Elemente și Principii de Contabilitate

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 22146
Mărime: 209.08KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Modele teste grila pentru licenta 2008 la Facultatea de Stiinte Economice

Extras din document

1. Întocmirea înregistrărilor în contabilitate pe documente justificative asigură:

a) forţa probantă a contabilităţii în raport cu terţii;

b) realizarea în bune condiţii a controlului gestionar;

c) plata la timp a salariilor;

d) furnizează organelor de conducere a unor informaţii economico-financiare în vederea conducerii operative.

2. După modul de prezentare documentele pot fi:

a) obişnuite;

b) tipizate;

c) cu regim special;

d) netipizate.

3. După modul de tipărire şi utilizare documentele pot fi:

a) tipizate;

b) obişnuite;

c) cu regim special;

d) netipizate.

4. Resursele pot fi clasificate în:

a) resurse proprii

b) resurse personale

c) resurse ale activităţii de bază

d) resurse în credite

e) resurse în angajamente

f) resurse proprii cu destinaţie determinată

g) resurse în decontare

5. Mijloacele circulante pot fi:

a) Materiale

b) Străine

c) În angajament

d) De trezorerie

e) Proprii ale activităţii de bază

f) În decontare

6. Imobilizările se deosebesc de alte bunuri şi valori economice prin:

a) sunt fungibile

b) nu sunt destinate să servească o perioadă îndelungată activitatea unităţii patrimoniale

c) nu sunt fungibile

d) recuperarea şi transformarea valorii în bani, se face într-un interval de timp, ca urmare a rolului şi destinaţiei acestora.

7. Care dintre elementele de mai jos sunt imobilizări corporale:

a) clădiri;

b) terenuri;

c) obiecte de inventar;

d) mijloace de transport;

e) produse finite;

f) programe informatice.

8. Care din următoarele elemente nu fac parte din imobilizările necorporale:

a) capital social;

b) cheltuieli de constituire;

c) fond comercial;

d) aparatură birotică;

e) programe informatice.

9. Care dintre următoarele structuri nu fac parte din pasiv:

a) capital social;

b) cheltuieli de constituire;

c) rezultatul reportat;

d) subvenţii pentru investiţii;

e) rezerve;

f) cheltuieli cu energia şi apa;

g) venituri din activităţi diverse.

10. Care din următoarele conturi prezintă sold final debitor:

a) 201 “Cheltuieli de constituire”;

b) 601 “Cheltuieli cu materiile prime”;

c) 461 “Debitori diverşi”;

d) 106 “Rezerve”;

e) 462 “Creditori diverşi”;

f) 419 “Clienţi – creditori”;

g) 409 “Furnizori – debitori”.

11. Care din următoarele conturi prezintă sold final creditor:

a) 581 “Viramente interne”;

b) 419 “Clienţi – creditori”;

c) 4423 “TVA de plată”;

d) 461 “Debitori diverşi”;

e) 409 “Furnizori – debitori”;

f) 4426 “TVA deductibil”;

g) 462 “Creditori diverşi”.

12. Care din următoarele conturi nu prezintă sold final:

a) 201 “Cheltuieli de constituire”;

b) 602 “Cheltuieli cu materiale consumabile”;

c) 711 “Variaţia stocurilor”;

d) 4424 “TVA de recuperat”;

e) 4426 “TVA deductibil”.

13. În contabilitate, decuparea în timp pe exerciţii financiare a vieţii întreprinderii se bazează pe următoarele principii contabile :

a) Principiul permanenţei metodelor şi principiul necompensării

b) Principiul independenţei exerciţiilor şi principiul continuităţii activităţii

c) Principiul continuităţii activităţii şi principiul costului istoric.

14. Conform principiului necompensării:

a) nu se admit compensări între cheltuieli şi venituri;

b) nu se admit compensări între creanţe şi datorii;

c) se admit compensări între debite şi credite;

d) nu se admit compensări între elementele de activ şi cele de pasiv.

