Subiecte Rezolvate la Proba Orala

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 32822
Mărime: 283.16KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Apostu
Acestea sunt subiectele date la examenul oral de renumitul profesor citat mai sus, asa ca in consecinta am procedat la rezolvarea lor!

Extras din document

1. a. Proprietatea rezolubila

b. Dreptul de uz si abitatie

a. Proprietatea rezolubila

Dreptul de proprietate este dreptul subiectiv care permite titularului sau, persoana fizica sau juridica, sa posede, sa foloseasca si sa dispuna liber de un lucru, care se afla supus mod exclusiv si perpetuu în puterea proprie a titularului sau în limitele legii.

Desi dreptul de proprietate se înfatiseaza de regula ca un drept pur si simplu având un singur titular, exista si situatii când acesta poate fi afectat de modalitati sau poate avea mai multi titulari.

Vom defini deci modalitatile juridice ale dreptului de proprietate, ca fiind acele ipostaze când mai multe persoane au un drept de proprietate asupra unui bun sau mase de bunuri ori exista anumite situatii de incertitudine temporara cu privire dreptul de proprietate.

Exista asadar, doua categorii de modalitati juridice si anume:

1) atunci când dreptul de proprietate se gaseste într-o situatie juridica de incertitudine temporara, cum este cazul proprietatii rezolubile si a celei anulabile;

2) atunci când mai multe persoane au asupra bunului un drept de proprietate, cum este cazul proprietatii comune în cele doua forme, proprietatea comuna la cote parti si devalmasia.

Le urmarim separat si în detaliu.

Proprietatea rezolubila apare în situatia când transferul proprietatii de la o persoana la alta a operat sub o conditie rezolutorie.

Ce este conditia, de ce rezolutorie?

Ca modalitate a actului juridic civil conditia este un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta (nasterea sau stingerea) actului juridic civil.

Conditia rezolutorie potrivit articolului 1019 Cod civil este acea modalitate care supune desfiintarea obligatiei la un eveniment viitor si necert.

Este asadar rezolutorie acea conditie de a carei îndeplinire depinde desfiintarea

actului juridic civil30 . Urmatoarea clauza constituie spre exemplu o conditie rezolutorie

Prezenta vânzare se desfiinteaza daca vânzatorului I se naste un copil în doi ani de la încheierea contractului.

Revenind la proprietatea rezolubila, concluzionam ca în cazul în care se îndeplineste conditia, dreptul se desfiinteaza retroactiv. Dimpotriva, daca nu se îndeplineste conditia rezolutorie, dobânditorul îsi vede consolidat dreptul sau. În aceea ce-l priveste pe acesta, conditia ca eveniment viitor si nesigur are valoarea unei conditii suspensive, întrucât de împlinirea acesteia este legata nasterea actului juridic

(perfectarea actului peste doi ani daca nu se naste un copil, de exemplu).

Practic, pâna în momentul împlinirii conditiei, proprietatea apartine în acelasi timp la doua persoane: dobânditorului proprietar sub conditie rezolutorie si transmitatorului sub conditie suspensiva. Proprietatea rezolubila poate fi rezultatul vointei legii sau al vointei partilor. a) Este rezolubila prin efectul legii proprietatea dobândita ca efect al donatiei. Potrivit articolului 836 Cod civil, daca donatorului i se va naste un copil, dreptul de proprietate se va revoca, daca nu, dreptul de proprietate al donatorului se va consolida.

Este de asemeni rezolubila prin efectul legii proprietatea dobândita sub coditiunea facultatii de rascumparare (art. 1371 Cod civil). b) Este rezolubila prin efectul vointei partilor, proprietatea rezultata dintr-o vânzare cu pact de rascumparare.

b. Dreptul de uz si abitatie

Dreptul de uz si dreptul de abitatie sunt varietati ale uzufructului. În ambele ipostaze, titularul dobândeste dreptul de a folosi lucrul si de a-i culege fructele numai pentru nevoile lui si ale familiei sale.

Deosebirea dintre uz si abitatie deriva din obiectul lor: atunci când obiectul îl constituie o casa de locuit, suntem în situatia juridica a unui drept de abitatie.

