Audit și Control Intern

Notiță
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2659
Mărime: 16.18KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Niculina Iordan

Extras din document

1. Auditul Intern – functii, rol, responsabilitati

Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati economice o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru ai imbunatatii activitatea si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.

Auditul intern are drept rol:

- sprijinire in solutionarea problemelor

- identificare a punctelor slabe ale entitatii

- ajutor in gasirea solutiilor pentru continuarea activitatii

- convingere a celor interesati de importanta constatarilor si aplicarea recomandarilor

- consilierea conducerii

- asigurare a caracterului adecvat a procedurilor de control, managementului riscului si a activitatii de conducere

Functiile auditului intern sunt:

- consilierea acordata managerului: activitatea de audit intern are ca scop informarea conducatorului entitatii de deficientele constatate in scopul corectarii acestora. In consecinta, auditorul intern consilieaza, asista, recomanda dar nu i-a decizii pentru remedierea deficientelor.

- Ajutor acordat salariatilor fara ai judeca: misiunea de audit intern poate evidentia ineficacitatea, redundanta in sistem sau posibilitati de imbunatatire a activitatilor dar niciodata obiectivul auditului intern nu va fi emiterea de judecati asupra managerului sau celorlalti angajati.

- Independenta si obiectivitatea auditorilor interni: auditorii interni trebuie sa aiba o atitudine impartiala fara a influentati de terte persoane si trebuie sa evite conflictele de interese. Independenta in auditul intern se manifesta sub doua aspecte :

1. independenta compartimentului de audit intern in cadrul entitatii

2. independenta auditorului intern fata de activitatile pe care le auditeaza

2. Auditul public intern – obiective, organizare, sfera de actiune

Auditul public intern este definit ca activitate functional- independentasi obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice.

Sfera auditului public intern cuprinde:

- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică

- constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

- administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

- sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.

Auditul intern se organizează în mod independent, în structura fiecărei instituţii publice, sub forma unui compartiment specializat, constituit din una sau mai multe persoane, astfel încât personalul de specialitate angajat în acesta să nu fie implicat în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care le auditează.

În prezent, în sectorul public din ţara noastră, auditul intern este organizat astfel:

- Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI): functioneaza pe langa Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern si este un organism cu caracter consultativ, avand rol de a actiona in vederea imbunatatirii strategiei de dezvoltare a activitatii de audit intern , de a contribui la cresterea generala a calitatii sistemului de audit intern din entitatile publice, dezvoltarea cooperarii cu auditul extern si de a promova schimbul de experienta cu sectorul privat in acest domeniu.

- Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI): functioneaza ca directie generala in Ministerul Finantelor Publice, in subordinea directa a ministrului si structurata pe departamente de specialitate. Este condusa de un director general, numuit de ministrul finantelor publice cu avizul CAPI.

- Compartimentele de audit public intern din entităţile publice: reprezinta cea mai inportanta veriga in cadrul arhitecturii sistemului descentralizat de audit intern, acestea fiind de fapt unitatile care desfasoara activitatea propriu-zisa de audit intern, cu scpul de a furniza managementului organizatiei din care face parte o asigurare rezonabila si obiectiva asupra functionalitatii sistemului de conducere bazat pe identificarea si gestiunea riscului, a controlului intern si a proceselor de administrare.

Preview document

Audit și Control Intern - Pagina 1
Audit și Control Intern - Pagina 2
Audit și Control Intern - Pagina 3
Audit și Control Intern - Pagina 4
Audit și Control Intern - Pagina 5
Audit și Control Intern - Pagina 6
Audit și Control Intern - Pagina 7
Audit și Control Intern - Pagina 8
Audit și Control Intern - Pagina 9
Audit și Control Intern - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Audit si Control Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Audit Intern

1) Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de: a)scopul, marimea si structura entitatii economice b)scopul, structura si domeniul...

Grile Analiza Economico-Financiara

TEMATICA, ÎNTREBĂRILE, RĂSPUNSURILE ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU SPECIALIZĂRILE: Managementul Firmei, Managementul Întreprinderii, Management,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate financiară - teste grilă

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Grile Audit Intern

1. Care dintre următoarele activităţi nu afectează independenţa auditorului intern: Recomandarea de standarde de control pentru un nou sistem...

Grile și aplicații fiscalitate

1. Care dintre cheltuielile de mai jos sunt considerate nedeductibile din punct de vedere fiscal în cazul impozitului pe profit: a. cheltuielile...

Contabilitate Publica

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de incasari si plati referitoare la fondurile...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Raport de Practica BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Banca Comercială “Moldova Agroindbank” S.A. MAIB este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB este o bancă universală şi dispune...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Paralela audit intern, audit extern, control intern

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Ai nevoie de altceva?