Notițele din domeniul Drept

Grile rezolvate Drept Penal

1. Raspunde penal: A. Persoana care comite un accident (din culpa) care se soldeaza cu moartea unei persoane. B. Persoana care ucide un gardian pentru a ascunde savarsirea unei fapte. C. Persoana care ucide prin impuscare un om care l-a injunghiat o data in stomac si se pregatea sa ii mai aplice o lovitura. 2.... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Istoria dreptului român

I. Organizarea de stat si sistemul de drept din Dacia inainte de cucerirea romana Statul dac - monarhie militara - rege Functiile statului: asigurarea ordinii interne; apararea fata de pericolul extern, functia religioasa Regele: comandatul suprem, atributii de decizie, militare si judecatoresti Preotul: vice... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

De ce prefer să trăiesc într-un stat democratic

Motivele de ce prefer să trăiesc într-un stat democratic: 1. Protejează interesele cetățenilor. Cetățenilor dintr-o țară democratică li se acordă dreptul de vot pe probleme politice, sociale și economice, în special reprezentanții cărora doresc să fie responsabili cu luarea deciziilor majore, cum ar fi... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte rezolvate Civil 1

1. Aplicarea legii civile in timp Principiul neretroactivității legii civile noi este acea regulă de drept, potrivit căreia, o lege civilă se aplică numai situațiilor care se ivesc în practică după intrarea ei în vigoare, neputându-se aplica faptelor sau actelor juridice petrecute anterior. Principiul aplicării... citește mai departe

32 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept internațional privat

Curs 1 DIP DIP - materie multidisciplinara - Este o ramura distincta a dreptului in Romania avand o specificitate proprie si unica in codul sistemului de drept national DIP mai este si sub numele de drept conflictual sau dreptul conflictelor, intelegand prin aceasta atat conflictele de legi cat si conflictele de... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Administrație publică

1. Instituția prefectului face parte din administrația de stat? Precizați totodată care este raportul dintre administrația publică și administrația de stat. Institutia prefectului face parte din administratia de stat in teritoriu. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Conform art. 123 din... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Organizarea profesiilor juridice

1.Ce desemneaza termenul de profesie? R: O activitate sociala desfasurata indifferent de existent unei pregatiri profesionale finalizata printr un act de studiu. 2.Care sunt profesiile juridice in Romania? R:magistrat, notar public, avocet, executor judecatoresc, consilier juridic. 3.Care dintre profesiile... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept internațional privat

1.NOŢIUNEA DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT. ELEMENTUL DE EXTRANEITATE - Extraneitate = elementul străin definiţia DIPr = este acel raport de drept internaţional care conţine un element străin (de extraneitate), fiind definit ca acel raport ce se stabileşte între persoane juridice sau fizice aparţinătoare unor... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Drept

MULTIPLE CHOICE 1.Usus reprezenta in dreptul roman: a.o servitute personală care conferă uzuarului dreptul real de a se folosi de un bun al altuia cu condiţia de a-i păstra neatinsă substanţa. Este un drept mai puţin considerabil decât uzufructul, întrucât uzuarul nu culege dobândeşte fructele, ci le culege în... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte rezolvate examen DIP

1. DEFINITIA CONFL DE JURISDICTII , A CONFL DE LEGI SI A R.J CU ELEMENT DE EXTRANEITATE D pozitiv existent in lume (legile, cutumele, jurisprudenta) nu este nici universal si nici perpetuu. Se imparte intr-un nr mare de sisteme juridice, fiecare autonom, cu norme proprii, adesea divergente, care se aplica intr-o... citește mai departe

35 pagini 4 puncte Extras Preview

Rezumat dreptul muncii

1.TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă este un act juridic , bilateral , sinalagmatic , oneros şi comutativ , numit , consensual , adoptat în forma scrisă. se încheie intuituu personae. Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminată și pe... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte Etiologia Crimei Organizate

1. Ce se intelege prin notiunea de Crima Organizata? Cum spunem corect crima organizata sau organizarea crimei? 2. Care sunt trasaturile sau particularitatile Crimei Organizate? 3. Enumerati si caracterizati pe scurt principalele formatiuni de Crima Organizata existente in lume la ora actuala. 4. Mafia italiana.... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Proprietate Intelectuală

