Test Grila

Notiță
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 552
Mărime: 12.24KB (arhivat)
Cost: 2 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ion Stanciu

Extras din document

1. PENTRU INREGISTRAREA CORECTA IN CONTURI a operatiunilor economice se procedeaza la efectuarea analizei contabile care presupune parcurgerea urmatoarelor etape in urmatoarea succesiune:

• Natura operatiei economice,aplicarea regulilor de functionare a conturilor pentru a vedea care cont se debiteaza si care se crediteaza in cadrul formulei contabile,elementele patrimoniale care se modifica si sensul modificarii lor, stabilirea conturilor cu care se urmaresc elementele patrimoniale modificate

2. Dispuneti de urmatoarele date bilantiere: capital social 800 lei, prime de capital 150 lei, provizioane reglementate 50 lei, provizioane pentru riscuri si cheltuieli 60 lei, clienti creditori 90 eli, credite bancare 140 lei, avansuri acordate furnizorilor 40 lei impozit pe salarii80 lei. Care este suma datoriilor.

• 310 lei

3. Se dau urmatoarele relatii de echilibru proprii bilantului contabil. Care nu este corecta.

• Rezultatul exercitiului=capitaluri propriiN – capitaluripropriiN-1

4. Care din formulele contabile nu este posibila:

• 5311=600 50.000

5. Veniturile din prime de asigurare fac parte din grupa:

• Creante

6. Se dau urmatoarele elemente patrimoniale: mijloace fixe 100, clienti 50, credite bancare pe termen lung 200, avansuri acordate furnizorilor 50, disponibilitati banesti 30, bilete de tratament si odihna 80, brevete 20, debitori diversi 70, reserve statutare 10:

• Valoarea creantelor este 100

7. Regularizarea la sfarsitul perioadei de gestiune, a TVA si constituirea TVA de plata se efectueaza in urmatorul mod:

• 4427 = % 500

4426 400

4423 100

8. Precizati care din urmatoarele elemente patrimoniale reprezinta ”imobilizari necorporale”

• Cheltuieli de constituire

9. La o societate comerciala datele privind TVA se prezinta astfel, TVA de recuperate din luna precedent 20 lei, TVA deductibila din luna curenta 50 lei, TVA colectata din luna curenta. Indicate inregistrarea corecta din luna curenta privind operatiunile cu TVA.

• 4427=4426 30

4424=4426 20

10. In categoria capitalurilor proprii se include:

• Cheltuieli de constituire

11. Indicati formula contabila corecta privind descarcarea gestiunii cu valoarea materiilor prime date in consum.

• 601 = 301 20.000

12. Amortizarile se inculd in grupa:

• Active imobilizate

13. Ce reprezinta urmatoarea formula contabila:

456 = % 300

1011 250

104 50

• Aportul de capital social la valoarea de emisiune>valoarea nominalaa actiunilor.

Preview document

Test Grila - Pagina 1
Test Grila - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Test Grila.docx

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilitatii

1.Se constituie o societate comerciala pe actiuni cu un capital social de 600.000 lei, divizat in 600 actiuni cu o valoare nominala de 1000...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Intrebari Examen Contabilitate Financiara

1. Clasificați, caracterizați și exemplificați activele imobilizate, după natura lor. După natura economico-financiară a activelor imobilizate...

Contabilitate Financiara - Teste Grila

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Contabilitate - Practic

Actiuni detinute de ent afiliate; 1)achiz de actiuni; 501=5091 2)achitare actiuni; 5090=5121 3)vanzare actiuni; 531=%501,7642 Alte datorii...

Sisteme si raportari financiare - grile rezolvate

Partea I 1. Documentele contabile de sintezã permit: a. pozi.ionarea entitã.ii pe pia.a financiarã b. cunoa.terea gestiunii trezoreriei c....

Rezolvari Contabilitate

Întrebari pentru examen ADEVARAT SAU FALS 1. Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar...

Test grila - Contabilitate

1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză...

Ai nevoie de altceva?