Subiecte Rezolvate Drept Comercial

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 8693
Mărime: 66.62KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PETRICA TRUSCA
Subiecte rezolvate Drept Comercial, Facultatea UCDC sectia MTC, anul 2

Extras din document

1. Calitatea de comerciant. Dobandirea calitatii de comerciant. Dovada calitatii de comerciant. Incetarea calitatii de comerciant.

În art.7 din Cod, se precizează că “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită şi societăţile comerciale”. Orice persoana care într-un chip accidental face o operaţiune de comerţ, nu poate fi considerată ca comerciant, ea este însă supusă legilor şi jurisdicţiunii comerciale pentru toate contestaţiunile ce se pot ridica din aceasta operaţiune.

Determinarea calităţii de comerciant persoană – fizică

Determinarea calităţii de comerciant se face în baza a două concepţii, respectiv concepţia obiectivă si concepţia subiectivă. In concepţia obiectivă, principalul element (criteriu) care determină calitatea de comerciant este natura faptelor (actelor) pe care le săvârşeşte acel comerciant.

Dacă persoana fizică „face" fapte de comerţ, calificate astfel, conform art.3 Cod Comercial, în mod obişnuit, cu titlu de profesie, dobândeşte calitatea de comerciant. Potrivit concepţiei subiective (specifică dreptului german), o persoană fizică este comerciant dacă exercită cu titlu de profesie o activitate de comerţ si are numele sau firma înregistrate în Registrul Comerţului. Prin înregistrarea firmei se creează o prezumţie absolută cu privire la calitatea de comerciant a persoanei în cauză, indiferent dacă săvârşeşte sau nu fapte (acte) de comerţ. Consecinţa practică este ca persoana respectivă suportă procedura falimentului, fără a avea posibilitatea de a contesta calitatea de comerciant.

Condiţiile impuse comerciantului persoană fizică

Natura juridică a faptelor pe care le săvârşeşte persoana fizică nu este suficientă pentru definirea comerciantului. Persoana fizica dobândeşte calitatea de comerciant dacă îndeplineşte în mod cumulativ mai multe condiţii. In literatura de specialitate, aceste condiţii au fost grupate în două categorii:

a) condiţii referitoare la persoană, care, la rândul lor sunt, de două feluri:

- condiţii necesare protejării persoanei care vrea să facă comerţ (capacitatea juridică de folosinţă si de exerciţiu);

- condiţii necesare protejării intereselor generale (incapacităţi si incompatibilităţi);

b) condiţii referitoare la activitate, care presupune cu necesitate îndeplinirea faptelor (actelor) de comerţ cu titlu de profesie.

Avându-se în vedere principiul libertăţii de a face comerţ - libertate recunoscută de legiuitor, în principiu, oricărei persoane - sunt stabilite şi unele limite legale şi uneori, convenţionale ale acestui principiu.

Sintetizând aceste idei, considerăm că o persoană fizică poate să dobândească calitatea de comerciant dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

- persoana fizică, cetăţean român, să aibă capacitatea juridică cerută de lege, atât capacitate de folosinţă, cât si capacitatea de exerciţiu;

- persoana fizică trebuie să exercite în mod obişnuit, cu titlu de profesie, fapte de comerţ;

- comerţul să fie desfăşurat în nume propriu;

- activitatea comerciantului să se finalizeze într-un câştig, din care să-si asigure cel puţin existenta (finis mercatorum est lucrum), excluzându-se, în principiu o activitate nelucrativă;

- persoana fizică =comerciant să acţioneze pe riscul său si cu răspundere nelimitată;

- obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege.

Potrivit dispoziţiilor legale, persoanele care au fost condamnate penal pentru una din faptele prevăzute de art.l din legea nr.12/1990 republicata nu mai pot exercita profesiunea de comerciant. Evident este nevoie de o hotărâre judecătorească prin care să se fi interzis condamnatului exercitarea profesiei de comerciant, ca o pedeapsă complimentară (art.64 Cod penal).

