Grile Licenta Drept Civil

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 7843
Mărime: 43.07KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
DREPT CIVIL IULIE 2009

Extras din document

SUBIECTE LICENŢĂ CONTRACTE SPECIALE IULIE 2009

1 Ce obiect trebuie să aibă contractul pentru ca forma solemnă să fie o condiţie de validitate?

a. bunuri mobile,

b. bunuri imobile,

c. o mostenire vacantă,

d. terenuri.

2. Ce obiect are dreptul de preemţiune :

a. terenurile agricole situate în intravilan,

b. terenurile agricole situate în extravilan,

c. pădurile,

d. viile.

3. Cine poate cumpăra si vinde .

a. persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu,

b. soţii între ei,

c. turorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lor,

d. funcţionarii publici, bunurile unităţilor administrativ teritoriale care se află în administrarea lor.

4. Care este sancţiunea în cazul în care chiria este neserioasă si nesinceră:

a. rezoluţiunea contractului de locaţiune,

b. nulitatea contractului de locaţiune,

c. plata de daune-interese,

d. rezilierea contractului de locaŃiune

5. Când intervine încetarea contractului de locaţiune prin denunţarea unilaterală:

a. dacă s-a prevăzut un termen,

b. dacă părţile nu au stabilit durata locaţiunii,

c. dacă locatarul nu si-a îndeplinit obligaţiile stabilite în contract,

d. pentru neplata chiriei.

6. Care este termenul de preaviz :

a. de 1 an,

b. de 15 zile,

c. intervalul de timp dintre manifestarea voinţei de a desface contractul si data la care contractul va înceta,

d. de 30 de zile.

7. Când încetează contractul de locaţiune încetează de drept:

a. prin denunţarea unilaterală,

b. prin ajungerea la termen,

c. prin pieirea parţială a lucrului,

d. prin desfiinţarea titlului locatorului.

8. Când terţul dobânditor este dator să respecte locaţiunea făcută înainte de vânzare,:

a. vânzătorul a garantat menţinerea locaţiunii,

b. este încheiată prin înscris sub semnătură privată,

c. este încheiată prin înscris sub semnătură privată, dar cu dată certă,

d. a cunoscut existenţa locaţiunii înainte de vânzare.

9. Pentru a fi valabil, mandantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia:

a. acte de conservare,

b. acte de dispoziţie,

c. acte de administrare,

d. de a încheia el însusi actul de a cărui îndeplinire l- a însărcinat pe mandatar.

10. În ce condiţii actele de dispoziţie pot fi încheiate de mandatar în numele si pe seama mandantului:

a. în baza unei procuri generale,

b. în baza unei procuri speciale,

c. numai dacă îmbracă forma autentică

d. oricând, indiferent de existenţa unui mandat sau nu

11. Mandatarul răspunde în faţa mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituito:

a. dacă aceasta a acţionat cu vinovăţie

b. dacă a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoană, însă a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie,

c. dacă a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoană.

d. dacă a acţionat din neglijenţă prin substituirea unei persoane fără abilităţile necesare

Preview document

Grile Licenta Drept Civil - Pagina 1
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 2
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 3
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 4
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 5
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 6
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 7
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 8
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 9
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 10
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 11
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 12
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 13
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 14
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 15
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 16
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 17
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 18
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 19
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 20
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 21
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 22
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 23
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 24
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 25
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 26
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 27
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 28
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 29
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 30
Grile Licenta Drept Civil - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Grile Licenta Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Teste Grila Drept Civil

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Teste Grila Drept Civil

TESTE GRILA-DREPT CIVIL 1) Legile intră în vigoare: a) la data adoptării; b) la data publicării în Monitorul Oficial; c) la data promulgării....

Grile la Drept Civil

1. Obiectul de reglementare al dr civil e alcatuit din : a) raporturi patrimoniale (cu continut ec. evaluabil in bani) in care partile se afla in...

Drept Civil Semestrul 1 An 1

DREPT CIVIL –SEM 1 AN 1 D.A.P. BUCURESTI, AN 1 SEM.1 SPECIALIZAREA DREPT GRILA 2008/2009drept civil, an 1, partea generala 2008/2009 MULTIPLE...

Drept Civil Partea Generala - Grile

Spre deosebire de nulitatea relativa, nulitatea absoluta: a. intervine numai in cazurile expres prevazute de lege b. este intotdeauna...

Teoria generala a obligatiilor

Titlul I Consideratii Generale cu privire la obligatiile civile Notiunea si structura obligatiei civile Def. Noul cod civil defineste obligatia...

Ai nevoie de altceva?