Atât dreptul de uz cât si cel de abitatie se dobândesc si se sting dupa regulile aplicabile uzufructului (art. 565-567 Cod civil).

Dreptul de uz  este un drept real în virtutea caruia titularul sau se poate folosi de lucru si-i poate culege fructele numai pentru nevoile lui si ale familie sale.

Din definitie, rezulta ca uzul are un caracter strict personal neputând fi cedat cel putin un an de la decesul sotului117 .

Dreptul de abitatie  este un drept de uz având ca obiect o casa de locuit. Dreptul de abitatie nu poate fi închiriat, cu exceptia unei parti nelocuite din casa, în conditiile articolului 572 alineat 2 din Codul civil.

Prin efectul articolului 4 din Legea nr. 319/10 ianuarie 1944 privind dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, acestuia i-a fost recunoscut dreptul de abitatie asupra locuintei sotului decedat, cu urmatoarele conditii:

a) casa de locuit sa faca parte din mostenire;

b) sotul supravietuitor sa nu aiba o locuinta proprie;

c) dreptul de abitatie este recunoscut pâna la data partajului succesoral, dar nu mai târziu de un an de la decesul celuilalt sot;

d) dreptul de abitatie înceteaza daca sotul supravietuitor se recasatoreste înainte de iesirea din indiviziune.

Preview document

Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 1
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 2
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 3
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 4
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 5
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 6
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 7
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 8
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 9
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 10
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 11
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 12
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 13
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 14
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 15
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 16
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 17
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 18
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 19
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 20
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 21
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 22
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 23
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 24
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 25
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 26
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 27
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 28
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 29
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 30
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 31
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 32
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 33
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 34
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 35
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 36
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 37
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 38
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 39
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 40
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 41
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 42
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 43
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 44
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 45
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 46
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 47
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 48
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 49
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 50
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 51
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 52
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 53
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 54
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 55
Subiecte Rezolvate la Proba Orala - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Subiecte Rezolvate la Proba Orala.doc

Alții au mai descărcat și

Publicitatea Imobiliara

SCURT ISTORIC Publicitatea Imobiliara De-a lungul timpului, in Romania, publicitatea imobiliara s-a realizat prin mai multe modalitati,...

Contractul Civil

Contractul civil 1. Introducere Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica...

Conditiile de Validitate ale Contractului de Vanzare Cumparare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Sinteze Drept Civil

1. NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL Dreptul civil este acea ramura a sistemului de drept care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Teste Grila Drept Civil

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un...

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă...

Test Grila

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la...

Te-ar putea interesa și

Metode Tehnici si Instrumente de Evaluare in Invatamantul Primar

I. EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE În acţiunile umane, mai ales in cele întreprinse deliberat, evaluarea este un fapt obiectiv. Întreaga existenţă a omului...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Cadrul General al Judecății

temă: 1) cadrul general al judecăţii 2) reguli generale în materia judecăţii Capitolul VIII. CADRUL GENERAL AL JUDECĂŢII Subcapitolul. VIII.1....

Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. Preliminarii 1.1. În sintaxă, orice şir de constituenţi reprezentând un enunţ sau numai părţi componente ale...

Reactii Chimice - Rolul Experimentului de Laborator in Studiul Reactiilor Chimice la Gimnaziu

INTRODUCERE „ Lucrul cel mai minunat cu care ne putem întâlni este misterul. La baza artei si stiintei adevarate se afla emotia primara. Cel care...

Managementul Resurselor Umane în Instituții Publice

1. O VIZIUNE SISTEMICĂ ASUPRA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane se defineşte, în mod convenţional, ca un „ansamblu...

Imobilizările Corporale

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 1.1 PATRIMONIUL ECONOMIC - ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVELOR IMOBILIZATE ÎN CADRUL ACESTUIA Din...

Managementul Resurselor Umane

Capitolul 1: PREVIZIUNEA NECESARULUI DE RESURSE UMANE Previziunea necesarului de resurse umane în cadrul organizatiilor prezinta anumite...

Ai nevoie de altceva?