Teste Admitere Masterat Contabilitate

Notiță
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 13 fișiere: pdf
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 38970
Mărime: 1.53MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
grilele date de-a lungul anilor la admitere master la CIG contine si raspunsurile

Extras din document

1. Pe baza indicatorilor:

Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat

1. Numarul mediu de personal 240 250

2. Productia marfa fabricata (mii lei) 55.680 69.300

3. Cifra de afaceri (mii lei) 58.464 65.835

4. Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe

(mii lei)

24.000 27.500

5. Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe direct

productive (mii lei)

13.920 16.500

Influentele modificarilor gradului de înzestrare tehnica a muncii si randamentului valoric al mijloacelor fixe

direct productive asupra cifrei de afaceri sunt:

+ 6.090 mii lei; - 2.923,2 mii lei

- 6.900 mii lei; + 3.465 mii lei

+ 6.900 mii lei; + 3.645 mii lei

+ 5.846,4 mii lei; + 2.923,2 mii lei

+ 6.090 mii lei; + 3.465 mii lei

2. Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat

1. Productivitatea medie anuala stabilita pe baza cifrei de afaceri 50.000 55.000

2. Cheltuieli medii anuale cu salariile pe o persoana 10.000 10.500

3. Cheltuieli cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri 200 190,91

Influenta modificarii productivitatii anuale asupra cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri este

de:

+ 9,10 lei

+ 10,00 lei

- 18,18 lei

- 9,10 lei

+ 18,18 lei

3. Pe baza indicatorilor:

mii lei

Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat

1. Cifra de afaceri 50.000 60.000

2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 45.000 52.800

3. Volumul efectiv al productiei vândute evaluat în preturi

prevazute

x 65.000

4. Volumul efectiv al productiei vândute evaluat în costuri

prevazute

x 54.000

Influenta modificarii volumului productiei vândute asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de:

- 1.500 mii lei

- 5.000 mii lei

+ 15.000 mii lei

+ 1.500 mii lei

+ 5.000 mii lei

4. Pe baza indicatorilor:

mii lei

Nr.crt. Indicatori N - 1 N

1. Active aciclice 35.000 40.000

2. Active ciclice din exploatare 40.000 45.000

3. Active ciclice din afara exploatarii 2.000 1.000

4. Surse aciclice 50.000 54.000

5. Surse ciclice din exploatare 30.000 32.000

6. Surse ciclice din afara exploatarii 4.000 2.500

În perioada analizata trezoreria neta a înregistrat urmatoarele valori:

+ 5.000 mii lei; + 8.000 mii lei

+ 8.000 mii lei; + 5.000 mii lei

+ 7.000 mii lei; + 2.500 mii lei

+ 10.000 mii lei; + 13.000 mii lei

- 2.000 mii lei; - 1.500 mii lei

5. Indicele cifrei de afaceri (ICA) = 118 %

Indicele profitului aferent cifrei de afaceri (IPr) = 115 %

Indicele activelor totale (IAt) = 120 %

Rezulta:

accelerarea vitezei de rotatie a activului total, cresterea costurilor si marirea ratei rentabilitatii economice

încetinirea vitezei de rotatie a activului total, cresterea costurilor si scaderea ratei rentabilitatii economice

accelerarea vitezei de rotatie a activului total, reducerea costurilor si diminuarea ratei rentabilitatii

economice

încetinirea vitezei de rotatie a activului total, reducerea costurilor si diminuarea ratei rentabilitatii

economice

încetinirea vitezei de rotatie a activului total, cresterea costurilor si marirea ratei rentabilitatii economice

6. Asa cum prevede Cadrul general IASB, daca se utilizeaza valoarea realizabila (de decontare) ca baza

de evaluare, datoriile sunt înregistrate în bilant:

la valoarea actualizata a viitoarelor iesiri de numerar care se asteapta sa fie necesare pentru a

deconta datoriile potrivit cursului normal al afacerilor

la valoarea neactualizata în numerar sau echivalente de numerar, care trebuie platita pentru a achita

datoriile în cursul normal al afacerilor

la valoarea realizabila a echivalentelor obtinute în schimbul obligatiei, în cursul normal al

afacerilor

la valoarea actualizata a numerarului sau echivalentului de numerar necesara pentru a deconta la

costul curent obligatia prezenta

la pretul de vânzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii,

mai putin costurile necesare decontarii

7. La o societate comerciala capitalul social este 120.000.000 lei, rezervele 28.000.000 lei, rezultatul

exercitiului (sold debitor) 4.000.000 lei, numarul de actiuni 10.000 titluri. Se decide diminuarea

capitalului social cu 20 %, modalitatea fiind reducerea valorii nominale a actiunilor. În aceste conditii,

ce suma primesc titularii de actiuni pentru fiecare titlu de valoare si care sunt înregistrarile

corespunzatoare ?