15. La data închiderii conturilor, dacă valoarea de inventar a activelor este mai mare decât valoarea de intrare diferenţa:

a) se contabilizează sub forma unui provizion;

b) se contabilizează sub formă de amortizare

c) nu se contabilizează.

16.La data închiderii conturilor, dacă valoarea de inventar a pasivelor este mai mică decât valoarea de intrare, diminuările de valori cu caracter ireversibil se contabilizează:

a) ca o sporire a datoriei;

b) ca o reducere a datoriei;

c) nu se contabilizează.

17. Creşterea de valoare cu caracter ireversibil a pasivelor determinată cu ocazia evaluării la data închiderii conturilor:

a) nu se contabilizează;

b) constituie o reducere a datoriei;

c) constituie complement de datorie.

18. Plusul de valoare cu caracter reversibil a pasivelor, determinat de ocazia evaluării la data închiderii conturilor se înregistrează:

a) la categoria amortizărilor;

b) la categoria provizioanelor;

c) ca supliment la datorie.

19. Starea de continuitate a activităţii unei unităţi patrimoniale legitimează aplicarea a numeroase practici contabile, din care pot fi menţionate:

a) împărţirea vieţii firmei în exerciţii;

b) utilizarea metodei NIFO la evaluarea stocurilor în momentul ieşirii din patrimoniu;

c) repartizarea unor cheltuieli asupra mai multor exerciţii;

d) utilizarea costului istoric în evaluarea patrimoniului.

Preview document

Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 1
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 2
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 3
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 4
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 5
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 6
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 7
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 8
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 9
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 10
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 11
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 12
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 13
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 14
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 15
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 16
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 17
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 18
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 19
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 20
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 21
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 22
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 23
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 24
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 25
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 26
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 27
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 28
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 29
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 30
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 31
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 32
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 33
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 34
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 35
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 36
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 37
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 38
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 39
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 40
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 41
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 42
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 43
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 44
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 45
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 46
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 47
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 48
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 49
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 50
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 51
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 52
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 53
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 54
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 55
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 56
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 57
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 58
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 59
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 60
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 61
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 62
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 63
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 64
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 65
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 66
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 67
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 68
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 69
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 70
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 71
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 72
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 73
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 74
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 75
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 76
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 77
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 78
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 79
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 80
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 81
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 82
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 83
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 84
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 85
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 86
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 87
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 88
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 89
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 90
Elemente și Principii de Contabilitate - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Elemente si Principii de Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Teste Admitere Masterat Contabilitate

1. Pe baza indicatorilor: Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat 1. Numarul mediu de personal 240 250 2. Productia marfa fabricata (mii lei)...

Contabilitate

Obiectu contabilitatiii.Patrimoniul ca obiect al conta Patrimoniu=tot bunuri,valori ec p care l gestioneaza o entitate economica precum si...

Bazele Contabilitatii

1. Cheltuielile în avans reprezintã valori care asigurã alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atât a cheltuielilor proprii cât si a celor...

Microeconomie

CAP.I. STIINTA ECONOMICA 1. NEVOILE UMANE DEFINITIE= dorinte, aspiratii ale omului de a acea, de a fi, de a sti, de a crede, de a-si insusi...

Grile Contabilitate Financiara

1 Contabilitatea reprezintă: a un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite informaţii despre o entitate...

Analiza Contabila

I Obiectul si natura contabilitatii. Fundamente teoretice Contabilitatea : gestiunea resurselor (mat, umane si financ) in scopu realizarii unuia...

Bazele Contabilitatii - Grile

ADEVARAT SAU FALS 1. Cheltuielile în avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atât a cheltuielilor...

Contabilitate Financiara

INTRARI: Achizite: (stocuri) 30 = 401 (fz) (mf) 37 (ambalaje) 38 Produse in regie proprie: (stocuri prod) 34 = 711 (variatia stocurilor)...

Ai nevoie de altceva?