Întrebări examen final CECCAR

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 47634
Mărime: 202.15KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Biletulnr.1

Cum se clasifică profesioniștii contabili?

Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:

- dependenti, cu statut de angajati;

- independenti sau- liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile.

Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea:

- individual;

- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.

O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

2.Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizand in cadrul fiecarei

categorii sfera de cuprindere a impozitului.

ART. 13 Contribuabili

Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice române; Norme metodologice

b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;Norme metodologice

c) persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; (în vigoare de la 1 ian. 2012)

d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română;

e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reține și se varsă de către persoana juridică română.

f) persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.

ART. 14 Sfera de cuprindere a impozitului

Impozitul pe profit se aplică după cum urmează:

a) în cazul persoanelor juridice române și al persoanelor juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene, asupra profitului impozabil obținut din orice sursă, atât din România, cât și din străinătate;

b) în cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

c) în cazul persoanelor juridice străine și persoanelor fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică, asupra părții din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane; (în vigoare de la 1 ian. 2012)

d) în cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

e) în cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizează venituri atât în România, cât și în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică, asupra părții din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

Biletul nr.2

1. Ce întelegeti prin audit în general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar?

Prin audit, în general, se înțelege examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate.

Orice analiză, orice control, orice verificare și orice studiu asupra unei secțiuni sau a unei părți din contabilitate sau din situațiile financiare ale unei entități poate fi calificată ca “audit financiar”.

O misiune de audit financiar poate fi prealabilă unei misiuni de audit operațional sau unei misiuni de audit de gestiune. Din cele prezentate rezultă că sintagma “audit financiar” este mult mai cuprinzătoare decât cea de “audit statutar”.

Prin audit statutar se înțelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent și independent asupra situațiilor financiare ale unei entități în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a rezultatelor (performanțelor) obținute de acesta.

Altfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează și certifică în totalitatea lor situațiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activități și operații specifice intreprinderii auditate, în virtutea unor dispoziții legale (legea contabilității, legea societăților comerciale, legea piețelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii (acționari, asociați).

2. Precizati în ce conditii datorează organizatiile non - profit impozit pe profit si cum se determine acesta.

Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale și organizațiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activități economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Deci, limita veniturilor scutite ,din activități economice, este minimul dintre : 15.000 euro și 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit

Biletui nr.3

1. Care sunt așteptările publicului de la un audit statutar?

Orice definiție a auditului statutar trebuie să țină cont de nevoile și așteptările utilizatorilor, în măsura în care acestea sunt rezonabile, precum și de capacitatea auditorului statutar de a răspunde la aceste nevoi și așteptări.

Publicul se așteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor sale, prin oferirea unei resigurări referitoare la:

- acuratețea declarațiilor financiare;

- continuitatea exploatării și solvabilitatea firmei;

- existența unor fraude;

- respectarea de către firmă a obligațiilor sale legale;

- comportamentul responsabil al firmei față de problemele legate de mediu și probleme sociale.

Preview document

Întrebări examen final CECCAR - Pagina 1
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 2
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 3
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 4
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 5
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 6
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 7
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 8
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 9
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 10
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 11
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 12
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 13
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 14
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 15
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 16
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 17
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 18
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 19
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 20
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 21
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 22
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 23
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 24
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 25
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 26
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 27
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 28
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 29
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 30
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 31
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 32
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 33
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 34
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 35
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 36
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 37
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 38
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 39
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 40
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 41
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 42
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 43
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 44
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 45
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 46
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 47
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 48
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 49
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 50
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 51
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 52
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 53
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 54
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 55
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 56
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 57
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 58
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 59
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 60
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 61
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 62
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 63
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 64
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 65
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 66
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 67
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 68
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 69
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 70
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 71
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 72
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 73
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 74
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 75
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 76
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 77
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 78
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 79
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 80
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 81
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 82
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 83
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 84
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 85
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 86
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 87
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 88
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 89
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 90
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 91
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 92
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 93
Întrebări examen final CECCAR - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • intrebari examen final CECCAR.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Controlul Calitatii Activitatii de Audit Financiar

Asigurarea calităţii misiunilor de audit financiar este una din cerinţele fundamentale promovate prin actele normative care reglementează profesia,...

Doctrina si Deontologie - Ghid Pregatire Experti Contabili

1.Cine poate exercita profesia de expert ctb şi de contabil autorizat?Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Standarde și Servicii Conexe

INTRODUCERE - Prefata la Standardele Internationale pentru Controlul de Calitate, Auditul, Revizuirea, alte Servicii de Asigurare si Servicii...

Audit - Subiecte CECCAR rezolvate

1. Definiție audit în general și elementele fundamentale ale acestuia În general, prin audit se înțelege examinarea profesională a unei informații...

Ai nevoie de altceva?