Standardele Internaționale de Audit

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2693
Mărime: 14.48KB (arhivat)
Cost: 2 puncte

Extras din document

1) Ce înţelegeţi prin misiuni de asigurare bazate pe declaraţii?

Misiune de asigurare – O misiune în care un auditor profesionist exprimã o concluzie menitã sã îmbunãtãteascã gradul de încredere al utilizatorilor cãrora le este destinat, altii decât partea responsabilã, în legãturã cu rezultatul evaluãrii sau mãsurãrii obiectului acesteia, în raport cu anumite criterii. Rezultatul evaluãrii sau mãsurãrii unui anumit subiect al misiunii este reprezentat de informatiile care rezultã din aplicarea criteriilor

Într-o misiune de certificare bazată pe declaraţii, evaluarea sau măsurarea subiectului în cauză este efectuată de către partea responsabilă, iar informaţia legată de subiectul în cauză este sub forma unei declaraţii făcute de către partea responsabilă către utilizatorii-ţintă.

În misiunile de certificare bazate pe declaraţii se cere ca partea responsabilă să fie independentă

2) Explicaţi misiunile de asigurare bazate pe raportare directă.

Într-o misiune de certificare cu raportare directă, profesionistul contabil independent fie desfăşoară direct evaluarea sau măsurarea subiectului în cauză, fie obţine o declaraţie din partea celui responsabil care a desfăşurat evaluarea sau măsurarea, evaluare sau măsurare care nu este pusă la dispoziţia grupului-ţintă de utilizatori. Subiectul în cauză este furnizat grupului-ţintă de utilizatori în cadrul raportului de certificare.

Într-o misiune de certificare cu raportare directă se cere independenţă din partea părţii responsabile atunci când este responsabilă cu subiectul în cauză.

Şi în misiunile de certificare bazate pe declaraţii şi în cele de raportare directă s-ar putea să existe mai multe părţi responsabile. De exemplu, i se poate cere unui contabil independent din sectorul public să ofere certificare pe statisticile lunare de circulaţie ale mai multor cotidiene independente. Misiunea poate fi o misiune de certificare pe baza declaraţiilor în cadrul căreia fiecare ziar îşi evaluează circulaţia, iar statisticile sunt prezentate într-o declaraţie care este pusă la dispoziţia utilizatorilor-ţintă. Pe de altă parte, misiunea ar putea fi o misiune de certificare de raportare directă în care nu există nicio declaraţie şi se poate să existe sau nu o afirmaţie scrisă din partea ziarelor.

3.Definiţi formele de manifestare a independenţei de spirit (de fapt) şi de aparenţă (de fapt).

Codul etic al profesioniştilor contabili abordează aspectele independenţei membrilor echipei de asigurare şi a firmei (de audit), după caz, faţă de clientul de asigurare, în cadrul SECŢIUNII 290 - Independenţă – misiuni de asigurare. Misiunile de audit al situaţiilor financiare sunt considerate misiuni de asigurare.

Misiunile de audit al situaţiilor financiare sunt relevante pentru o gamă largă de utilizatori identificaţi; în consecinţă, pe lângă independenţa de drept, independenţa de fapt este de o deosebită importanţă. În consecinţă, clienţii de audit al situaţiilor financiare, membrii echipei de asigurare, firma şi firmele din reţea trebuie să fie independenţi faţă de clientul de audit al situaţiilor financiare. In cazul executării unei misiuni de audit independenţa devine cea mai sigură garanţie că profesionistul contabil şi-a îndeplinit misiunea în condiţii de integritate şi cu obiectivitate.

In activitatea de audit, independenta presupune a adopta un punct de vedere propriu asupra unei situatii, cu ocazia examinării raportărilor financiare, in vederea exprimării unei opinii prin raportul de audit.

In conditiile in care auditorul exprimă prin opinia sa elemente care nu sunt conforme cu realitatea, pentru a favoriza clientul său, el se indepărtează prin aceasta de atributul independentei.

Codul etic al profesioniştilor contabili (punctul 290.8) prezintă independenţa ca fiind un concept ce implică:

a) Independenţa la nivel mental

b) Independenţa în aparenţă

3) Explicaţi conceptul de asigurare rezonabilă şi principiile fundamentale de etică.

„Asigurare rezonabilă” – în contextul ISQC 1, un nivel de asigurare ridicat, dar nu absolut;

În cadrul unei misiuni de asigurare rezonabila, auditorul ofera un nivel înalt de asigurare, dar nu absolut, ca informatiile care fac obiectul auditului nu sunt viciate de erori semnificative.

Asigurarea pozitiva presupune ca în raportul de audit va fi exprimata o asigurare rezonabila. Termenul de rezonabil este specific situatiei în care auditorul a obtinut prin procedeele pe care le-a pus în lucru si prin evaluarea elementelor probante, asigurarea ca informatiile nu contin erori cu caracter semnificativ.

Auditorul nu poate oferi un nivel de asigurare absolut deoarece exista limitari inerente procesului de audit, cauzate de factori precum:

– utilizarea testelor

– limitari inerente oricarui sistem de contabilitate si control intern

– majoritatea probelor de audit se sprijina mai mult pe deductii decât pe convingeri

– opinia se bazeaza si pe rationamentul profesional, în ceea ce priveste colectarea elementelor probante, emiterea unor concluzii bazate pe probele de audit colectate

Codul Etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale, care includ:

(a)Integritatea;

(b)Obiectivitatea;

(c)Competenta profesională si atentia cuvenită;

(d)Confidentialitatea; si

(e)Comportamentul profesional.

Preview document

Standardele Internaționale de Audit - Pagina 1
Standardele Internaționale de Audit - Pagina 2
Standardele Internaționale de Audit - Pagina 3
Standardele Internaționale de Audit - Pagina 4
Standardele Internaționale de Audit - Pagina 5
Standardele Internaționale de Audit - Pagina 6
Standardele Internaționale de Audit - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Standardele Internationale de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Standarde Internationale de Audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Independenta in Misiunile de Audit si Certificare conform Codului Etic IFAC

Cap. I Definiții și Particularități Independenţa este principiul fundamental şi condiţia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil şi...

Bilete de Examen Audit Financiar

In urma auditarii impozitului pe profit la SC Alpha, la sfârsitul exercitiului N s-au selectat urmatoarele informatii: " Venituri din vânzarea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Audit Financiar

Audit definitie: activitatea de examinare ain vederea exprimarii d ecatre auditoria financiari , a unei opinii asupra situatiilor financiare in...

Elaborarea Programului Misiunii de Audit

1. În baza planului anual de AI se elaboreaza programul misiuni de AI.Preliminare laborării programulu imisiunii sunt realizate următoarele...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Auditul

CAPITOLUL I 1. AUDITUL FINANCIAR CONTABIL – DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI SI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Ai nevoie de altceva?