Constitutia Romaniei

Notiță
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 10198
Mărime: 35.82KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalin Girancsi

Cuprins

TITLUL I - Principii generale

TITLUL II - Drepturile, libertãtile si îndatoririle fundamentale

TITLUL III - Autoritãtile Publice

TITLUL IV - Economia si finantele publice

TITLUL V - Curtea Constitutionalã

TITLUL VI - Revizuirea Constitutiei

TITLUL VII - Dispozitii finale si tranzitorii

Extras din document

TITLUL I - PRINCIPII GENERALE

ARTICOLUL 1 (Statul român)

1. România este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil.

2. Forma de guvernãmânt a statului român este republica.

3. România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertãtile cetãtenilor, libera dezvoltare a personalitãtii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintã valori supreme si sunt garantate.

ARTICOLUL 2 (Suveranitatea)

1. Suveranitatea nationalã apartine poporului român, care o exercitã prin organele sale reprezentative si prin referendum.

2. Nici un grup si nici o persoanã nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

ARTICOLUL 3 (Teritoriul)

1. Teritoriul României este inalienabil.

2. Frontierele tãrii sunt consfintite prin lege organicã, cu respectarea principiilor si a celorlalte norme general admise ale dreptului international.

3. Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orase si judete. În conditiile legii, unele orase sunt declarate municipii.

4. Pe teritoriul statului român nu pot fi strãmutate sau colonizate populatii strãine.

ARTICOLUL 4 (Unitatea poporului si egalitatea între cetãteni)

1. Statul are ca fundament unitatea poporului român.

2. România este patria comunã si indivizibilã a tuturor cetãtenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, de nationalitate, de origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de opinie, de apartenentã politicã, de avere sau de origine socialã.

ARTICOLUL 5 (Cetãtenia)

1. Cetãtenia românã se dobândeste, se pãstreazã sau se pierde în conditiile prevãzute de legea organicã.

2. Cetãtenia românã nu poate fi retrasã aceluia care a dobândit-o prin nastere.

ARTICOLUL 6 (Dreptul la identitate)

1. Statul recunoaste si garanteazã persoanelor apartinând minoritãtilor nationale dreptul la pãstrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitãtii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase.

2. Mãsurile de protectie luate de stat pentru pãstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitãtii persoanelor apartinând minoritãtilor nationale trebuie sã fie conforme cu principiile de egalitate si de nediscriminare în raport cu ceilalti cetãteni români.

ARTICOLUL 7 (Românii din strãinãtate)

Statutul sprijinã întãrirea legãturilor cu românii din afara frontierelor tãrii si actioneazã pentru pãstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitãtii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai cãrui cetãteni sunt.

ARTICOLUL 8 (Pluralismul si partidele politice)

1. Pluralismul în societatea româneascã este o conditie si o garantie a democratiei constitutionale.

2. Partidele politice se constituie si îsi desfãsoarã activitatea în conditiile legii. Ele contribuie la definirea si la exprimarea vointei politice a cetãtenilor, respectând suveranitatea nationalã, integritatea teritorialã, ordinea de drept si principiile democratiei.

Preview document

Constitutia Romaniei - Pagina 1
Constitutia Romaniei - Pagina 2
Constitutia Romaniei - Pagina 3
Constitutia Romaniei - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Constitutia Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Constitutional

DREPT_1_DCONS_1 DREPT CONSTITUTIONAL an 2006/2007 semestrul 1 MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului...

Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

Ordinea constitutionala este impusa si mentinuta de legea fundamentala , respectiv de Constitutie si de întregul sistem juridic national supus...

Drept Constituțional

1. Consideratii generale privind N J si cele de drept const Norma juridica este acea regula de conduita cu caracter general si impersonal, emisa...

Evoluția Constituțională a României

Arhivele atesta ca Romania a avut pâna acum sapte Constitutii, dar si 15 revizuiri ale acestora, de multe ori în functie de interesele clasei...

Studiu Comparativ intre Constitutia SUA si cea a M. Britanii

Cristian Ionescu definind constitutia arata ca Legea Suprema a oricarui stat este un act politico-juridic fundamental, inspirit de o anumita...

Regimul Semi - Prezidential. Franta

CONSTITUTIA Constitutia, ca lege fundamentala a unui stat s-a impus in istoria lumii alaturi de alte institutii juridice începând din secolul al...

Drept Constitutional

PRINCIPIUL SEPARATIEI PUTERILOR ÎN STAT- “Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor – legilativa, executiva...

Drept Administrativ

1. Cum apreciati rolul executivului in dreptul public local? Legiuitorul constituant roman a ales solutia reglementarii exprese a rolului politic...

Te-ar putea interesa și

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Funcțiile președintelui României

ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a...

Drepturile Omului

INTRODUCERE: Drepturile omului, o problemă care domină întreaga societate, o problemă care nu face altceva decât să scoată în evidenţă efectele...

Reglementări Constituționale privind Instituția Șefului de Stat în România

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND INSTUŢIA ŞEFULUI DE STAT ÎN ROMÂNIA MODERNĂ 1.1 Tradiţii ale instituţiei şefului de stat în Ţările Române în...

Controlul Politic și Administrativ

CAP I. Notiunea,necesitatea si rolul controlului exercitat asupra administratiei publice.p.1 CAP II. Controlul politic(parlamentar).p.3 •...

Autoritatile Administratiei Publice - Seful Statului

Capitolul I: Noţiuni introductive 1.1 Noţiunea de Administraţie Publică şi Autorităţile Administraţiei Publice Administraţia publică reprezintă...

Președintele României - Analiză a Instituției Șefului Statului după Constituția României

Odată cu apariţia statului a apărut şi noţiunea de „şef al statului”, acesta reprezentând cea mai veche autoritate politică, căci încă de la...

Relațiile executiv-legislativ în România

România este o republicã semi-prezidentialã ale cãrei principale trasãturi democratice sunt: existenta mai multor partide politice, separarea si...

Ai nevoie de altceva?