Test grilă - Contabilitate

Notiță
6.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3274
Mărime: 24.07KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim:

a) analiză cantitativă;

b) analiză microeconomică;

c) analiză calitativă;

d) analiză retrospectivă;

e) analiză macroeconomică

2. În funcţie de sfera de cuprindere şi obiectivul analizat, întâlnim?

a) analiză cantitativă şi analiză calitativă;

b) analiză retrospectivă şi analiză prospectivă;

c) analiză microeconomică şi analiză macroeconomică;

d) analiză globală şi analiză parţială;

e) analiză statică şi analiză dinamică.

3. Analiza economico-financiară deţine un rol important:

a) în procesul de conducere, reglare şi diagnoză a activităţii întreprinderilor;

b) în realizarea funcţiei de comandă pentru că asigură fundamentarea tuturor deciziilor cu caracter operativ, tactic, strategic luate de conducerea întreprinderii;

c) în exercitarea funcţiei de previziune întrucât furnizează conducerii întreprinderilor informaţiile necesare pentru elaborarea prognozelor, fundamentarea programelor de activitate şi stabilirea strategiei de acţiune în viitor;

d) nici una din variantele anterioare.

4. După poziţia şi caracterul lor într-o relaţie factorial-cauzală, distingem:

a) factori previzibili şi factori imprevizibili;

b) factori simpli şi factori complecşi;

c) factori pozitivi, factori negativi şi factori indiferenţi;

d) factori cantitativi, factori de structură şi factori calitativi.

5. În funcţie de locul acţiunii lor, distingem:

a) factori principali şi factori secundari;

b) factori previzibili şi factori imprevizibili factori previzibili şi factori imprevizibili;

c) factori interni (endogeni) şi factori externi (exogeni);

d) factori previzibili şi factori imprevizibili;

6. Dacă între elementele fenomenului studiat există relaţii de tip determinist de natura produsului sau a raportului, atunci în analiză se foloseşte metoda:

a) calitativă;

b) substituirilor în lanţ;

c) soldului;

d) balanţieră.

7. Dacă între elementele fenomenului studiat există relaţii de tip determinist exprimate sub forma relaţiilor matematice de sumă şi diferentă, atunci în analiză se foloseşte metoda:

a) cantitativă;

b) substituirilor în lanţ;

c) soldului;

d) balanţieră.

8. Metoda unităţilor de muncă, de evaluare a producţiei industriale:

a) este metoda cea mai larg utilizată;

b) se utilizează în orice întreprindere indiferent dacă producţia este omogenă sau se produce un bogat sortiment în care procesul de muncă se desfăşoară pe bază de normă de timp;

c) se poate utiliza pentru evaluarea producţiei industriale la întreprinderile ce produc un singur produs sau produse foarte asemănătoare;

d) poate fi utilizată pentru evaluarea producţiei industriale la întreprinderile cu produse similare.

9. Dezavantajul metodei unităţilor naturale de evaluare a producţiei industriale este acela că:

a) este influenţată de modificările intervenite în structura producţiei şi în nivelul preţurilor;

b) permite calcularea unor indicatori ca: producţia exerciţiului, producţia marfă, valoarea adăugată;

c) nu permite delimitarea corectă a volumului producţiei ca urmare a creşterii ponderii muncii materializate;

d) nu permite ca în producţia industrială să se includă producţia neterminată şi lucrările cu caracter industrial.

10. Producţia obţinută şi destinată livrării, care cuprinde valoarea produselor finite şi a semifabricatelor destinate vânzării, valoarea lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, se numeşte:

a) producţia exerciţiului;

b) producţia la terţi;

c) producţia marfă fabricată;

d) producţia globală.

Preview document

Test grilă - Contabilitate - Pagina 1
Test grilă - Contabilitate - Pagina 2
Test grilă - Contabilitate - Pagina 3
Test grilă - Contabilitate - Pagina 4
Test grilă - Contabilitate - Pagina 5
Test grilă - Contabilitate - Pagina 6
Test grilă - Contabilitate - Pagina 7
Test grilă - Contabilitate - Pagina 8
Test grilă - Contabilitate - Pagina 9
Test grilă - Contabilitate - Pagina 10
Test grilă - Contabilitate - Pagina 11
Test grilă - Contabilitate - Pagina 12
Test grilă - Contabilitate - Pagina 13
Test grilă - Contabilitate - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Test grila - Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate financiară - teste grilă

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Întrebări și răspunsuri la contabilitate

Intrebari si raspunsuri la contabilitate. 1)Definiti obiectul contabilitatii. Obiectul contabilităţii poate fi definit ca fiind ansamblul...

Bazele contabilității

1. Ce semnificaţie are suma de 3.000euro care reprezintă soldul final debitor al contului Clienţi: a) că firma mai are de plătit clienţilor la...

Contabilitatea instituțiilor bancare

13.Contabilitatea cheltuielilor bancare(ex) Cheltuielile cuprind: chelt de exploatare; chelt cu personalul; chelt cu impozite si taxe; chelt cu...

Bazele contabilității

1.Se constituie o societate comerciala pe actiuni cu un capital social de 600.000 lei, divizat in 600 actiuni cu o valoare nominala de 1000...

Grile Licenta Contabiliate

1. În bilatul consolidat prin metoda punerii în echivalenta se preiau: a) bilantul societatii-mama si procentul corespunzator din bilantul...

Contabilitatea instituțiilor de credit

1.Prezentarea institutiilor de credit reglementate in Romania.Institutiile de credit sunt persoane juridice romane care se pot constitui si...

Contabilitatea instituțiilor de credit

Contabilitatea institutiilor de credit 1) Veniturile exceptionale sunt venituri care nu au legatura cu activitatea curenta a bancii - T 2)...

Te-ar putea interesa și

Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz

1. CONSIDERAŢII GENERALE Impozitul reprezintă cea mai importantă şi cea mai veche resursă financiară aflată la dispoziţia statului. La baza unei...

Contabilitate financiară - teste grilă

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Grile Contabilitate Financiara

intresul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii, după deducerea datoriilor1. Lichiditatea unui activ se referă la: a) durata de...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Expertiză contabilă - teste grilă

1. Care din urmatoarele enunturi nu reflecta definirea expertului contabil? a) persoana care ,prin profesiunea sa și cunoștințele sale speciale,...

Contabilitate Financiară

1. Armonizarea contabilă semnifică: a) procesul de aplicare deliberată a normelor de contabilitate pentru soluţionarea corectă a problemelor...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Ai nevoie de altceva?