Subiecte Rezolvate - Drept Comercial

Notiță
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 3759
Mărime: 23.69KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Sub.1

1.Calitatea de comerciant/profesionist ( dobândirea calităţii de comerciant, dovada calităţii de comerciant, incetarea calităţii de comerciant).

În temeiul Codului comercial(NCC), calitatea de comerciant/profesionist se dobândeşte în mod diferit, după cum este vorba de o persoană fizică sau societate comercială.Sunt comercianti/profesionisti aceia care fac fapte de comert/activitati comerciale,avand comertul ca profesiune obijnuita.

PFA poate inceta definitiv activitatea ca efect al pierderii calitatii de comerciant prin radierea de la registrul comertului.

2.Constituirea societăţii în comandită pe acţiuni (actele constitutive, contractual de societate, asociaţii, firma, acţiunile, administratorii societăţii, statutul societăţii, formalităţile necesare constituirii).

Societatea in comandita pe actiuni este o societate de capitaluri cu raspundere mixta formata din asociati comanditati, care administreaza societatea, contribuind la activitatea acesteia cu munca lor si din asociati comanditari care participa in principal cu capital, primind actiuni in schimbul varsamintelor ce le fac la patrimoniul societatii.

In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit. Aceasta poate fi de: productie, comercializare. Firma unei societati in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati. Actele constitutive –potrivit art 5 din lsc,SA se constituie prin contractul de societate.Contractul de societate si statutul pot fi incheiate si sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv.Actul constitutiv se semneaza de catre toti asociatii sau in caz de subscriptie publica,de catre fondatori.

Asociatii – ca orice soc comerciala asociatii SA denumiti actionari pot fi pres fizice sau juridice,rom sau straini.Pt aceasta forma de societate,legea impune un nr minim de asociati,nr actionari,neputand fi mai mic de 2.

Firma societatii- in cazul SA firma se compune dintr-o denumire proprie de natura a o deosebii de firma altei societati si va fi insotita de mentinerea,,soc pe actiuni” scrisa in intregime sau SA legea 26 /1990 art 35.

Actiunile – contractul de societate tb sa arate nr si val nominala actiunii cu specificarea daca sunt normative sau la purtator.Val nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0,10 lei.Daca sunt mai multe categori de actiuni in contract tb sa se prevada-nr,val nominala,drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni.

Statutul societatii –statutul SA se incheie in forma scrisa prevazuta de art 5 si 6, dinleg 31/1990.Cuprinde datele de identificate ale actiunilor si cauze referitoare la organizarea ,functiilor si def activit sociale.

3.Efectele deschiderii procedurii de insolvenţă.

Deschiderea procedurii insolventei poate interveni ca o masura salvatoare atat pentru debitor, cat si pentru creditori.

Efectele deschiderii procedurii de insolventa sunt: de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare si masurile de executare silita asupra averii debitorului; ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Un al treilea efect prevede posibilitatea lichidatorului judiciar de a introduce la judecatorul sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor in ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii.

Sub.2

1.Societatea comercială în nume colectiv (noţiunea, caractere, problema calităţii de comerciant a asociaţiilor in SNC, constituirea SNC, dizolvarea şi lichidarea SNC)

Societatea în nume colectiv este definită ca o societate constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multor persoane, care pun în comun mai multe bunuri, pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii.

Caracterele acestei societati sunt : asocierea are la bază încrederea deplină a asociaţilor, societatea fiind constituită intuitu personae; capitalul social este divizat în participaţiuni; obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor membrilor.

Societatile in nume colectiv se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.

2.Noţiunea juridica a fondului de comerţ (precizări prealabile, teoria personificarii, teoria universalităţii de drept, teoria universalităţii de fapt, teoria patrimoniului de afectaţiune, teoria proprietăţii incorporale).

Fondul de comert poate fi definit ca fiind ansamblul de bunuri mobile si imobile, corporale si incorporale, pe care fiecare comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale, avand drept scop atragerea clientelei si, totodata, obtinerea de profit.

Teoria personificarii fondului de comert. Potrivit acestei teorii, fondul de comert este un subiect de drept autonom. El are firma, sediu si patrimoniu, precum si drepturi si obligatii proprii. Teoria universalitatii de drept. In aceasta teorie se considera ca fondul de comert constituie o universalitate juridica,ceea ce echivaleaza cu existenta unui patrimoniu autonom, cu drepturi si obligatii distincte de drepturile si obligatiile civile. Teoria universalitatii de fapt.Potrivit acestei teorii, fondul de comert este o universalitate de fapt creata prin vointa titularului sau. Teoria patrimoniului de afectatiune. Teorie mai moderna, in care fondul de comert a fost calificat ca un patrimoniu de afectatiune, adica un patrimoniu afectat realizarii unui scop si anume, exercitiul comertului.

3.Efectele deschiderii procedurii insolvenţei

Deschiderea procedurii insolventei poate interveni ca o masura salvatoare atat pentru debitor, cat si pentru creditori.

Efectele deschiderii procedurii de insolventa sunt: de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare si masurile de executare silita asupra averii debitorului; ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Un al treilea efect prevede posibilitatea lichidatorului judiciar de a introduce la judecatorul sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor in ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii.

Sub.3

1. Izvoarele interpretative în dreptul comercial (precizări prealabile, uzurile comerciale, doctrina, practica judecătorească)

In noua reglementare avem uzantele comerciale,d.p.d.v. al modului de solutionare al litigiilor comerciale se pot folosi atat practica comunitatii europene in domeniu cat si practica altor state.

In ceea ce priveste doctrina juridica,aceasta este data de ansamblul tuturor spetelor precum si a ideilor comune ce reglementeaza activitatile comerciale.Practica juridica este inclusa in doctrina.

Doctrina este acea conceptie pe care anumiti specialisti le au despre o lege sau pb juridic pe care legiutorul o respecta si o transpune in acte legislative.

2. Constituirea continuată sau prin subscripţie publică a S.A (prospectul de emisiune, subscripţia acţiunilor, validarea subscripţiei, drepturile şi obligaţiile si raspunderea fondurilor).

Preview document

Subiecte Rezolvate - Drept Comercial - Pagina 1
Subiecte Rezolvate - Drept Comercial - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Subiecte Rezolvate - Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Agentie Comerciala

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Profesioniștii

Capitolul I. Noţiuni generale despre profesionişti ( comercianţi ) Codul comercial nu dă o definiţie profesioniştilor, precizând doar cine are...

Procedura Reorganizării Judiciare

Procedura de reorganizare judiciară Noţiune Procedura de reorganizare este definită ca fiind procedura ce se aplică debitorului, persoană...

Drept Comercial

Între sotii M.si P.E.s-a încheiat la. a)conf.art.1295,proprietatea se transfera de dr.de la vânz.la cump,îndata ce partile s-au învoit asupra...

Subiecte Rezolvate Drept Comercial

1. Calitatea de comerciant. Dobandirea calitatii de comerciant. Dovada calitatii de comerciant. Incetarea calitatii de comerciant. În art.7 din...

Subiecte Drept Comercial Anul 2

1). Calitatea de comerciant Calitatea de comerciant Dobandirea: Persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant daca indeplineste cumulativ...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Drept Comercial - Grile Rezolvate

1. Codul comercial român reglementeaza: a) numai acte juridice de comert; b) numai fapte juridice (stricto sensu) propriu- zise; c) faptele de...

Ai nevoie de altceva?