Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 12724
Mărime: 66.60KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

ACTUL JURIDIC CIVIL NotiuneaAct juridic civil=manif.de vointa facuta cu intentia de a produce efecte jur.civ.,adica de a naste,modifica sau stinge un rap.jur.civ.Sensurile expresiei “AJC”:1.manif. de vointa cu intentia de a produce efecte juridice civile(negotium juris);2.înscrisul constatator(instrumentum probationem)Clasif AJC 1.Dupa numarul partilor:A unilaterale =manif.de vointa a unei singure pers (ex:testamentul;acceptarea unei mosteniri ;oferta de a contracta;denuntarea unui contract;confirmarea unui act anulabil;cand face cineva o donatie).Abilaterale=manif.de vointa a 2 parti(ex:contr.de V-C;contr.de donatie;de locatiune;de depozit;de împrumut).A multilaterale=vointa jur.exprimata de mai multe pers (contr.de societate). 2.Dupa scopul urmarit la încheierea lor:A cu titlu oneros=acele AJC în care fiecare parte procura celeilalte un folos patrimonial în schimbul unui alt folos patrimonial echivalent(ex:în contr.de V-C,vanzatorul doreste sa obtina pretul în schimbul bunului vândut,iar cumparatorul doreste sa obtina bunul în schimbul pretului).A cu titlu oneros is:-acte comutative=partile cunosc înca de la început existenta si întinderea obl.(ex:contr.de V-C;contr.de donatie).-acte aleatorii=partile nu cunosc la încheierea acestor acte întinderea obl.,existând sansa de câstig sau de pierdere( ex:contr.de renta viagera;de asigurari;diferitele forme de loterie)A cu titlu gratuit=acele AJC în care o persoana procura alteia un folos patrimonial,fara a primi ceva în schimb (ex:contr.de donatie;de comodat si mandatul gratuit). A cu titlu gratuit is:liberalitati=prin care dispunatorul îsi micsoreaza patrimoniul fara a urmari un contraechivalent (ex:donatiile;legatele).a dezinteresate=prin care dispunatorul urmareste sa faca un serviciu cuiva,fara a-si micsora patr (ex:mandatul gratuit;comodat;fideiusiune).3.Dupa efectul lor:A constitutive = AJC care dau nastere la dr.sub. si obl.civ.noi,care nu au mai existat(ex:constituirea unui depozit de uzufruct;o noua ipoteca sau gaj). A translative =au ca efect stramutarea unui dr.sub. dintr-un patrimoniu în altul(ex:contr.de donatie;de V-C).Adeclarative=au ca ef ect consolidarea /definitivarea unui dr.sub.,care a existat anterior încheierii actului(ex:actul de partaj;tranzactia).4.Dupa importanta lor:A de conservare=acele AJC necesare pt dobândirea unui dr. sau pt a evita stingerea lui,si care nu comporta decât cheltuieli reduse fata de valoarea dr. care se conserva,aî nu pot fi daunatoare pt. titularul lor(ex:inventarul bunurilor;înscrierea unei ipoteci;întreruperea unei prescriptii).Acte de administrare= AJC prin care se realizeaza o normala punere în valoare a unui bun/patrimoniu(ex:închirierea unui b. mobil/imobil;culegerea fructelor;asigurarea unui ; reparatiile adus b.).Acte de dispozitie =AJC care depasesc sfera de administrare a patr,deci care au ca rezultat iesirea unui b. din part/girarea unui b. cu o sarcina reala(ex:constituirea unei ipoteci;contr.de donatie;de V-C;.5.Dupa continutul lor:A patr= AJC al caror cont. e economic,adica evaluabil în bani(ex:contr.de locatie;de V-C ; împrumut ;transport;cesiunea de creanta).A pers nepatr =acele AJC al caror cont. nu poate fi evaluat în bani (ex:conventia partilor cu privire la încredintarea copiilor dupa divort).

6. Dupa forma de încheiere:A consensuale =acele AJC care se încheie între parti,prin simpla manif.de vointa,fara nici o alta formalitate.A solemne=acele AJC care,pe lânga manif.de vointa a partilor,tb sa respecte an.forme prevazute de lege (ex:donatia;testamentul;ipoteca) .A reale=acele AJC care nu se pot încheia decât daca acordul de vointa e însotit de predarea/ remiterea b.(ex:împrumutul de folosinta ;împrumutul de consumatie;depozitul;gajul).7.Dupa mom.producerii efectelor lor:A între vii= AJC care au ca scop sa-si produca efectele în timpul vietii autorilor lor(ex:marea majoritate a AJC).A pt cauza de moarte =a AJC care au drept scop sa produca efecte numai dupa moartea autorilor lor(ex:testamentul).8.Dupa rolul vointei partilor în stabilirea cotinutului:A sub = AJC al caror cont. e stabilit prin vointa partilor(ex:marea majoritate a AJC).A cditie = AJC la

Preview document

Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva - Pagina 1
Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva - Pagina 2
Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva - Pagina 3
Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva.doc

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Prescrisptia Extinctiva

Introducere: Prescriptia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, în...

Actul Juridic Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL Prin act juridic civil se întelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a...

Implinirea Prescriptiei Extinctive

1. INTRODUCERE Prescriptia extinctiva este modul de stingere a unui raport juridic din cauza neexecutarii lui in limita stabilita de lege. Deci...

Obligații

.Terminologie. Structura si clasificarea obligatiilor Obligatia este raportul juridic în temeiul caruia creditorul are prerogativa de a cere...

Ai nevoie de altceva?