Grile Drept Comercial

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 32036
Mărime: 107.15KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: marian andrei

Extras din document

1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafatã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al societãtii, asociatii au prevãzut ca asociata SC „MM” SRL, fiind o societate cu rãspundere limitatã, sã rãspundã pentru obligatiile societãtii numai în limita capitalului social subscris. Este valabilã clauza inseratã în actul constitutiv privind rãspunderea asociatilor pentru obligatiile societãtii?

inserata in actul constitutiv privind raspunderea asociatilor pt obligatiile societatii este legala potrivit art.3 alin.1 – asociatii raspund limitat in SRL, In SNC raspund solidar si nelimitat.(art.3-(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intài impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intàrziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati).

17. Arãtati care sunt incompatibilitãtile prevãzute de Legea nr. 31/1990, republicatã si modificatã, privind calitatea de expert?

(L31/1990/Art. 39)- Nu pot fi numiti experti:

a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura; c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii lipseste independenta pentru a realiza o evaluare obiectiva a aporturilor in natura, potrivit normelor speciale care reglementeaza profesia

236. Actionarii unei soc.pe actiuni au hotarat dizolvarea acesteia , respectandu-se majoritatea voturilor prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutiv. Pe ordinea de zi a sedintei AGA s-a prevazut numirea a doi lichidatori. Cu ocazia inventarierii activului si pasivului patrimonial lichidatorii constata ca soc.se afla in insolventa.

Ce obligatie legala au lichidatorii potrivit art.270 din L 31/1990, republic.si modificata ?

ART. 270^1 Legea 31/1990

In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare

31. Arãtati care este momentul de la care se calculeazã termenul de 3 ani prevãzut de art. 67 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicatã si modificatã, privind prescriptia dreptului material la actiune al asociatilor pentru plata dividendelor.

L31/1990,Art.67,alin(5)-Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor. => nu se refera la prescriptia dreptului material la actiune al asociatilor pt. plata dividendelor.

35. Asociatii care au hotãrât dizolvarea societãtii pot renunta la aceasta, chiar si dupã publicarea în Monitorul Oficial a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a asociatilor?

Da.Legea permite revenirea asupra hotararii privind dizolvarea societatii.

Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare in termen de 30 zile de la data efectuarii publicitatii, iar asociatii care au hotarat dizolvarea pot renunta la aceasta chiar si dupa publicare. Opozitia se face in termne de 30 zile de la data publicarii in monitorul oficial. Opozitia se depune la Of. Reg. Comertului care in terme de 3 zile o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Art 237 alin 5, art.62 pct 1.

36. Arãtati în ce constã „contrarietatea de interese” în cazul asociatilor unei societãti în nume colectiv.

Contrarierea de interese – asociatul care, intr-o operatiune determinata are pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasa operatie.(art.79,alin.1,L31/1990)

Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.

45. Arãtati care sunt principalele atributii jurisdictionale ale judecãtorului sindic în procedura insolventei.

RC : art.11 legea 85/2006 ART. 11

(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt:

a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata;

b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii;

c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor, stabilirea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. In vederea desemnarii provizorii a administratorului judiciar, judecatorul-sindic va tine cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni, de cererile in acest sens depuse de creditori si, dupa caz, de debitor, daca cererea introductiva ii apartine;

d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor, confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor;

e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului;

f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;

g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art. 143-147;

h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;

i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;

j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;

k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment;

l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului;

m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor;

n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.

Preview document

Grile Drept Comercial - Pagina 1
Grile Drept Comercial - Pagina 2
Grile Drept Comercial - Pagina 3
Grile Drept Comercial - Pagina 4
Grile Drept Comercial - Pagina 5
Grile Drept Comercial - Pagina 6
Grile Drept Comercial - Pagina 7
Grile Drept Comercial - Pagina 8
Grile Drept Comercial - Pagina 9
Grile Drept Comercial - Pagina 10
Grile Drept Comercial - Pagina 11
Grile Drept Comercial - Pagina 12
Grile Drept Comercial - Pagina 13
Grile Drept Comercial - Pagina 14
Grile Drept Comercial - Pagina 15
Grile Drept Comercial - Pagina 16
Grile Drept Comercial - Pagina 17
Grile Drept Comercial - Pagina 18
Grile Drept Comercial - Pagina 19
Grile Drept Comercial - Pagina 20
Grile Drept Comercial - Pagina 21
Grile Drept Comercial - Pagina 22
Grile Drept Comercial - Pagina 23
Grile Drept Comercial - Pagina 24
Grile Drept Comercial - Pagina 25
Grile Drept Comercial - Pagina 26
Grile Drept Comercial - Pagina 27
Grile Drept Comercial - Pagina 28
Grile Drept Comercial - Pagina 29
Grile Drept Comercial - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Grile Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Te-ar putea interesa și

Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Casatoaria in Dreptul Roman

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Grile Drept Comercial

1. Calitatea de comerciant: Dispoziţiunea art. 7 din C. com. român prevede că „Sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având comerţul ca...

Drept - teste grilă

1. Analiza notiunii de comert se poate face din mai multe puncte de vedere: a) etimologic,economic si juridic b) stiintific c) juridic si...

Tranzacții Comerciale Internaționale

II. Conditionãri si cunostinte prerechizite Disciplina Tranzactii economice internationale asigurã informarea si pregãtirii studentilor de la...

Drept Comercial - Grile Rezolvate

1. Codul comercial român reglementeaza: a) numai acte juridice de comert; b) numai fapte juridice (stricto sensu) propriu- zise; c) faptele de...

Drept Civil

CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiintă juridică • Stiinta ca sistem...

Ai nevoie de altceva?