Grile Contabilitate

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 10311
Mărime: 76.24KB (arhivat)
Cost: 2 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florea
Spiru Haret

Extras din document

1. Trezoreria reprezintã:

a. totalitatea operatiilor bãnesti si financiare pe care le efectueazã institutiile bancare în scopul asigurãrii mijloacelor bãnesti necesare desfãsurãrii normale a activitãtii sale;

b. totalitatea operatiilor de creditare efectuate de institutiile bancare cãtre agentii economici;

c. totalitatea operatiilor bãnesti si financiare pe care le efectueazã o unitate economicã în scopul asigurãrii mijloacelor bãnesti necesare desfãsurãrii normale a activitãtii sale;

d. totalitatea operatiilor bãnesti si financiare pe care le efectueazã institutiile bugetare în scopul asigurãrii creditelor necesare desfãsurãrii normale a activitãtii;

e. toate rãspunsurile sunt corecte.

2. Acreditivul reprezintã:

a. sumã separatã în contul plãtitorului si tinutã la dispozitia unui furnizor, la unitatea bancarã la care plãtitorul îsi are contul în vederea efectuãrii de plãti pentru aprovizionãrile efectuate;

b. sumã separatã în contul plãtitorului si þinutã la dispozitia unui client, la unitatea bancarã la care plãtitorul îsi are contul pentru efectuarea de plãti pentru aprovizionãrile efectuate;

c. sumã separatã în contul plãtitorului si tinutã la dispozitia unui furnizor, la unitatea bancarã la care furnizorul îsi are contul în vederea efectuãrii de plãti pentru aprovizionãrile efectuate;

d. sumã separatã în contul plãtitorului si tinutã la dispozitia institutiilor financiare pentru efectuarea de plãti fiscale;

e. nici un rãspuns nu este corect.

3. Potrivit Cadrului General elaborat de IASC: recunoasterea cheltuielilor în contul de profit si pierdere se face:

a. când a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuãrii unui activ sau cresterii unei datorii si poate fi evaluata credibil;

b. când a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare , aferentã diminuãrii unui activ sau cresterea unei datorii;

c. când cresterea poate fi evaluatã credibil;

d. când a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare , aferentã cresterii unui activ sau reducerii unei datorii;

e. nici un rãspuns nu este corect

4. Conturile de cheltuieli si venituri nu sunt conturi bilantiere deoarece:

a. la sfârsitul fiecãrei luni sunt debitate respectiv creditate;

b. la sfârsitul fiecãrei luni prezintã sold debitor respectiv creditor;

c. la sfârsitul fiecãrei luni prezintã sold;

d. la sfârsitul fiecãrei luni se închid prin rezultatul exerciþiului si nu prezinta sold;

e. toate rãspunsurile sunt corecte

5. Lucrãrile de închidere a exercitiului financiar cuprind:

a. lucrãri preliminare, pregãtitoare;

b. redactarea situatiilor financiare;

c. elaborarea raportului administratorilor;

d. aprobarea si depunerea situatiilor financiare;

e. toate rãspunsurile sunt corecte

6. Diferentele de curs valutar în cazul creantelor pot fi:

a. înregistrate pe cheltuieli atunci când diferentele sunt favorabile;

b. favorabile când cursul valutar la data decontãrii este mai mic decât cel de la data efectuãrii tranzactiei ;

c. înregistrate pe venituri atunci când diferentele sunt nefavorabile

d. nefavorabile când cursul valutar la data decontãrii este mai mic decât cel de la data efectuãrii tranzactiei ;

e. toate rãspunsurile sunt corecte.

7. În structura trezoreriei se cuprind:

a. titlurile de plasament;

b. disponibilitãtile bãnesti din conturile bancare;

c. alte valori de trezorerie;

d. disponibilitãtile bãnesti din casierie

e. toate raspunsurile sunt corecte

8. Cambia reprezintã:

a. un instrument de platã prin care o persoanã numitã beneficiar încaseazã direct de la altã persoanã numitã trãgãtor o sumã de bani, la scadentã si la locul stabilit;

b. un instrument de platã prin care o persoanã numitã tras dã ordin unei alte personae numitã trãgãtor sã plãteascã unei persoane numitã beneficiar la data si locul stabilit;

c. un instrument de platã prin care trãgãtorul (emitentul) plãteste o datorie fatã de beneficiar prin intermediul altei persoane numitã tras, la data si la locul stabilit;

d. un instrument de platã prin care o persoanã numitã tras plãteste direct unei alte persoane numitã beneficiar o sumã de bani la data si locul stabilit;

