Grila Contabilitate

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 8128
Mărime: 27.57KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Unul dintre criteriile de mai jos nu poate retinut pentru clasificarea si recunoasterea unui active drept activ curent (circulant) în cadrul situatiilor financiare:

a) active destinate sa fie vândute sau consumate în cadrul ciclului de exploatare al entitatii;

b) active detinute, în mod esential, pentru a fi tranzactionate;

c) active destinate a fi realizate în urmatoarele 12 luni, dupa închiderea exercitiului;

d) cele care fac parte din categoria lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati;

e) investitiile în entitatile asociate.

Potrivit Cadrului general IASB, informatiile prezentate în situatiile financiare au calitatea de a fi credibile, în masura în care asigura:

a) comparabilitatea, inteligibilitatea, relevanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea;

b) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, comparabilitatea, prudenta, consecventa prezentarii;

c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea;

d) comparabilitatea, inteligibilitatea, reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului;

e) relevanta, prudenta, pragul de semnificatie, inteligibilitatea.

În viziunea standardului IAS 1 (revizuit) "Prezentarea sit fin",interesele minoritare sunt prezentate,în bilantul consolidat, la:

a) datoriile necurente;

b) activele necurente;

c) datoriile curente;

d) activele curente;

e) capitalurile proprii;

Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta forme de evaluare în cost istoric:

a) costul de achizitie si costul de productie ;

b) costul de achizitie si valoarea justa;

c) costul de achizitie si valoarea actuala;

d) costul de productie si valoarea justa;

e) valoarea neta de realizare si valoarea justa;

Care dintre urmatoarele afirmatii corespunde evaluarii activelor necurente destinate a fi cedate?

a) se amortizeaza în continuare pâna se gaseste un client, apoi nu se mai amortizeaza;

b) nu se mai amortizeaza si se evalueaza la valoarea justa diminuata cu costurile de cesiune;

c) se evalueaza la valoarea justa diminuata cu costurile de cesiune;

d) nu se mai amortizeaza si se evalueaza la minimul dintre valoarea contabila si valoarea justa diminuata cu costurile de cesiune;

e) nu se mai amortizeaza si se evalueaza la valoarea neta contabila de la data încetarii amortizarii;

Care din urmatoarele structuri contabile nu reprezinta o consecinta a independentei

exercitiilor:

a) cheltuieli constatate în avans;

b) venituri constatate în avans;

c) dobânzi de încasat;

d) clienti-facturi de întocmit;

e) efecte comerciale de primit;

Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre:

a) pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare;

b) pozitia financiara, situatia activelor si modificarile pozitiei financiare;

c) performanta financiara, lichiditatea financiara si modificarile pozitiei financiare;

d) pozitia financiara, rentabilitatea si porfitabilitatea entitatii;

e) lichiditatea, solvabilitatea si performanta financiara.

Cadrul general IASB nu abordeaza:

a) obiectivul situatiilor financiare;

b) forma si formatul situatiilor financiare;

c) caracteristice calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile financiare;

d) definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor descrise în situatiile financiare;

e) conceptele de capital si de mentinere a capitalului.

Contul de profit si pierdere este o situatie financiara care prezinta:

a) pozitia si performanta financiare ale întreprinderii;

b) pozitia financiara a întreprinderii;

c) performanta financiara a întreprinderii;

d) evolutia pozitiei financiare a întreprinderii;

e) performanta financiara si evolutia capitalurilor proprii ale întreprinderii

Unul dintre criteriile de mai jos nu poate retinut pentru clasificarea si recunoasterea unei datorii drept datorie curenta în cadrul situatiilor financiare:

a) se asteapta sa fie decontata în cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;

b) entitatea are capacitatea de a refinanta o obligatie pentru cel putin 12 luni dupa data bilantului, chiar daca obligatia ar fi trebuit achitata într-o perioada mai scurta;

c) este detinuta, în primul rând, spre a fi tranzactionata;

d) este exigibila în termen de 12 luni dupa data bilantului;

e) entitatea nu are un drept neconditionat de a amâna achitarea datoriei pentru cel putin 12 luni dupa data bilantului.

Potrivit Cadrului general IASB, doua criterii stau la baza recunoasterii elementelor în situatiile financiare:

a) transferarea dreptului de proprietate si controlul resurselor;

b) probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare si credibilitatea evaluarii;

c) evaluarea la valoarea actualizata si cresterea capitalului;

d) transferarea dreptului de proprietate si credibilitatea evaluarii;

e) controlul resurselor si probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare.

Recuperarea împrumuturilor acordate pe termen lung se înscrie în tabloul fluxurilor de trezorerie al unei întreprinderi industriale:

a) la activitati de exploatare;

b) la activitati de finantare;

c) la activitati de investitii;

d)fie la activitati de finantare, fie la activitati de investitii;

e) nu afecteaza tabloul fluxurilor de trezorerie;

Preview document

Grila Contabilitate - Pagina 1
Grila Contabilitate - Pagina 2
Grila Contabilitate - Pagina 3
Grila Contabilitate - Pagina 4
Grila Contabilitate - Pagina 5
Grila Contabilitate - Pagina 6
Grila Contabilitate - Pagina 7
Grila Contabilitate - Pagina 8
Grila Contabilitate - Pagina 9
Grila Contabilitate - Pagina 10
Grila Contabilitate - Pagina 11
Grila Contabilitate - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Grila Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate financiară - teste grilă

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Grile Contabilitate Financiara

intresul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii, după deducerea datoriilor1. Lichiditatea unui activ se referă la: a) durata de...

Grila cu Raspunsuri Bazele Contabilitatii 2008-2009

Afirmatia: „acreditivele reprezinta sumele acordate unor salariati ai intreprinderii sau tertilor - persoane fizice sau juridice, care urmeaza sa...

Grile Contabilitate Financiara

1 Contabilitatea reprezintă: a un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite informaţii despre o entitate...

Grile contabilitate administrație publică

1) Sistemul de contabilitate dualist (in dublu circuit) cuprinde doua componente, respectiv: a) [x] contabilitatea financiara sau generala b) [ ]...

Expertiză contabilă - teste grilă

1. Care din urmatoarele enunturi nu reflecta definirea expertului contabil? a) persoana care ,prin profesiunea sa și cunoștințele sale speciale,...

Grile de Contabilitate Fiscala

ÎNTREBÃRI LEGATE DE CONTABILITATE 13. Care sold trebuie evidentiat distinct in cadrul bilantului? A. Imobilizarile necorporale B. Productia In...

Grile Contabilitate

1. Trezoreria reprezintã: a. totalitatea operatiilor bãnesti si financiare pe care le efectueazã institutiile bancare în scopul asigurãrii...

Ai nevoie de altceva?