sublinia că cei care studiază “cu asiduitate proprii clienţi, clienţii concurenţei şi clienţii întregului lor domeniu...

Examen PSI

1. Enumeraţi principalele activităţi din cadrul unei intreprinderi în vederea identificării entităţilor bazei informaţionale. - Datele supuse...

Laborator 7 Baze de Date

1. Tipuri de tabele temporare. Tabelele temporare sunt similare celor permanente, cu excepția că tabelele temporare sunt păstrate în tempdb și...

Te-ar putea interesa și

Soluții de organizare a datelor în depozite de date

INTRODUCERE În cadrul evoluţiei actuale a economiei şi a societăţii importanţa sistemelor de baze de date (database system) creşte continuu. Mult...

Sisteme integrate de management - securitatea sistemelor informaționale

CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE După jumătate de secol de progrese tehnologice si de informatizare, societatea omeneasca isi pune, in mod logic,...

Consumatorul digital și analiza comportamentului lui pe platformele CRM

Capitolul 1. Platformele CRM. Necesitate sau moft? În acest capitol vom aprofunda anumite informații despre gestiunea relațiilor cu clienții, vom...

Fuziunea Societăților Comerciale

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Extragerea Adreselor URL din Pagini Web cu Ajutorul Expresiilor Regulate în SGBD-ORACLE

INTRODUCERE Oracle este cel mai răspîndit Sistem de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale (Relaţional Database Management System - RDBMS) din...

Prezentare Oracle

Corporaţia Oracle Corporaţia ORACLE (Nasdaq ORCL), având o cifră de afaceri de 9,3 miliarde dolari şi peste 85000 de angajaţi la nivel mondial,...

DDL - Limbajul de Definire a Datelor

1 Introducere 1.1 Evolutia oracle Mai mult de trei decenii în urmă, Larry Ellison a văzut o oportunitate de alte companii pierdut când a dat...

Teorii și Doctrine - Platon

Păstrarea operelor lui Platon este unul dintre cele mai frumoase daruri ale destinului; forma şi conţinutul lor sunt de o însemnătate la fel de...

Ai nevoie de altceva?