Grile și aplicații fiscalitate

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6251
Mărime: 401.34KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

1. Care dintre cheltuielile de mai jos sunt considerate nedeductibile din punct de vedere fiscal în cazul impozitului pe profit:

a. cheltuielile cu materii prime;

b. cheltuielile cu plata colaboratorilor; c. cheltuielile cu majorările de întârziere;

d. cheltuielile cu salariile.

2. Arătați care dintre veniturile prezentate mai jos NU se iau în calcul la determinarea profitului lunar impozabil:

a. veniturile anticipate; b. veniturile din dobânzi;

c. veniturile din exploatare;

d. veniturile excepționale.

3. Sunt plătitori de impozit pe profit: a. persoanele juridice straine care desfășoară activități prin intermediul unui sediu permanent în Romania;

b. asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice;

c. instituțiile publice, pentru veniturile extrabugetare și disponibilitățile realizate și utilizate;

d. persoanele autorizate rezidente ce desfășoară activități în Romania.

4. Sunt cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal în cazul impozitului pe profit:

a. cheltuielile cu impozitele și taxele locale

b. cheltuielile de protocol care nu depășesc limita prevăzută de lege; c. amenzile, majorările de întarziere și penalitățile datorate, potrivit prevederilor legale;

d. cheltuielile cu reclama și publicitatea.

5. Plata impozitului pe profit se efectuează:

a. lunar, pană la 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; b. trimestrial, pană la 25 a primei luni din trimestrul următor;

c. semestrial, pană la 25 a primei luni din semestrul următor;

d. atunci cand organul fiscal trimite înștiintare de plată către contribuabil.

6. Sunt scutite de la plata impozitului pe profit:

a. persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități în Romania într-o asociere fără personalitate juridică;

b. persoanele juridice străine care desfășoară activitate în România într-o asociere cu personalitate juridică;

c. organizațiile cooperatiste; d. instituțiile de învățământ particular acreditate.

7. NU sunt deductibile limitat:

a. cheltuielile de protocol; b. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat;

c. cheltuielile cu indemnizația de deplasare acordată salariaților;

d. cheltuielile cu tichetele de masă acordate de angajatori.

8. Profitul societăților comerciale ce desfășoară activități de natura barurilor de noapte, a cluburilor, a discotecilor și a cazinourilor se impozitează, aplicand o cotă de:

a. 16%;

b. 5%; c. 16% și suplimentar o cotă de 5% din veniturile realizate din activități de natura barurilor de noapte, a cluburilor, a discotecilor și a cazinourilor, dacă acestea au inregistrat profit la sfarșitul anului fiscal;

d. 16% și suplimentar o cotă de 5% din veniturile realizate din activități de natura barurilor de noapte, a cluburilor, a discotecilor și a cazinourilor, indiferent dacă acestea au inregistrat sau nu profit la sfarșitul anului fiscal;

9. Sunt cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal în cazul impozitului pe profit: a. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat;

b. cheltuielile de protocol;

c. cheltuielile de publicitate;

d. cheltuielile de sponsorizare.

10. NU sunt venituri neimpozabile din punct de vedere fiscal în cazul impozitului pe profit: a. dividendele primite de la o persoană juridică romană;

b. veniturile din vanzarea activelor necorporale;

c. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere;

d. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere.

Preview document

Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 1
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 2
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 3
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 4
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 5
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 6
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 7
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 8
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 9
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 10
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 11
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 12
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 13
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 14
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 15
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 16
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 17
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 18
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 19
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 20
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 21
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 22
Grile și aplicații fiscalitate - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Grile si aplicatii fiscalitate.pdf

Alții au mai descărcat și

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Monografie Contabila de Gestiune la o Firma - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Audit și Control Intern

1. Auditul Intern – functii, rol, responsabilitati Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati economice o...

Audit Intern

1) Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de: a)scopul, marimea si structura entitatii economice b)scopul, structura si domeniul...

Grile Analiza Economico-Financiara

TEMATICA, ÎNTREBĂRILE, RĂSPUNSURILE ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU SPECIALIZĂRILE: Managementul Firmei, Managementul Întreprinderii, Management,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate Financiara - Teste Grila

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Grile Audit Intern

1. Care dintre următoarele activităţi nu afectează independenţa auditorului intern: Recomandarea de standarde de control pentru un nou sistem...

Ai nevoie de altceva?