Drept Comercial

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 1 în total
Cuvinte : 2783
Mărime: 11.65KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircovici
Spete la drept

Extras din document

Între sotii M.si P.E.s-a încheiat la. a)conf.art.1295,proprietatea se transfera de dr.de la vânz.la cump,îndata ce partile s-au învoit asupra lucrului si asupra pretului,chiar daca lucrul nu s-a predat si nu s-a efectuat plata,dar aceasta norma nu este imperativa putând suferi derogari; Astfel partile pot amâna trasmiterea proprietatii printr-o clauza speciala,pentru un moment ulterior încheierii contractului.b)stipularea unei conditii rezolutorii nu afecteaza transferul proprietatii,din momentul încheierii contractului asupra cump,dar realizata fiind, vânzatorul redobândeste proprietatea cu efect retroactiv, conf.ar.1019C.civ.Avem,astfel,ipoteza vânzarii cu pact de rascumparare,care prezuma conditia rezolutorie.În aceasta situatie,daca lucrul piere Pendente conditione,riscul va fi suportat de cump.în calitate de proprietar sub conditie rezolutorie.c)în caz de neexecutare totala sau partiala,datorita culpei vânz,cump.poate invoca exceptia de neexecutare-exceptio non adimpleti contractus-sau poate cere fie executarea în natura a contractului,respectiv punerea sa în posesie în temeiul art.1320C.civ,ori poate solicita reziolutiunea vânzarii cu daune-interese.Daca executarea în natura nu mai este posibila,se pot cere daune-interese în temeiul art.1075C.civ. d)uzufructul este un dr.real principal, esentialmente temporar,care confera titularului sau-uzufructuar-dreptul de a exercita asupra bunului altuia atributele posesiei si folosintei,cu obligatia de a-i conserva substanta ti de a-l restitui proprietarului la încetarea uzufructului. e)instanta,administrând probele,va trebui sa pronunte o hotarâre prin care,pe de o parte,sa-l oblige pe pârât la plata diferentei de pret,iar pe de o alta parte, sa-i oblige pe reclamanti sa predea pârâtului folosinta si posesia întregului apartament,conform conventiei.

O.T.a cumparat la 21 iulie 96a)înstrainarea unui bun individual determinat care apartine unei alte persoane.b)daca cel putin cumparatorul a fost în eroare,cu privire la calitatea de proprietar a vânzatorului,sanctiunea este nulitatea realitiva a contractului de vânz-cump;daca partile au încheiat contractul în cunostiinta de cauza, vânzarea este nula absolut pt cauza ilicita.c)nu este corecta sustinerea lui M.A,întrucât,desi era intermediar,el s-a comportat ca vânzator aparent si ca atare,raspunde de evictiune fata de O.T. d)este obligatia vânzatorului de a face tot ce-i sta în putinta pt a asigura cumparatorului stapânirea linistita a lucrului vândut.

La data de16.10.91primus l-a chemat a)existenta prejudiciului/existenta faptei ilicite a lui tertius/existenta raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu/existenta vinei lui tertius.b)calitatea de elev a lui tertius/fapta ilicita a fost savârsita în timp ce tertius trebuia sa se afle sub supravegherea profesorului.c)da,desi secundus a depus toate diligentele în calitate de cadru didactic,nu a putut împiedica fuga lui tertius.d)sa ceara repararea prejudiciului de la parintii lui tertius,conform art.1000alin.2 C.civ. e)în corelatie cu raspunderea profesorului, raspunderea parintilor lui tertius este una subiectiva,cu alte cuvinte se va angaja ori de câte ori profesorul a facut dovada ca desi a exercitat în mod corespunzator supravegherea,nu a reusit sa împiedice faptul prejudiciabil(art.1000alin.5 C.civ)

Primus a vândut lui secundus a)în primul contract,termen suspensiv/în cel de-al doilea conditie rezolutorie.b)individual determinat. c)daca bunul piere înainte de împlinirea termenului, riscul este suportat de vânzator, întrucât dreptul de proprietate nu s-a transmis/ daca bunul piere dupa împlinirea termenului, bunul piere pt cumparator în calitate de proprietar (cu distinctiile care se impun);în calitate de proprietar sub conditie rezolutorie,primus va suporta riscul pierderii instalatiei/daca l-ar fi pus în întârziere cu privire la predarea instalatiei, atunci riscul ar fi fost suportat de secundus.

CHITANTA Lei 2500 am primit a)contract de vânz-cump; clasificare:concsensual/sinalagmatic/ cu titlu de oneros/comutativ/translativ de drepturi reale/cu executare uno ictu/principal/negociat. b)nu este denumit ca atare actul/desi actul este denumit”chitanta”intentia partilor a fost sa încheie un contract de vânz-cump.c)vezi art.977 C.civ.d)art.981C.civ/astfel,având de a face cu un contract translativ de drepturi reale,vom face aplicarea art.971C.civ.raportat la art.1295C.civ. e)art.977C.civ.raportat la art.978C.civ/astfel putem deduce ca este vorba de un antecontract, urmând ca ulterior partile sa depuna toate diligentele pt încheierea valabila a contractului,în ceea ce priveste forma acestuia/în cazul ca o parte refuza atunci creditorul obligatiei de a face are la îndemâna art.1073 si 1077C.civ.f)conform art.982C.civ.reprezinta cealalta jumatate de pret ca urmare sa fie achitata pe data de 15 aprilie 1967.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul Societatii Comerciale - Organizarea Fondului de Comert

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?