Notițele din domeniul Drept Civil

Grile licență drept civil

SUBIECTE LICENŢĂ CONTRACTE SPECIALE IULIE 2009 1 Ce obiect trebuie să aibă contractul pentru ca forma solemnă să fie o condiţie de validitate? a. bunuri mobile, b. bunuri imobile, c. o mostenire vacantă, d. terenuri. 2. Ce obiect are dreptul de preemţiune : a. terenurile agricole situate în intravilan, b.... citește mai departe

31 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile Drept Civil

DREPT PENAL 1. Care sunt trãsãturile esenţiale ale infracţiunii ? a. latura obiectivã şi latura subiectivã b. vinovăţia, rãspunderea penalã şi pedeapsa c. fapta care prezintã pericol social săvârşită cu vinovăţie şi prevãzutã de legea penalã d. termenii infracţiunii şi pericolul social C 2. Unde sunt... citește mai departe

29 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. In materia actelor juridice oneroase regulamentele NCC are urmatoare avantaje: - Rezolva disputele de doctrina si jurist prudenta dintre care cele referitoare la actul de vanzare - Legea civila actuala redefineste conceptul celui mai cunoscut act juridic oneros-constractul de vanzare cumparare optand pentru un... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. Patrimoniul - notiunea, caracterele juridice, functiile Notiunea. Obiectul dreptului civil este format din raporturile patrimoniale si raporturile nepatrimoniale (numite si raporturi “personal nepatrimoniale”) stabilite între persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica. Pentru... citește mai departe

23 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. Actul juridic civil se defineste ca: a. expresie a vointei de stat; b. manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice; c. decizie administrativa, adica suportul material care consemneaza sau reda operatiunea juridica. 2. Capacitatea de a încheia actul juridic civil este o conditie: a.... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Civil - Persoanele

1.Care sunt persoanele cu capacitate civila de exercitiu restransa? pag.56 a. barbatul minor de 15 ani pus sub interdictie b. femeia minora de 17 ani, necasatorita c. femeia minora casatorita ANS: B 2.Care sunt persoanele fara capacitate de exercitiu? pag.52 a. minorul care nu a implinit varsta de 14 ani b.... citește mai departe

47 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept Procesual Penal

ACTIUNEA CIVILA Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul procesului civil, se urmăreşte protecţia drepturilor subiective civile sau a situaţiilor juridice ocrotite de lege. Este necesar a nu se confunda cererea de chemare în... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept civil - obligații

Privilegiul rezultat din separaţia de patrimonii Persoanele care beneficiază de acest privilegiu sunt creditorii moştenirii, legatarii cu titlu particular şi moştenitorii universali sau cu titlu universal care au acceptat moştenirea sub beneficiu de inventar. Ei pot cere separaţia patrimoniului succesoral cu cel al... citește mai departe

50 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. Raportul juridic civil se caracterizează prin aceea că: 1 nu reprezintă o relaţie socială; 2 reprezintă o relaţie socială; 3 nu reprezintă o relaţie personal nepatrimonială; 4 nu reprezintă un raport patrimonial; 5 reprezintă o legătură între bunuri. 2. Raportul juridic civil: 1 situează părţile sale... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Civil - Contracte Speciale

Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vânzare - cumpărare? a. drepturile reale b. drepturile de creanţă c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal ANS: C 2) Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemnă ca o condiţie de validitate? a. bunuri imobile b. o... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica. Conţinutul dreptului civil îl formează totalitatea normelor... citește mai departe

107 pagini 8 puncte Extras Preview

Grile Drept Civil

GRILE 2007 I.NOTIUNI GENERALE DE DREPT CIVIL (referitoare la elementele definitorii ale dreptului civil) 1 . Obiectul de reglementare pentru dreptul civil este alcatuit din : (a) raporturi patrimoniale ( cu continut economic) in care partile sunt in relatii de egalitate ; (b) raporturi extrapatrimoniale ( fara... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie temei pt a sanctiona actul respectiv cu nulitate relativa. Eroarea : falsa reprezentare a realitatii in mintea unei parti la inch a.j.c Clasif :1. In fct de natura... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor privitoare la drepturile civile ori la interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei, precum şi modul de executare silita a hotărârilor judecătoreşti sau a... citește mai departe

29 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Civil

CURS 1 Drept=ansamblu de reguli de conduita ,obligatorii ce stabilesc anumite drepturi ,libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor reciproce a caror respectare este asigurata la nevoie de forta coercitiva a statului. Norma juridical=element constitutive al dr.Eeste o regula de conduita instituita de... citește mai departe

15 pagini 3 puncte Extras Preview