Grile Contabilitate Financiara

Notiță
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: xls
Pagini : 4 în total
Mărime: 23.10KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Crenguta Dumitru

Extras din document

1 Contabilitatea reprezintă:

a un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite informaţii despre o entitate identificabilă

b o metoda de prelucrare a datelor privind operaţiunile efectuate de o entitate identificabilă

c un sistem informaţional care pune la dispoziţia publicului larg informaţii despre o entitate identificabilă

2 Contabilitatea financiară are ca obiect:

a înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul, calcularea rezultatelor financiare şi întocmirea situaţiilor financiare pentru furnizarea de informaţii contabile

b înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul pentru furnizarea de informaţii contabile

c înregistrarea tuturor modificărilor ce au loc în structura activelor şi pasivelor, a cheltuielilor şi veniturilor

3 Contabilitatea internă de gestiune are ca obiect

a evidenţa, calculul şi controlul costurilor cu degajarea informaţiei contabile utilizării externe

b evidenţa, calculul, analiza , controlul costurilor şi rezultatelor analitice pe feluri de produse, lucrări, servicii, precum şi pe subdiviziuni organizatorice interne ale unităţii şi are ca scop principal controlul factorilor de producţie; furnizează informaţia contabilă destinată utilizării interne de către management

c calculul şi înregistrarea costurilor şi rezultatelor analitice pe unitate de produs şi furnizarea informaţiei contabile destinate utilizării interne de către acţionari.

4 Utilizatorii de informaţii contabile sunt:

a investitorii de capital, societăţile comerciale, administraţiile financiare, bancherii, furnizorii, clienţii, salariaţii

b investitorii de capital, bancherii, furnizorii şi alţi creditorii, managerii, clienţii, salariaţii, guvernul şi publicul larg

c investitorii de capital, bancherii, creditorii, debitorii, salariaţii, acţionarii, guvernul, camerele de comerţ, administraţiile financiare, publicul larg.

5 Obiectivul situaţiilor financiare este:

a de a furniza informaţii despre elementele de activ, pasiv, venituri, cheltuieli, capital social, asociaţi

b de a furniza informaţii despre poziţia financiară a firmei, modificările acesteia şi rezultatele exerciţiulu

c de a furniza informaţii despre situaţia financiară şi modificările capitalului propriu pentru asociaţi.

6 Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare sunt:

a inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea, comparabilitatea

b inteligibilitatea, fidelitatea, relevanţa, comparabilitatea

c relevanţa, comparabilitatea, puritate, inteligibilitate

d inteligibilitate, relevanţă, realitatea, fidelitatea, comparabilitatea, credibilitatea

7 Limite ce privesc informaţia relevanta şi credibilă:

a exactitatea, oportunitatea, echilibrul între caracteristicile calitative

b oportunitatea, raportul cost – beneficiu, echilibrul între caracteristicile calitative

c raportul cost-beneficiu, facilitatea, oportunitatea

8 Elemente modelate prin situaţii financiare:

a active, pasive, venituri, cheltuieli, rezultate, cont de profit şi pierdere

b active, datorii, capital propriu, cheltuieli, venituri

c active, datorii, cheltuieli, venituri

9 Conform IFRS – activul reprezintă:

a o resursă controlată de întreprindere, provenită din evenimente trecute, de la care se aşteaptă beneficii viitoare pentru entitate

b o resursă controlată de întreprindere, provenită din evenimente prezente, de la care se aşteaptă beneficii viitoare

c o resursă controlată de întreprindere sub forma activelor de la care se aşteaptă beneficii prezente pentru entitate

10 Datoriile se definesc ca:

a obligaţii trecute ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu beneficii economice pentru entitate

b obligaţii viitoare ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte intrări de beneficii economice pentru entitate

c obligaţii prezente ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu beneficii economice din entitate

11 Capitalul propriu reprezintă:

a interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în patrimoniul întreprinderii, după deducerea tuturor cheltuielilor sale

b interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în activele întreprinderii, după deducerea tuturor datoriilor sale

c interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în bilanţul contabil, după deducerea pasivelor

12 Veniturile constituie:

a creşteri ale încasărilor înregistrate în exerciţiul financiar sub forma intrărilor sau creşterilor de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat scăderi ale capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capitalul propriu

b creşteri ale beneficiilor economice care au ca rezultat creşteri ale capitalului social, altele decât cele legate de distribuirea dividendelor

c creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în exerciţiul financiar sub forma intrărilor sau creşterilor de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capitalul propriu

13 Cheltuielile constituie:

a creşteri ale plăţilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma intrărilor de active sau creşterilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele legate de sumele distribuite proprietarilor

b diminuări ale beneficiilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma de ieşiri (scăderi) de active sau creşteri de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele legate de sumele distribuite proprietarilor

c diminuări ale beneficiilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma intrărilor de active sau scăderilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capital

14 Recunoaşterea structurilor calitative în situaţiile financiare

a este procesul de eliminare din bilanţ sau din contul de rezultate a unui element care satisface definiţia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare)

b este procesul de încorporare în bilanţ sau în contul de rezultate a unui element care satisface definiţia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare)

c este procesul de aprobare a bilanţului şi a contului de profit şi pierdere. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare)

15 Menţinerea capitalului financiar presupune:

a că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a activelor nete la începutul perioadei

b că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a activelor nete la începutul perioadei, după excluderea oricăror distribuiri către proprietari şi a oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate

c că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor nete la începutul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a activelor nete la sfârşitul perioadei, după excluderea oricăror distribuiri către proprietari şi a oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate

16 Valoarea matematică contabilă (VMC) a acţiunii este dată de relaţia

a VMC = Activ net contabil : Număr acţiuni

b VMC = Activ contabil: Număr acţiuni

c VMC = Activ real : Valoare acţiuni

17 Valoarea nominală (VN) a acţiunii este dată de relaţia

a VN = Capital propriu : Număr acţiuni

b VN = Capital social : Număr acţiuni

c VN = Capital social : Valoare acţiune

18 Valoarea de randament (VR) a acţiunii este dată de relaţia

a VR = (Dividend total distribuit + cota parte din profit pe acţiune încorporată în rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă

b VR = (Dividend intrinsec distribuit pe acţiune + cotă din rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă

c   VR = (Dividend mediu distribuit pe acţiune + cota parte din profit pe acţiune încorporată în rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă

Conținut arhivă zip

  • Grile Contabilitate Financiara.xls

Alții au mai descărcat și

Contabilitate Financiara - Teste Grila

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Grile Contabilitate Financiara

intresul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii, după deducerea datoriilor1. Lichiditatea unui activ se referă la: a) durata de...

Grila Contabilitate

Unul dintre criteriile de mai jos nu poate retinut pentru clasificarea si recunoasterea unui active drept activ curent (circulant) în cadrul...

Contabilitate Financiară

1. Armonizarea contabilă semnifică: a) procesul de aplicare deliberată a normelor de contabilitate pentru soluţionarea corectă a problemelor...

Grile Contabilitate

1. Trezoreria reprezintã: a. totalitatea operatiilor bãnesti si financiare pe care le efectueazã institutiile bancare în scopul asigurãrii...

Contabilitate Financiara

Capitalurile se clasifica F Cheltuielile de desfacere F Contul 4111 „Clienti” F Contul 4426 „TVA F Din compararea F Din compararea F Evidenta...

Ai nevoie de altceva?