Contabilitatea Instituțiilor Publice

Notiță
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1299
Mărime: 11.81KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Modele teste grila licenta 2008 la Facultatea de Stiinte Economice, la disciplina Contabilitatea Institutiilor publice

Extras din document

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează:

a) accentuarea procesului de descentralizare fiscală prin creşterea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale;

b) modificarea sistemului de finanţare a instituţiilor;

c) satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor interni şi externi.

Argumentaţi.

2. Instituţiile publice se pot grupa după următoarele criterii:

a) după activităţile de interes strategic;

b) după sfera de interes;

c) după regimul de finanţare;

d) după ordonatorii de credite.

3. Ordonatorii de credite au următoarele responsabilităţi:

a) gestionarea fluxurilor de trezorerie;

b) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc;

c) organizarea inventarierii trimestriale a patrimoniului instituţiilor publice

4. Cuantificarea faptelor şi fenomenelor ce constituie obiect de studiu pentru contabilitate se face:

a) numai în etalon bănesc;

b) numai în etalon natural;

c) în unităţi convenţionale;

d) în etalon bănesc şi complementar şi cu grad de generalizarea mai restrâns în alte etaloane.

5. La nivelul economiei naţionale obiectul principal de studiu pentru contabilitate îl constituie:

a) execuţia bugetară ( bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale);

b) patrimoniul naţional format din patrimoniul public şi cel privat;

c) doar patrimoniul societăţilor naţionale.

6. Clasificaţia economică ca şi criteriu utilizat în clasificarea cheltuielilor publice este:

a) un criteriu facultativ folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice;

b) un criteriu obligatoriu folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice;

c) este primul criteriu folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice.

Argumentaţi.

7. Instituţiile publice întocmesc următoarele situaţii financiare:

a) bilanţul;

b) conturile de execuţie bugetară;

c) calculaţia costurilor;

d) anexe;

e) situaţia fluxurilor de trezorerie.

8. Veniturile în buget sunt structurate pe:

a) pe părţi;

b) pe capitole,

c) aliniate,

d) subcapitole;

e) articole;

f) titluri.

9.Principalele categorii de venituri fiscale ale bugetului de stat sunt:

a) vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;

b) taxe vamale;

c) impozitul pe profit;

d) accize şi impozit pe circulaţie.

10. Clasificaţia economică grupează cheltuielile în:

a) cheltuieli curente;

b) cheltuieli de capital;

c) cheltuieli cu personalul angajat;

d) cheltuieli necesare rambursării împrumuturilor.

11. Caracteristicile procesului bugetar sunt :

a) de larg impact public la nivel macro şi micro;

b) anualitatea;

c) se referă la o destinaţie precisă;

d) democratic.

Argumentaţi.

12. La elaborarea bugetelor trebuie să se aibă în vedere următoarele reguli privind cheltuielile bugetare:

a) nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială;

b) eşalonarea anuală a creditelor bugetare, în cazul acţiunilor multianuale;

c) alocarea de resurse în scopul furnizării către cetăţeni de bunuri şi servicii publice.

13. În vederea armonizării alocărilor cu utilizarea eficientă a resurselor bugetare, elaborarea proiectului de buget are la bază:

a) posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar;

b) bugetele instituţiilor publice autonome;

d) bugetul trezoreriei statului;

e) nevoile de resurse ale contribuabililor.

Preview document

Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 1
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 2
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 3
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 4
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contul de rezultat patrimonial (Situatia veniturilor si cheltuielilor) Situatia veniturilor si cheltuielilor prezinta cheltuielile institutiei...

Conturi utilizate de instituțiile publice locale

Se crediteaza cu:-imprumuturile acordate prin debitul contului 201”Imprumuturi temporare din fondul de tezaur”; -sumele acordate unitatilor...

Grile contabilitate administrație publică

1) Sistemul de contabilitate dualist (in dublu circuit) cuprinde doua componente, respectiv: a) [x] contabilitatea financiara sau generala b) [ ]...

Contabilitate publică

1. Institutiile publice: definire clasificare Institutiile publice reprezinta denumirea generica ce include: - parlamentul - administratia...

Test grilă - Contabilitate

1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Ai nevoie de altceva?