Contabilitate financiară - teste grilă

Notiță
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 2600
Mărime: 30.35KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Luiza Costuleanu

Extras din document

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această instalație, primește o subvenție de de 40% din costul de achiziție. În condiția aplicării metodei de amortizare liniare, care vor fi sumele și operațiile contabile înregistrate în anul N+2?

a) 6811 = 2813 50.000

131 = 7584 20.000

b) 6811 = 2813 50.000

131 = 7584 50.000

c) 6811 = 2813 50.000

131 = 7584 80.000

d) 6811 = 2813 50.000

e) 131 = 7584 30.000

2. Care din valorile de intrare a imobilizărilor corporale nu este precizată de legislația română?

a) Costul de achiziție;

b) Costul de producție;

c) Costul de reaprovizionare;

d) Valoarea justă;

e) Valoarea de aport.

3. Indicați înregistrarea corectă privind cumpărarea de mărfuri de la furnizori, costul mărfurilor fiind de 5.000 lei, cheltuieli de transport de 100 lei, TVA 24 %. Evidența mărfurilor se ține la cost de achiziție, conform metodei inventarului intermitent:

a) % = 401 6171

371 5100

4426 1071

b) % = 401 6171

371 5000

607 100

4426 1071

c) % = 401 6171

607 5100

4426 1071

d) % = 401 6171

371 5100

4426 1071

e) % = 401 6171

607 5000

378 100

4426 1071

4. Care din următoarele poziții de cheltuieli nu antrenează fluxuri de trezorerie în cursul exercițiului?

a) Cheltuieli privind amortizările și ajustările pentru depreciere;

b) Cheltuielile privind prestațiile efectuate de terși;

c) Cheltuieli de personal, cu asigurările sociale și protecția socială;

d) Cheltuieli cu impozitele și taxele;

e) Cheltuieli cu stocurile achiziționate.

5. Factura de plătit a unui furnizor extern are o valoare nominală de 30.000 $ la un curs de 3,0 lei/$. Plata facturii are loc prin bancă, la un curs de 3,2 lei/$. Care este înregistrarea contabilă corectă?

Preview document

Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 1
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 2
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 3
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 4
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 5
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 6
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 7
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 8
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 9
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 10
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 11
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 12
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 13
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 14
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 15
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 16
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 17
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 18
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 19
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 20
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 21
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 22
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 23
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 24
Contabilitate financiară - teste grilă - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara - Teste Grila.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Grile contabilitate financiară

intresul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii, după deducerea datoriilor1. Lichiditatea unui activ se referă la: a) durata de...

Audit și Control Intern

1. Auditul Intern – functii, rol, responsabilitati Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati economice o...

Grile contabilitate financiară

1 Contabilitatea reprezintă: a un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite informaţii despre o entitate...

Audit Intern

1) Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de: a)scopul, marimea si structura entitatii economice b)scopul, structura si domeniul...

Grile analiza economico-financiară

TEMATICA, ÎNTREBĂRILE, RĂSPUNSURILE ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU SPECIALIZĂRILE: Managementul Firmei, Managementul Întreprinderii, Management,...

Grile Audit Intern

1. Care dintre următoarele activităţi nu afectează independenţa auditorului intern: Recomandarea de standarde de control pentru un nou sistem...

Grile și aplicații fiscalitate

1. Care dintre cheltuielile de mai jos sunt considerate nedeductibile din punct de vedere fiscal în cazul impozitului pe profit: a. cheltuielile...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea rezultatului din exploatare la o societate comercială pe exemplul TIN - COMPANY SRL

Introducere Orice entitate desfășoară activități atât consumatoare de resurse, cât și generatoare de rezultate. În contabilitate, consumurile de...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Contabilitatea mărfurilor

INTRODUCERE În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor

INTRODUCERE Evoluția continuă a mediului de afaceri, nevoia de informație de calitate și la momentul oportun, dorința de a lua decizii în timp...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Introducere Contabilitatea este o ştiinţă din sfera economică care asigură înregistrarea ordonată a tuturor operaţiilor privind mişcările de...

Modalități de finanțare a investițiilor și a activității de exploatare, conform IAS 20

Introducere Standardul Internațional de Contabilitate nr. 20 a fost emis de Comitetul pentru standarde internaționale de contabilitate în aprilie...

IAS 1 - contul de profit și pierdere

INTRODUCERE Situaţiile financiare cu scop general trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţelor cât şi evoluţiei...

Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor economice după referențialul IAS 18 venituri

Introducere IAS 18 este unul dintre cele mai importante standarde, nu atât prin locul pe care-l ocupă veniturile într-un sistem contabil, cât mai...

Ai nevoie de altceva?