1.Drepturile morale de autor: -dr morale ale atorului unei opere sunt drepturi strâns legate de personalitatea autorului,fiind un complex de dr ale personalităţii -comportă prerogative de ordin moral şi patrimonial -sunt expresia juridică a legăturii dintre operă şi creatorul acesteia -opera este protejată doar... citește mai departe

14 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte pregătitoare examen la disciplina mijloace tehnice de administrare a probelor

1. Expuneţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu semnificaţie criminalistică. Literatura de specialitate atestă o mare diversitate de determinări în acest sens care, în fond, reflectă evoluţia ştiinţei şi a opiniilor asupra obiectului său de studiu în fiecare din etapele sale de dezvoltare... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte Drept Comunitar

Care sunt principali actori institutionali ai politicii regionale europene? Comisia Europeană este direct responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării politicii de dezvoltare regională a UE. Rolul său este de a iniţia si definitiva noi acte legislative în domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Dreptul Transporturilor

1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din totalitatea normelor juridice care reglementează relațiile apărute prin încheierea unui contract de transport de călători, mărfuri sau bagaje între transportatorii... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Dreptul Urbanismului

1. Elementele definitorii ale dreptului urbanismului. Obiectul, scopul, tehnicile, câmpul de aplicare, indicii urbanistici. Caracteristicile dreptului urbanismului. Dreptul urbanismului reprezinta ansamblul regulilor, procedurilor, tehnicilor si institutiilor juridice care contribuie la reglementarea, amenajarea si... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Extras Preview

Temă drept procesual penal

CERINŢE*: I. Marcaţi varianta/variantele corectă/corecte prin încercuirea literei corespunzătoare. II. Pentru fiecare întrebare formulată, motivaţi opţiunea de rezolvare (atât pentru cele apreciate ca adevărate cât şi pentru cele apreciate ca false). 1. Autoritatea judecătorească: a) reuneşte, în mod exclusiv,... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Constituțional

Dreptul constituţional în sistemul de drept al RM În sistemul de drept al RM, d.c. este o ramură fundamentală. În acest sistem de drept d. c. reprezintă o totalitate de norme juridice cuprinse în constituţie sau în alte acte normative care reglementează relaţii sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării,... citește mai departe

31 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Comercial

1.Noţiunea de drept comercial 2.Definiţia şi obiectul dreptului comercial 3.Principiile dreptului comercial 4.Evoluţia dreptului comercial 5.Corelaţia dreptului comercial cu alte ramuri de drept 6. Izvoarele dreptului comercial 7. Faptele de comerţ 8.Aspecte generale privind faptelor de comerţ 9.Faptele de... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept procesual penal și criminalistică

(BILETUL NR.1) 1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi acordată de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către instanţa de judecată şi este însoţită de una sau mai multe obligaţii prevăzute mai jos. Liberarea... citește mai departe

47 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Administrativ

1. Obiectul administraţiei publice. Administraţia publică are ca scop realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei colectivităţi distincte, recunoscută ca atare de stat, valori care sunt exprimate în acte elaborate de către puterea legiuitoare. Obiectul administraţiei publice îl reprezintă... citește mai departe

106 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Administrativ

1. Statul si separatia puterilor in stat. Termenul de stat este utilizat in 2 acceptiuni: - Accept. larga= statul reprez entitatea politica constitutiva dintr-un teritoriu, delimitat de frontiere, dintr-o populatie si dintr-o putere institutionalizata. - Accept restransa= prin stat se intelege ansamblul organelor... citește mai departe

23 pagini 5 puncte Extras Preview

Dreptul Muncii

Răspunderea disciplinară - Incălcarea cu vinovăţie de către persoanele incadrate in muncă anormelor legale, regulamentului intern, contractului individual de munca sau contractului colectiv de munca aplicabil, ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici şi, deci, a disciplinei muncii, constituie o... citește mai departe

60 pagini 4 puncte Extras Preview

Politologie - răspunsuri examen, drept anul I

1. Definiţia ştiinţei politice Ştiinţa poate fi definită ca un ansamblu sistematizat de cunoştinţe şi modele de cercetare, de metode prin care se caută cunoştinţe transmisibile şi verificabile. O ştiinţă presupune existenţa unui domeniu distinct de cercetare şi a unor metode specifice de studiu. Ştiinţa politică... citește mai departe

30 pagini 4 puncte Extras Preview