2.400 lei/titlu

24 000 000 lei 1011 = 456 24 000 000 lei

24 000 000 lei 456 = 5121 24 000 000 lei

2.400 lei/titlu

24 000 000 lei 1012 = 456 24 000 000 lei

24 000 000 lei 456 = 5121 24 000 000 lei

9.600 lei/titlu

96.000.000 lei 1011 = 456 96 000 000 lei

96 000 000 lei 456 = 5121 96 000 000 lei

9.600 lei/titlu

96 000 000 lei 1012 = 456 96 000 000 lei

96 000 000 lei 456 = 5121 96 000 000 lei

2.400 lei/titlu

24 000 000 lei 456 = 1012 24 000 000 lei

8. O societate comerciala detine o instalatie achizitionata pe data de 30.12.N la valoarea de 150.000.000

lei, amortizata liniar în 5 ani. La sfârsitul anului N+3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita

75.000.000 lei. În conditiile aplicarii metodei recalcularii valorii contabile brute, inclusiv a amortizarii

cumulate, potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”, înregistrarile contabile privind reevaluarea sunt:

37 500 000 lei 213 = 105 37 500 000 lei

75 000 000 lei 213 = 105 75 000 000 lei

90 000 000 lei 281 = 213 90 000 000 lei

15 000 000 lei 213 = 105 15 000 000 lei

15 000 000 lei 213 = 105 15 000 000 lei

37 500 000 lei 213 = 105 37 500 000 lei

22 500 000 lei 105 = 281 22 500 000 lei

9. O societate comerciala, care tine evidenta marfurilor la pret de vânzare cu amanuntul inclusiv TVA si

care practica un adaos comercial de 30 %, a încasat din vânzarea marfurilor suma de 2.629.900 lei.

Cota de TVA este 19 %. Care este marimea si cum se înregistreaza costul de cumparare (achizitie) al

marfurilor vândute?

2.210.000 lei 607 = 371 2.210.000 lei

2.023.000 lei 607 = 371 2.023.000 lei

1.700.000 lei 607 = 371 1.700.000 lei

2.629.900 lei 607 = 371 2.629.900 lei

2.023.000 lei 607 = 378 2.023.000 lei

10. Valoarea contabila a unui utilaj este de 8.000 lei, iar valoarea fiscala 5.000 lei. Veniturile obtinute din

înstrainarea si exploatarea utilajului vor fi impozabile. Cota de impozit pe profit este de 16 %.

Conform IAS 12 Impozitul pe profit, care din urmatoarele variante privind înregistrarea impozitului

amânat este corecta:

120 lei 6912 = 4412 120 lei

120 lei 4412 = 791 120 lei

480 lei 4412 = 791 480 lei

480 lei 6912 = 4412 480 lei

360 lei 6912 = 4412 360 lei

Preview document

Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 1
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 2
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 3
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 4
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 5
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 6
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 7
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 8
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 9
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 10
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 11
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 12
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 13
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 14
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 15
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 16
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 17
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 18
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 19
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 20
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 21
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 22
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 23
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 24
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 25
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 26
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 27
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 28
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 29
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 30
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 31
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 32
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 33
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 34
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 35
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 36
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 37
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 38
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 39
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 40
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 41
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 42
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 43
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 44
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 45
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 46
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 47
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 48
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 49
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 50
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 51
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 52
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 53
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 54
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 55
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 56
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 57
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 58
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 59
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 60
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 61
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 62
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 63
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 64
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 65
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 66
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 67
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 68
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 69
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 70
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 71
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 72
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 73
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 74
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 75
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 76
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 77
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 78
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 79
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 80
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 81
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 82
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 83
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 84
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 85
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 86
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 87
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 88
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 89
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 90
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 91
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 92
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 93
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 94
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 95
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 96
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 97
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 98
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 99
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 100
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 101
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 102
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 103
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 104
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 105
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 106
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 107
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 108
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 109
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 110
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 111
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 112
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 113
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 114
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 115
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 116
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 117
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 118
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 119
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 120
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 121
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 122
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 123
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 124
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 125
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 126
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 127
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 128
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 129
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 130
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 131
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 132
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 133
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 134
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 135
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 136
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 137
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 138
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 139
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 140
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 141
Teste Admitere Masterat Contabilitate - Pagina 142

Conținut arhivă zip

 • 1.pdf
 • 2.pdf
 • 2006g5.pdf
 • 3.pdf
 • 4.pdf
 • 5.pdf
 • 6.pdf
 • A.pdf
 • B.pdf
 • Barem2006.pdf
 • C.pdf
 • D.pdf
 • E.pdf

Alții au mai descărcat și

Elemente și Principii de Contabilitate

1. Întocmirea înregistrărilor în contabilitate pe documente justificative asigură: a) forţa probantă a contabilităţii în raport cu terţii; b)...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate Financiara

INTRARI: Achizite: (stocuri) 30 = 401 (fz) (mf) 37 (ambalaje) 38 Produse in regie proprie: (stocuri prod) 34 = 711 (variatia stocurilor)...

Contabilitate Financiară

1. Armonizarea contabilă semnifică: a) procesul de aplicare deliberată a normelor de contabilitate pentru soluţionarea corectă a problemelor...

Contabilitate Financiara - Partea I

INTRODUCERE Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de...

Contabilitate Financiara

1. Structura capitalurilor Capitalurile reprezinta sursele de finantare pe termen lung a valorilor economice constituite ca active patrimoniale la...

Bazele Contabilității

OBIECTUL SI METODA CONTABILITATII OBIECTUL CONTABILITATII PATRIMONIUL - OBIECT DE STUDIU AL CONTABILITATII Ca disciplina stiintifica...

Ai nevoie de altceva?