Subiecte Drept

Notiță
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4563
Mărime: 18.84KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Plicul nr.1

1.Calitatea de comerciant ( dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant)

Definitie: Comerciantul este orice persoana fizica sau juridical care desfasoara o activitate de comert, adica savarseste fapte de comert cu caracter professional. Categoriile de comercianti. Potrivit art.7 Cod Comercial, comerciantii sunt personae fizice si societati comerciale. Potrivit art.1 alin 2 din Legea 26/1990, legea Registrului Comertului, in categoria SC sunt incluse sir EGIILE autonome si organizatiile cooperatiste. Prin legea 161/2003 in categoria SC au fost incluse si Grupurile de interes economic. Calitatea de comerciant. Dobandirea calitatii de comerciant se face in mod diferit pentru o persoana fizica sau pentru o SC. Aceasta diferenta este datorata caracteristicilor diferite ale celor 2 categorii de subiecte. Dobandirea calitatii de comerciant a pers fizice: art.7 “sunt comercianti aceeia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita”. De aici rezulta ca pentru a dobandi calitatea de comerciant este necesar ca persoana fizica sa efectueze fapte de comert (obiective); profesiunea obisnuita sa fie comertul; faptele de comert savarsite de comerciant sa fie facute in nume propriu. Dovada calitatii de comerciant. In cazul pers fizice: Persoanele fizice dobandesc calitatea de comerciant prin efectuarea acelor fapte de comert. Dovada calitatii se face prin orice mijloace de proba inclusiv a unor autorizatii in scopul dovedirii faptelor de comert. In cazul societatilor comerciale. SC dobandesc calitatea de comerciant prin inregistrarea la Registrul Comertului potrivit legii, ca urmare dovada se face prin certificatul de inregistrare fara a fi necesare alte mijloace de proba. Incetarea calitatii de comerciant. In cazul pers fiz incetarea inseamna neefectuarea faptelor de comert, iar pentru SC calitatea de comerciant inceteaza fie prin lichidare sau faliment, fie prin expirarea duratei de functionare.

2. SCA (Societare in comandita pe actiuni). Notiunea SCA este o societate asemanatoare societatii in comandita simpla deoarece cuprinde tot 2 categorii de actionari: comanditarii (care imprumuta sumele de bani) si comanditatii (cei care aveau initiative). Deosebirea esentiala dintre cele doua forme de societati consta in aceea ca in cazul SCA capitaluol social este impartit in actiuni, ca in cazul SA. Raspunderea pentru obligatiile societatii se face diferit: asociatii comanditati respund nelimitat si solitar, iar cei comanditari numai in limita aportului lor. Constituirea SCA se face printr-un contract de societate si statut. Actul constitutive al societatii in comandita pe actiuni va cuprinde: numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor pers fizice; denumirea , sediul si nationalitatea asociatilor personae juridice, numarul de inregistrare in Reg comertului sau codul unic de inregistrare. Potrivit legii nationale la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asocietii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazulsi comanditatii care reprezinta si administreaza societatea Tot in actul constitutive va mai fi indicat numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator, valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea etc.

