Notițele din domeniul Contabilitate

Conspect normalizarea contabilității intreprinderii

Principiul continuității activității - Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea,fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. - Daca administratorii unei entități au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Probleme Conta

1. Se presupune ca intr-o intreprindere cheltuielile generate de obtinerea urmatoarelor cantitati de produse: A = 20.000 buc, B = 80.000 buc, C = 100.000 buc sunt in suma de 3.400.000 lei. Parametrul utilizat pentru calcului indicilor de echivalenta este lungimea produselor care in cazul produsului A = 30 cm, in... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Extras Preview

Probleme contabilitatea numerarului

Problema 2. Întocmiți formulele contabile și determinați soldul contului ,,Casa” la 01 septembrie. Din documentele contabile primare ale entității ,,Soccer” SRL au fost sustrase urmăroarele operații economice din luna august aferente contului ,, Casa”: Nr. Denumirea operațiunilor Suma lei Corespondența... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Econometrie examen

1. Modelul econometric este utilizat pentru a) a descrie fenomenele economice c) a realiza predicții asupra realității economice supuse analizei 2. Parametrii modelului econometric sunt: b) constante reale necunoscute 3. Econometria asigură suportul pentru: a) testarea teoriilor economice b) dezvoltarea de... citește mai departe

42 pagini 3 puncte Extras Preview

Contabilitate grilă 2020

1. Soldul final al contului 242 reprezinta: a. Marimea obtinuta prin adaugarea la soldul initial a incasarilor si scaderea platilor mijloacelor banesti b. Nici un raspuns nu este correct c. Suma mijloacelor banesti in conturi curente in valuta nationala la finele perioadei de gestiune d. Diferenta dintre... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Întrebări examen final CECCAR

Biletulnr.1 Cum se clasifică profesioniștii contabili? Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: - dependenti, cu statut de angajati; - independenti sau- liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de... citește mai departe

94 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile și aplicații fiscalitate

1. Care dintre cheltuielile de mai jos sunt considerate nedeductibile din punct de vedere fiscal în cazul impozitului pe profit: a. cheltuielile cu materii prime; b. cheltuielile cu plata colaboratorilor; c. cheltuielile cu majorările de întârziere; d. cheltuielile cu salariile. 2. Arătați care dintre veniturile... citește mai departe

23 pagini 4 puncte Extras Preview

Sisteme de Control Intern - Test de aprofundare a cunoștințelor

1. Ce este sistemul de control intern al unei entități și care sunt cele mai cunoscute modele de control intern la nivel internațional? Controlul intern este un ansamblu de mecanisme formate din proceduri, reguli, metode, practici și structuri organizatorice implementate în cadrul entității pentru a se deține un... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte oral aptitudini

I 1 Metode de calcul ANCorijat Metodele de determinare sunt: - Metoda substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val. matematica) a tuturor datoriilor actualizate. - ANC = ACTIVE REEVALUATE - DATORII - Metoda aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanțul... citește mai departe

59 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte rezolvate contabilitate

1. Definiti costul, costul fix, costul variabil, costul marginal si costul de oportunitate? Costul reprezintă ansamblul cheltuielilor ce pot fi asociate productiei si comercializării unui bun sau serviciu; Costul fix: (masini, cladiri, utilaje, linii de productie) reprez.ansamblul cheltuielilor suportate de... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile examen management

1. Teoria deciziilor de management a fost gândită ca: a. analiză sistemică b. model economico-matematic c. ramură a economiei d. dezvoltare a cercetărilor operaționale e. funcție economică 2. Eficiența economică reprezintă: a. rezultatele ce se obțin într-o activitate economică, evaluate prin prisma... citește mai departe

27 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile examen control financiar

Unitatea I Teste de autoevaluare 1. Controlul este: a) un procedeu de lucru; b) un principiu de conducere; c) o funcție a conducerii. 2. Controlul economico-financiar are la bază: a) două principii importante; b) patru principii importante; c)nici un principiu. 3. Principiul prevederii și... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Expertiză contabilă - CECCAR

- Cine poate efectua misiunea de expertiză contabilă? Misiunea de expertiză contabilă o realizează expertul contabil, persoana care a dobândit această calitate în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Pentru a putea efectua... citește mai departe

26 pagini 3 puncte Extras Preview

Contabilitatea instituțiilor de credit

Contabilitatea institutiilor de credit 1) Veniturile exceptionale sunt venituri care nu au legatura cu activitatea curenta a bancii - T 2) Veniturile exceptionale din provizioane se pot credita in contrapartida cu un cont de trezorerie. - T 3) Subventiille sunt sume da bani primite de la alte banci - F 4) In... citește mai departe

37 pagini 4 puncte Extras Preview

Test grilă - Contabilitate

1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză retrospectivă; e) analiză macroeconomică 2. În funcţie de sfera de cuprindere şi obiectivul analizat, întâlnim? a) analiză cantitativă şi analiză calitativă; b) analiză... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview