Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili

Notiță
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 15641
Mărime: 89.55KB (arhivat)
Publicat de: Daniel Tănasă
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Horia Cristea, Marin Toma
Rezumat la cele 127 intrebari si raspunsuri necesare pentru examenul de aptitudini la expert contabil (CECCAR)

Extras din notiță

1.Cine poate exercita profesia de expert ctb şi de contabil autorizat?Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de O.G.nr.65/1994 şi O.G. nr.89/1998, cu respectarea princ. independenţei profesiei.

2.În ce constă diferenţa dintre expertul contabil şi ec. salariat, dintre contabilul autorizat şi ctb. salariat?Expertul ctb. este pers. care a dobândit această calitate, in cond.O.G.65/1994, având competenţa profesională de a verif. şi de a aprecia mod de organizare şi de conducere a activ. ec-fin. şi de ctb., de a supraveghea gestiunea SC şi de a verifica legalitatea bil. ctb şi a contului de P/P.Ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui ec. salariat; economistul este subordonat unui şef ierarhic şi exec. atribuţiile specifice fişei postului său. Ec.este specializat în multe domenii: turism, marketing,salarizare,fin-contabil.Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării fin-ctb, independent faţă de SC. El nu primeşte, pt. lucrările executate, un salariu, ci un ONORARIU, prevăzut prin contractul încheiat cu ref. la misiunea sa.Ctb autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiileO.G.65/1994 şi are capacitatea de a ţine contbilitatea.El este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economică.Ctb salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală.De regulă, este specializat pe un sector al ctb.Ca şi ec.salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de şeful ierarhic sau la propunerea acestuia.Expertul ctb., ctb. autorizat, chiar dacă sunt independenţi, răspund civil şi penal faţă de întreprindere.Ei pot pierde intrepr.de client, deci sursa de venit.În schimb, ec. şi ctb, salariaţi, pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase.

3.Cine este expertul ctb?= per.care a dobândit această calitate în cond.O.G.65/1994 şi are competenţa profesională de a verifica şi aprecia mod de org. şi conducere a activ.ec-fin şi de ctb,de a supraveghea gesti. SC,de a verifica legalitatea bil.ctb şi a contului de P/P.Expert ctb este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în dom.ctb şi care are acces neîngrădit la efectu. tuturor lucrărilor profesionale,inclusiv verif. şi certific. sit. financiare.

4.Cine este contabilul autoriz?=pers. care a dobândit această calitate în cond.O.G. nr.65/1994 şi are capacitatea de a ţine conta. şi a întocmi bil.ctb.

Calitatea de expert ctbl şi de ctb autorizat se dobândeşte pe bază de exam.Pt. a dobândi calitatea, se cer îndeplinite cumulativ mai multe condiţii;Pot fi, la cerere, experţi ctb., pers. care au titlul de Academician, profesori şi conferenţiari univ, doctorii în economie şi doctorii docenţi cu specialit.fin-ctb, însă cu îndeplinirea cond. şi susţinerea unui interviu priv. Normele de organizare şi funcţionare ale CECCAR.

5.Cum se obţine calitatea de expert ctb?Prin examen. Exam.se desfăşoară în baza normelor Corpului şi a Regulamentului pt. efectu. stagiului şi prin exam. de aptitudini, în vederea accesului la calitatea de EC si CA.Deci:EXAMEN DE ADMITERE privind accesul (media min 7,pe discipline 6),STAGIU (3 ani, tutore)(200 ore/sem. munca )+ pregătire deontologică şi doctrină profesională,EXAMEN DE APTITUDINI (art.2, O.G.89/1998),PROBE SCRISE,ORALE

Pt. a fi înscrişi la concursul de admitere, candidadţii treb. să îndeplinească anumite condiţii:EXPERT CTB.:au capacitatea deplină de exerciţiu,au studii ec. superioare în specialitatea conta-finanţe, cu diplomă recunoscută de MEN şi practică în specialitate de min3 ani, sau studii ec. super. şi practică min5 ani, Nu au suferit nici o condamnare, care, cf.legisl, interzice dreptul de gestiune şi admin. a SC.,au promovat probele priv. accesul la profesia de expert ctb.

CONTABIL AUTORIZAT:capacitate deplină de exerciţiu;au studii ec. super., studii ec medii, studii medii altele decât economice, cu diplomă sau licenţă, după caz, recunoscute de MEN şi o vechime în specialitate de 2ani(studii super), de 3ani(cu studii medii în alte domenii decât cel ec.),Nu au suferit nici o condamnare...,Au promovat probele privind accesul la profesia de contabil autorizat.

6.Cum se obţine calitatea de contabil autorizat?Prin examen în trepte: acces, stagiu, examen privind pregătirea deontolog şi doctrină profes, exam. de aptitudini. Ca şi expertul ctb, dar cu tematică specifică. Pt. a fi admis la examen se cer îndeplinite condiţiile specifice (vezi 5).

7.Cum se menţine calitatea de EC si CA?Prin înscrierea în Tabloul Corpului. Înscrierea se realizează în baza îndeplinirii condiţiilor privind acordarea calităţii de EC si CA.Înscrierea conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul ţării.Anual se obţine licenţa de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licenţei sau nelicenţierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitării profesiei, a dreptului de a exercita.Conditii pt.viza:achitare oblig.la Corp,plata ipz la Buget, asig.pt.risc profesional, cazier judiciar ok, nu a incalcat ROF, etc., depunerea fisei.+cond.de libera practica (nu:alte joburi)

8.Care sunt lucrările ce pot fi efectuate de EC?ţinerea sau supraveg. ctb. şi întocmirea bil.ctb(acordare asistenta priv. org. şi ţinerea ctb, inclusiv în cazul sistemelor informatice,elab. şi punerea în aplicare a procedeelor ctb, a plan de ct. adaptat unităţii, a ctb de gestiune,controlul prin buget), efectu de analize ec-fin.(anal. structurilor financiare,a gestiunii fin. şi a rentabilităţii capital investit;tehnici de analiză şi de gestiune a fd. de rulment, sistem de leasing, factoring etc.;determ. sit. financiare şi de gestiune prin rapoarte %),efectuarea de audit financiar contabil, ca:diagnostic fin.;creşterea, rentabilit, echilibrul şi riscurile fin;audit intern;studii, asistenţă pt. realizarea de investiţii financiare;audit şi certificarea bil.ctb.),efectu.de eval. patrimoniale (eval. de bunuri şi active patrimon.;de întreprinderi şi de valori mobiliare pt. vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cerere;evaluări de elem. intangibile.),efectuarea de expertize contabile(amiabile adica la cerere;ctb-judiciare;arbitraje în cauze civile,expertize de gestiune),executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil( întocm. de sit. periodice;consolidarea ct. şi bilanţului,întocm. de planuri de finanţare pe t.mediu şi lung),executarea de lucrări cu caracter fiscal(studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;asistenţă în probleme de TVA şi impozite;fiscalitate imobiliară), efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică (organigrame, structuri, definiri de funcţii;legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;analiza şi organizrea fluxului informaţional, alegerea softurilor necesare)

9.Care sunt lucrările ce pot fi executate de ctb. autorizaţi ?

Preview document

Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili - Pagina 1
Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili - Pagina 2
Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili - Pagina 3
Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili - Pagina 4
Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili - Pagina 5
Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili - Pagina 6
Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili - Pagina 7
Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Rezumat doctrina ceccar.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Pregătire tehnică - doctrină și deontologie profesională

1. Cum se exercita profesia de expert contabil? Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au...

Grile rezolvate la evaluarea întreprinderii

1. IN ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE APLICATA LA EVALUAREA INTREPRINDERII SUNT RECOMANDATE URM. METODE DE EVALUARE : a) valoarea substantiala bruta...

Audit Financiar

Audit definitie: activitatea de examinare ain vederea exprimarii d ecatre auditoria financiari , a unei opinii asupra situatiilor financiare in...

Te-ar putea interesa și

Probleme de organizare și funcționare a contabilității

,,Ordinea este lumina, unde se administreaza fonduri fara contabilitate - care nu e decat stiinta ordinii - acolo nu este decat intuneric” Th....

Profesia contabilă în lume și în alte țări

Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința....

Comportamentul Profesional

În contextul economic actual, menirea profesionistului contabil a depăşit graniţele unei simple meserii şi a ajuns să reprezinte garanţia...

Ai nevoie de altceva?