e. toate rãspunsurile sunt corecte

Preview document

Grile Contabilitate - Pagina 1
Grile Contabilitate - Pagina 2
Grile Contabilitate - Pagina 3
Grile Contabilitate - Pagina 4
Grile Contabilitate - Pagina 5
Grile Contabilitate - Pagina 6
Grile Contabilitate - Pagina 7
Grile Contabilitate - Pagina 8
Grile Contabilitate - Pagina 9
Grile Contabilitate - Pagina 10
Grile Contabilitate - Pagina 11
Grile Contabilitate - Pagina 12
Grile Contabilitate - Pagina 13
Grile Contabilitate - Pagina 14
Grile Contabilitate - Pagina 15
Grile Contabilitate - Pagina 16
Grile Contabilitate - Pagina 17
Grile Contabilitate - Pagina 18
Grile Contabilitate - Pagina 19
Grile Contabilitate - Pagina 20
Grile Contabilitate - Pagina 21
Grile Contabilitate - Pagina 22
Grile Contabilitate - Pagina 23
Grile Contabilitate - Pagina 24
Grile Contabilitate - Pagina 25
Grile Contabilitate - Pagina 26
Grile Contabilitate - Pagina 27
Grile Contabilitate - Pagina 28
Grile Contabilitate - Pagina 29
Grile Contabilitate - Pagina 30
Grile Contabilitate - Pagina 31
Grile Contabilitate - Pagina 32
Grile Contabilitate - Pagina 33
Grile Contabilitate - Pagina 34
Grile Contabilitate - Pagina 35
Grile Contabilitate - Pagina 36
Grile Contabilitate - Pagina 37
Grile Contabilitate - Pagina 38
Grile Contabilitate - Pagina 39
Grile Contabilitate - Pagina 40
Grile Contabilitate - Pagina 41
Grile Contabilitate - Pagina 42
Grile Contabilitate - Pagina 43
Grile Contabilitate - Pagina 44
Grile Contabilitate - Pagina 45
Grile Contabilitate - Pagina 46
Grile Contabilitate - Pagina 47
Grile Contabilitate - Pagina 48
Grile Contabilitate - Pagina 49
Grile Contabilitate - Pagina 50
Grile Contabilitate - Pagina 51
Grile Contabilitate - Pagina 52
Grile Contabilitate - Pagina 53
Grile Contabilitate - Pagina 54
Grile Contabilitate - Pagina 55
Grile Contabilitate - Pagina 56
Grile Contabilitate - Pagina 57
Grile Contabilitate - Pagina 58
Grile Contabilitate - Pagina 59
Grile Contabilitate - Pagina 60
Grile Contabilitate - Pagina 61
Grile Contabilitate - Pagina 62
Grile Contabilitate - Pagina 63
Grile Contabilitate - Pagina 64
Grile Contabilitate - Pagina 65
Grile Contabilitate - Pagina 66
Grile Contabilitate - Pagina 67
Grile Contabilitate - Pagina 68
Grile Contabilitate - Pagina 69
Grile Contabilitate - Pagina 70
Grile Contabilitate - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Grile Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Test de Seminar

Concepţii privind obiectul contabilităţii A. Concepţia juridică Patrimoniul Drepturi Obligaţii bunuri economice datorii faţă de asociaţi...

Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor Institutiilor Publice

Organizarea contabilitatii de angajamente în institutiile publice determina ca ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei...

Te-ar putea interesa și

Grila cu Raspunsuri Bazele Contabilitatii 2008-2009

Afirmatia: „acreditivele reprezinta sumele acordate unor salariati ai intreprinderii sau tertilor - persoane fizice sau juridice, care urmeaza sa...

Grile Contabilitate Financiara

1 Contabilitatea reprezintă: a un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite informaţii despre o entitate...

Contabilitate financiară - teste grilă

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Grile Contabilitate Financiara

intresul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii, după deducerea datoriilor1. Lichiditatea unui activ se referă la: a) durata de...

Grile Contabilitate Administratie Publica

1) Sistemul de contabilitate dualist (in dublu circuit) cuprinde doua componente, respectiv: a) [x] contabilitatea financiara sau generala b) [ ]...

Capitalul Intreprinderii

Din punct de vedere financiar-contabil capitalurile detinute de agentii economici reprezinta componente ale pasivului patrimonial destinat a...

Grila Contabilitate

Unul dintre criteriile de mai jos nu poate retinut pentru clasificarea si recunoasterea unui active drept activ curent (circulant) în cadrul...

Expertiză contabilă - teste grilă

1. Care din urmatoarele enunturi nu reflecta definirea expertului contabil? a) persoana care ,prin profesiunea sa și cunoștințele sale speciale,...

Ai nevoie de altceva?