Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate

Notiță
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 5229
Mărime: 32.91KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Morosan-Danila Lucia
intrebari si raspunsuri la examenul de contabilitate

Extras din document

Intrebari si raspunsuri la contabilitate.

1)Definiti obiectul contabilitatii.

Obiectul contabilităţii poate fi definit ca fiind ansamblul mişcărilor de valori, exprimabile în bani, dintr-un perimetru de mică sau mare întindere (regie autonomă, societate comercială, instituţie publică, societate bancară etc.) precum şi raporturile economico-juridice în care unitatea patrimonială este parte şi care generează decontări băneşti; calculele contabilităţii reflectă deodată mişcarea şi transformarea activelor precum şi pasivele în ordinea lor de formare şi după destinaţia lor în procesul de reproducţie.

2)Ce intelegeti prin obiectul propriu unei stiinte?

Obiectul propriu unei ştiinţe însemnă o categorie de fapte, un anumit grup de fenomene, de care se ocupă numai ştiinţa respectivă şi pe care le interpretează dintr-un anumit unghi de vedere, stabilind raporturi invariabile între fenomene şi cauzele care le-au produs, într-un cadru de categorii specifice.

3)Ce este un perimetru contabil?exemplificati.

În perimetru contabil se poate constitui oricare regie autonomă, societate comercială, instituţie publică, bancă, ori chiar economia naţională. Şi o gospodărie casnică poate deveni perimetru de studiu pentru contabilitate. Pentru ca o anumită structură economico – socială să poată deveni perimetru contabil ea trebuie să aibă autonomie funcţională şi centru propriu de decizii. De regulă calitatea de persoană juridică, titulară de patrimoniu a entităţii economico-sociale date îi conferă acesteia atributele de mai sus

4)Metoda contabilitatii:difinitie si trepte(enumerare).

Indica modul de cercetare,de cunoastere a obiectului si de realizare a obiectivelor acesteia.M.C.reprezinta demersul rational de abordare a obiectului contabilitatii pe baza unui ansamblu coerent de principii,mijloace si procedee susceptibile sa ofere o imagine fidela asupra pozitiei fin.si performantelor unitatii patrimoniale.

- distinge trei trepte şi anume:

-reprezentarea cifrică a mişcărilor de valori ca un bilanţ mobil;

-sistemul de calcul contabil digrafic;

-calcule periodice de sinteză.

5)Care sunt tipurile de intreprinderi/societati din Rominia?

*societati in nume colectiv(SNC)

*societati in comandita simpla(SCS)

*societati in comandita pe actiuni(SCA)

*societati pe actiuni(SA)

*societati cu raspundere limitata(SRL)

Intreprinderile pot fi:mari,mijlocii,mici,mixte

6)La ce se refera notiunea de avere a intreprinderii;societatii?

Un activ poate fi definit ca reprezentând o avere controlată de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice ulterioare pentru întreprindere. Beneficiile economice viitoare încorporate în active reprezintă potenţialul de a contribui, în mod direct sau indirect, la fluxul de numerar şi echivalente ale numerarului către întreprindere.

7)Ce sunt actionarii/asociatii?care sunt drepturile si obligatiile acestora?

Actionarii persoanele care au anumite actiuni in cadrul intreprinderii si au anumite drepturi in cadrul ei.

18)Enumerati principiile contabile.

Principii generale:

- al continuităţii activităţii;

- al permanenţei metodelor;

- al prudenţei;

- al independenţei exerciţiului;

- al evaluării separate a elementelor de activ de datorii;

- al intangibilităţii bilanţului de deschidere ;

- al necompensării;

- al prevalenţei economicului asupra juridicului;

- al pragului de semnificaţie.

- al nominalismului

19)Prezentati continutul principiului...independentei exercitiului..etc

Principiul independenţei exerciţiului presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajării acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă.

20)Definiti urmatoarele concepte:active imobilizate,active circulante,datorii,creante,debitori,creditori,capital social,actiuni proprii,parti sociale,credite bancare.

Datoriile reprezintă obligaţii actuale ale întreprinderii ce decurg din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte ieşiri de resurse care încorporează beneficii economice.

Activele imobilizate (numite şi: imobilizări, mijloace imobilizate sau active fixe) sunt activele generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate.

Activele circulante (mijloacele circulante) reprezintă acele mijloace care datorită naturii şi destinaţiei lor nu pot rămâne o perioadă lungă de timp în unitatea patrimonială respectivă, de regulă, doar într-un circuit sau ciclu de exploatare.

Creante reprezinta drepturi banesti pe care le are unitatile patrimoniale asupra altor persoane fizice sau juridice si care ii permit acesteia sa ceara plata unei sume de bani,livrarea unui bun sau prestarea unui serviciu.

Preview document

Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 1
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 2
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 3
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 4
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 5
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 6
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 7
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 8
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 9
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 10
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 11
Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele contabilității

1. Patrimoniu Obiective : Familiarizarea cu principalele structuri ale patrimoniului, pentru a reusi sa deosebeasca elementele de activ si cele de...

Intrebari si Raspunsuri - Contabilitate

1. La o societate comerciala capitalul social este de 15.000.000 lei, primele de emisiune 1.000.000 lei, rezervele 2.000.000 lei, subventiile...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Întrebări examen contabilitate financiară

1. Clasificați, caracterizați și exemplificați activele imobilizate, după natura lor. După natura economico-financiară a activelor imobilizate...

Subiecte Contabilitate

1. Care este rolul contabilitătii? Contabilitatea financiară are ca scop principal, determinarea periodică, de regulă la închiderea exerciţiului...

Modele Teste Licenta Bazele Contabilitatii

1. A defini obiectul contabilităţii înseamnă: a. a-i preciza domeniul potenţial asupra căruia poate să-şi întindă cunoaşterea ei specifică; b. a...

Întrebări curs - contabilitate financiară 2013-2014

Capitolul 1 : 1. Definiti contabilitatea. “ O activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor,...

Teme - bazele contabilității

Daca alegeti aceasta varianta de tema, trebuie sa rezolvati 30 de aplicatii, cu conditia sa nu fie toate de acelasi tip. Spre exemplu: 4 din...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Mediul de Marketing la SIND România

INTRODUCERE “E inutil să încerci să opreşti un râu; cea mai bună soluţie este să înveţi să înoţi în direcţia în care curge” (Anonim) Fenomen...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Efectul Fraudelor Contabile în Cazul Companiilor Enron

În luna martie a anului 2002, puţin după cunoaşterea dimensiunilor dezastrului de la ENRON, preşedintele Statelor Unite ale Americii, dl. George W....

Riscurile de Audit

Introducere Entitatile urmaresc strategii prin care sa isi realizeze obiectivele s i in functie de natura operatiunilor si a sectorului de...

Ai nevoie de altceva?