Firma la societate in comandita pe actiuni contine o denumire proprie insotita de mentiunea “societate in comandita pe actiuni” sau SCA. Societatile de capitaluri se caracterizeaza printr-un numar mai mare de actionari, clitatile personale ale actionarilor fiind fara relevanta. Fiind societati mari, capitalul minim cerut pentru constituirea valabila este de 2500 ron, iar numarul minim de actionari este de cinci:. Capitalul social este divizat in actiuni (sau obligatiuni) care sunt negociabile si transmisibile ceea ce inseamna ca pot fi vandute pe piete financiare. Administrarea societatii este reglemantata prin mai multe dispozitii ale legii societatilor comerciale (L31/1990) SCA poate fi administrate de unul sau mai multi administratori care se constituie intr-un Consiliu de administratie. Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie. Presedintele Consiliului de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie. Presedintele Consiliului de administratie este si director general sau director al societatii. Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata mai multor directori executive. Conform legii prin actul constitutive se poate stipula ca SCA este administrate de un Directorat si de un Consiliu de supraveghere in conformitate cu aceasta sectiune. Conform legii prin actul constitutive se poate stipula ca SCA este administrate de un Directorat si de un Consiliu de supraveghere in conformitate cu aceasta sectiune. Directoratul. Coinducerea SCA in acest system revine in exclusivitate Directoratului care indeplineste actele necesare sim utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de supraveghere si AGA. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul Consiliului de supraveghere. El este format din unul sau mai multi membrii, numarul acestora fiind intotdeauna impar. In cazul in care exista doar un singur membru acesta poarta denumirea de director general unic. Actul constitutive prevede ca ei pot fi revocati de catre Consiliul de supraveghere si de catre AGA ordinara. In caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de supraveghere va desemna un membru de durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului Potrivit legii directoratul reprezinta societatea in raport cu tertiisi in justitie daca prin actul constitutive nu se prevede altfel. Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raport cu directoratul. Consiliul de supraveghere. Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre AGA, cu exceptia primilor, care sunt numiti prin actul constitutiv. Atributiile consiliului de supraveghere: exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat; numeste si revoca membrii directoratului; verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararea AGA a operatiunilor de conducere a societatii; raporteaza cel putin o data pe an AGA cu privire la activitatea de supraveghere.

. 3. Efectele deschiderii procedurii insolventei sunt:

- ridicarea dreptului debitorului de asi administra averea

- suspendarea actiunilor juridice si extrajudiciare pentru realizara creantelor

- suspendarea cursului prescripriei privind actiunile pentru realizarea creantelor impotriva debitorului

Preview document

Subiecte Drept - Pagina 1
Subiecte Drept - Pagina 2
Subiecte Drept - Pagina 3
Subiecte Drept - Pagina 4
Subiecte Drept - Pagina 5
Subiecte Drept - Pagina 6
Subiecte Drept - Pagina 7
Subiecte Drept - Pagina 8
Subiecte Drept - Pagina 9
Subiecte Drept - Pagina 10
Subiecte Drept - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Subiecte Drept.doc

Alții au mai descărcat și

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Drept Comercial

CAPITOLUL 1 DREPTUL COMERCIAL - RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL 1.1. Noţiunea de drept comercial...

Libera Circulatie a Lucratorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Regimul Probelor

Decaderea constituie o sanctiune pentru neglijenta de care a dat dovada partea care nu si-a exercitat dreptul procesual in intervalul de timp fixat...

Despre Drept Comercial

CAPITOLUL III Despre dreptul comercial 1. Introducere. Evoluţie. Rolul şi autonomia dreptului comercial. 1.1. Ramură de drept privat, dreptul...

Dreptul Afacerii

Cuvânt înainte adresat studenţilor Cursul “Dreptul Afacerilor” se adresează studenţilor înscrişi la programul de studiu învăţământ la distanţă...

Drept Comercial

Curs nr. 1 12.03.2010 Bibliografie Monografie Constituirea societăţilor pe acţiuni Autor Biriş ;Editura Hamangiu Stanciu D. Cărpenaru - Drept...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Subiectiv și Competențele

Introducere Dreptul subiectiv ar putea fi definit ca prerogativă conferită de lege în temeiul căreia titularul dreptului poate sau trebuie să...

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Teoria Generală a Dreptului

NOTÃ INTRODUCTIVÃ Orice stiintã, indiferent de specificul sãu, trebuie sã rãspundã unor exigente generale, care sã-i confere statutul de stiintã...

Persoana Fizica - Subiect Individual de Drept Civil

Orice raport juridic isi are izvorul in acte de ratiune.Dreptul nu poate fi,deci,decat o ordine rationala introdusa in societate prin...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Caracteristică generală a dreptului comerțului internațional - subiectele de drept al comerțului internațional

Introducere În condiţiile revoluţiei tehnico-ştiintifice şi a revoluţiei informaţionale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeaşi ţară...

Subiecții Dreptului Comercial

Istoria dreptului a înregistrat, în milenara sa existenţă, cazuri care ni se par astăzi ciudate, inexplicabile, privitoare la conceptul subiectelor...

Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public

Capitolul I SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL Subiectele de drept internaţional se disting de cele ale dreptului intern prin conţinutul juridic...

Drept International Public - Statul Subiect de Drept International Public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Ai nevoie de altceva?