Drept Civil Parte Generala

Notiță
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2926
Mărime: 17.06KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Teste Grila

Extras din document

1) În delimitarea dreptului familiei fatã de dreptul civil sunt de mentionat urmãtoarele deosebiri:

c. în dreptul familiei se cere o calitate specialã a subiectelor sale.

3. c

2) În delimitarea dreptului muncii fatã de dreptul civil sunt de mentionat urmãtoarele deosebiri:

a. pe parcursul raporturilor de muncã, subiectele se aflã în pozitie de subordonare;

c. dominante în dreptul muncii sunt normele imperative

3. a+c

3) În categoria izvoarelor dreptului civil trebuie încadrate si:

a. reglementãrile internationale (conventii, pacte, acorduri);

b. actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)

1. a+b

4) Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin:

a. abrogarea ei implicitã;

b. abrogarea ei expresã;

.

1. a+b

5) Egalitatea pãrtilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezintã:

b. egalitatea juridicã a vointelor pãrtilor raportului juridic civil;

1. b

6) Obligatia conjunctã:

a. presupune cã datoria sau, dupã caz, creanta este divizibilã;

1. a

7) Cesiunea de creantã:

a. presupune, pentru valabilitatea ei, consimtãmântul debitorului cedat;

1. a

8) Schimbarea debitorului se poate realiza prin intermediul:

b. delegatiei perfecte;

2. b

9) Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele:

b. dreptul de ipotecã;

2. b

10) Dreptul real si dreptul de creantã se aseamãnã, printre altele, prin aceea cã:

b. sunt evaluabile pecuniar;

1. b

11) Abuzul de drept subiectiv civil:

c.presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credintã

3. c

12) Prin obligati de „a da” se întelege îndatorirea:

c. de a transmite sau a constitui un drept real

3. c

13) Constituie o obligatie de mijloace:

a. obligatia pe care si-o asumã medicul de a depune toatã priceperea sa în tratarea pacientului;

1. a

14) Obligatiile naturale:

a. nu se bucurã de vreo sanctiune (protectie) juridicã;

1. a

15) Este un imobil prin obiectul la care se aplicã:

b. dreptul de creantã corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;

2. b

16) Dupã cum pot fi înlocuire sau nu în executarea unei obligatii, fãrã a afecta valabilitatea plãtii, bunurile se

clasificã în:

c. fungibile si nefungibile.

3. c

17) Nu pot forma obiectul executãrii silite a debitorului:

b. obiectele de cult religios, dacã nu sunt mai multe de acelasi fel;

c. bunurile insesizabile

2. b+c

18) Categoria bunurilor incorporale include:

b. titlurile de valoare;

2. b

19) Pentru a fi încuviintatã de instantã, proba trebuie sã îndeplineascã, printre altele, urmãtoarele conditii:

b. sã aibã legãturã cu pricina;

c. sã fie de naturã sã conducã la rezolvarea cauzei.

2. b+c

Preview document

Drept Civil Parte Generala - Pagina 1
Drept Civil Parte Generala - Pagina 2
Drept Civil Parte Generala - Pagina 3
Drept Civil Parte Generala - Pagina 4
Drept Civil Parte Generala - Pagina 5
Drept Civil Parte Generala - Pagina 6
Drept Civil Parte Generala - Pagina 7
Drept Civil Parte Generala - Pagina 8
Drept Civil Parte Generala - Pagina 9
Drept Civil Parte Generala - Pagina 10
Drept Civil Parte Generala - Pagina 11
Drept Civil Parte Generala - Pagina 12
Drept Civil Parte Generala - Pagina 13
Drept Civil Parte Generala - Pagina 14
Drept Civil Parte Generala - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil Parte Generala.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria Generala a Obligatiilor

1) În continutul raportului juridic obligational intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, numit debitor : A...

Contractul Civil

Contractul civil 1. Introducere Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica...

Contracte Civile Speciale

Contractul de vânzare-cumparare Procurarea de bunuri a reprezentat, reprezinta si va fi o necesitate permanenta.Nevoia de a avea în proprietate...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Drept Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL Actul juridic civil ca fiind manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, modifica...

Test Grila

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la...

Drept Civil

Curs 1.Modalitatile actului juridic-rep evenimente viitoare de a caror realizare depind efectele actului.un act juridic este afectat de modalitati...

Ai nevoie de altceva?