Notițele din domeniul Drept

De ce prefer să trăiesc într-un stat democratic

Motivele de ce prefer să trăiesc într-un stat democratic: 1. Protejează interesele cetățenilor. Cetățenilor dintr-o țară democratică li se acordă dreptul de vot pe probleme politice, sociale și economice, în special reprezentanții cărora doresc să fie responsabili cu luarea deciziilor majore, cum ar fi... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte rezolvate Civil 1

1. Aplicarea legii civile in timp Principiul neretroactivității legii civile noi este acea regulă de drept, potrivit căreia, o lege civilă se aplică numai situațiilor care se ivesc în practică după intrarea ei în vigoare, neputându-se aplica faptelor sau actelor juridice petrecute anterior. Principiul aplicării... citește mai departe

32 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept internațional privat

Curs 1 DIP DIP - materie multidisciplinara - Este o ramura distincta a dreptului in Romania avand o specificitate proprie si unica in codul sistemului de drept national DIP mai este si sub numele de drept conflictual sau dreptul conflictelor, intelegand prin aceasta atat conflictele de legi cat si conflictele de... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Administrație publică

1. Instituția prefectului face parte din administrația de stat? Precizați totodată care este raportul dintre administrația publică și administrația de stat. Institutia prefectului face parte din administratia de stat in teritoriu. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Conform art. 123 din... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Organizarea profesiilor juridice

1.Ce desemneaza termenul de profesie? R: O activitate sociala desfasurata indifferent de existent unei pregatiri profesionale finalizata printr un act de studiu. 2.Care sunt profesiile juridice in Romania? R:magistrat, notar public, avocet, executor judecatoresc, consilier juridic. 3.Care dintre profesiile... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept internațional privat

1.NOŢIUNEA DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT. ELEMENTUL DE EXTRANEITATE - Extraneitate = elementul străin definiţia DIPr = este acel raport de drept internaţional care conţine un element străin (de extraneitate), fiind definit ca acel raport ce se stabileşte între persoane juridice sau fizice aparţinătoare unor... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Drept

MULTIPLE CHOICE 1.Usus reprezenta in dreptul roman: a.o servitute personală care conferă uzuarului dreptul real de a se folosi de un bun al altuia cu condiţia de a-i păstra neatinsă substanţa. Este un drept mai puţin considerabil decât uzufructul, întrucât uzuarul nu culege dobândeşte fructele, ci le culege în... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte rezolvate examen DIP

1. DEFINITIA CONFL DE JURISDICTII , A CONFL DE LEGI SI A R.J CU ELEMENT DE EXTRANEITATE D pozitiv existent in lume (legile, cutumele, jurisprudenta) nu este nici universal si nici perpetuu. Se imparte intr-un nr mare de sisteme juridice, fiecare autonom, cu norme proprii, adesea divergente, care se aplica intr-o... citește mai departe

35 pagini 4 puncte Extras Preview

Rezumat dreptul muncii

1.TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă este un act juridic , bilateral , sinalagmatic , oneros şi comutativ , numit , consensual , adoptat în forma scrisă. se încheie intuituu personae. Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminată și pe... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte Etiologia Crimei Organizate

1. Ce se intelege prin notiunea de Crima Organizata? Cum spunem corect crima organizata sau organizarea crimei? 2. Care sunt trasaturile sau particularitatile Crimei Organizate? 3. Enumerati si caracterizati pe scurt principalele formatiuni de Crima Organizata existente in lume la ora actuala. 4. Mafia italiana.... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Proprietate Intelectuală

1.Drepturile morale de autor: -dr morale ale atorului unei opere sunt drepturi strâns legate de personalitatea autorului,fiind un complex de dr ale personalităţii -comportă prerogative de ordin moral şi patrimonial -sunt expresia juridică a legăturii dintre operă şi creatorul acesteia -opera este protejată doar... citește mai departe

14 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte pregătitoare examen la disciplina mijloace tehnice de administrare a probelor

1. Expuneţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu semnificaţie criminalistică. Literatura de specialitate atestă o mare diversitate de determinări în acest sens care, în fond, reflectă evoluţia ştiinţei şi a opiniilor asupra obiectului său de studiu în fiecare din etapele sale de dezvoltare... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte Drept Comunitar

Care sunt principali actori institutionali ai politicii regionale europene? Comisia Europeană este direct responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării politicii de dezvoltare regională a UE. Rolul său este de a iniţia si definitiva noi acte legislative în domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Dreptul Transporturilor

1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din totalitatea normelor juridice care reglementează relațiile apărute prin încheierea unui contract de transport de călători, mărfuri sau bagaje între transportatorii... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Dreptul Urbanismului

1. Elementele definitorii ale dreptului urbanismului. Obiectul, scopul, tehnicile, câmpul de aplicare, indicii urbanistici. Caracteristicile dreptului urbanismului. Dreptul urbanismului reprezinta ansamblul regulilor, procedurilor, tehnicilor si institutiilor juridice care contribuie la reglementarea, amenajarea si... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Extras Preview