2.Constituirea societatii in comanditata pe actiuni

Societatea în comandită pe acţiuni este reglementată de dispoziţiile referitoare la societăţile pe acţiuni. Societăţile în comandită pe acţiuni presupun împărţirea acţionarilor în doua categorii : comanditari si comanditaţi. Comanditaţi au răspundere solidară si nelimitată pentru debitele societăţii, în timp ce comanditarii au o răspundere limitată doar la aportul lor la capitalul social. Administrarea societăţii este încredinţată unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. În societatea în comandită pe acţiuni, administratorii vor putea fi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, printr-o hotărâre luată cu majoritatea stabilită pentru adunările extraordinare. Asociaţii comanditaţi, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberările adunărilor generale pentru alegerea cenzorilor, chiar dacă posedă acţiuni ale societăţii. In rest, toate celelalte trăsături specifice societăţilor pe acţiuni se regăsesc si în cazul societăţilor în comandită pe acţiuni.

Avantaje si dezavantaje societăţile de capital prezintă următoarele avantaje principale:

- răspunderea acţionarilor este limitată la valoarea acţiunilor subscrise;

- acţiunile sunt titluri negociabile si transmisibile.

Societăţile de capital prezintă următoarele dezavantaje principale:

- existenta unui număr minim de acţionari, respectiv cinci;

- existenta unui capital social minim prevăzut de lege.

-Constituire

Societăţile pe acţiuni se constituie în baza unui act constitutiv, ce trebuie să cuprindă obligatoriu atât elemente specifice ale contractului de societate, cât si cele ale statutului de funcţionare. Specific societăţilor pe acţiuni este faptul că ele se pot constitui atât prin subscripţie instantanee, la fel ca oricare altă societate comercială, membrii fondatori aportând la capital sumele subscrise, cât si prin subscripţie publică, în baza unui prospect de emisiune.

-Acţionarii

Societăţile pe acţiuni sunt societăţi mari, ce presupun un număr mare de acţionari la constituire. Ele au existentă valabilă în măsura în care există minim 5 acţionari.

-Capitalul social

Capitalul social obligatoriu la constituire este stabilit, prin lege, minim 25 milioane lei. Capitalul social se poate constitui numai în bani si în natură. Este posibil să nu fie vărsat întreg capitalul la constituire.

Legea impune ca la constituire să fie vărsat minim 30% din aportul fiecărui acţionar la capitalul social subscris, urmând ca diferenţa să fie achitată în termen de 12 luni (în cazul constituirii societăţii pe acţiuni prin subscripţie simultană).

Preview document

Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 1
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 2
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 3
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 4
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 5
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 6
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 7
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 8
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 9
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 10
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 11
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 12
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 13
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 14
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 15
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 16
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 17
Subiecte Rezolvate Drept Comercial - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Plicul Nr 1.doc
  • Plicul Nr 2.doc
  • Plicul Nr 3.doc
  • Plicul Nr 4.doc
  • Plicul Nr 5.doc
  • Plicul Nr 6.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Comercial

1. Calitatea de comerciant (dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant) Potrivit...

Drept Comercial

Ctr de mandat comercial CMC Definitie: CMC=acel ctr in temeiul caruia o pers (mandatorul) se oblig sa incheie in numele si pe seama altei pers...

Drept Comercial

1.Obligatiile comerciale 1. Consideratii generale In desfasurarea activitatii sale, comerciantul încheie o serie de acte juridice sau savârseste...

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Te-ar putea interesa și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Introducere La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară...

Subiecte Rezolvate - Drept Comercial

Sub.1 1.Calitatea de comerciant/profesionist ( dobândirea calităţii de comerciant, dovada calităţii de comerciant, incetarea calităţii de...

Dreptul Comertului International - Teste de Evaluare

1. Raporturile juridice se stabilesc în sfera schimbului mondial de valori naţionale şi în sfera cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice...

Drept Financiar și Comercial

1. Definiti dreptul financiar. Dreptul financiar este acea ramura a dreptului public formata din totalitatea normelor juridice care reglementeaza...

Drept Comercial Subiecte Rezolvate

1. Noțiunea, obiectul și definiția dreptului comercial. DEF: dreptul comercial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează...

Drept Economic 2006-2007

1.1. Definitia dreptului si sensurile (acceptiunile) acordate acestui termen a) Definitia dreptului Asupra relatiilor sociale, a conduitei...

Ai nevoie de altceva?