Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6219
Mărime: 29.98KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
nu contine rezolvarile

Extras din document

1. Morala asigură respectarea normelor de convieţuire prin:

a. forţa de constrângere a statului;

b. intermediul instanţelor judecătoreşti;

c. forţa educaţiei.

2. Etica este:

a. un fenomen social, formă a conştiinţei sociale;

b. doctrina despre morală;

c. ansamblul relaţiilor morale.

3. Se dau propoziţiile: A - În limbajul comun, conceptele „etică” şi „morală” se utilizează deseori ca sinonime. B – Conştiinţa socială este cunoaşterea reflexivă pe care o are fiecare despre propria existenţă şi mediul care îl înconjoară. C – Numai în cazul eticii şi moralei se produce o confuziune între cuvântul care desemnează ştiinţa şi cuvântul care desemnează obiectul de studiu al acesteia.

a. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;

b. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă;

c. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată.

4. În sfera moralei nu se înscriu:

a. moravurile;

b. atitudinea oamenilor faţă de normele existente în societatea dată;

c. normele juridice.

5. Deontologie este o denumire dată unui curent al eticii:

a. potrivit concepţiei actuale despre deontologie;

b. potrivit concepţiei lui Bentham;

c. de către grupurile sociale compuse din persoane care desfăşoară anumite activităţi specializate.

6. Respectarea normei juridice este asigurată prin:

a. forţa tradiţiilor;

b. forţa opiniei publice;

c. forţa de constrângere a statului.

7. Moravurile sunt:

a. relaţiile morale, cu un caracter relativ stabil, care caracterizează o societate dată;

b. ansamblul cunoştinţelor despre morală;

c. normele de convieţuire socială.

8. Conştiinţa individuală este:

a. ansamblul normelor morale;

b. cunoaşterea reflexivă pe care o are fiecare despre propria existenţă şi mediul înconjurător;

c. ansamblul credinţelor şi sentimentelor comune majorităţii membrilor unei societăţi.

9. Liberul arbitru este o categorie:

a. etică;

b. a dreptului comercial;

c. sportivă.

10. Se dau propoziţiile: A – Norma morală se poate impune prin constrângere statală. B – Morala nu cuprinde sentimentele şi sentimentele morale. C – Există o serie de categorii, care reflectă problematica moralei, de uz general în etică.

a. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;

b. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă;

c. propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată;

11. Se dă propoziţia incompletă: „Afirmaţia: Principiul fundamental al oricărei etici şi legislaţii este cea mai mare fericire a celui mai mare număr de oameni aparţine...”:

a. curentului nihilist al eticii;

b. curentului utilitarist al eticii;

c. concepţiilor rasiste.

12. Cuvintele greceşti deon, deontos se traduc prin:

a. datorie;

b. discurs;

c. ştiinţă.

13. Regulile care precizează obligaţiile etice ale unei profesii au în vedere:

a. numai raporturile dintre membrii profesiei;

b. numai raporturile dintre membrii profesiei şi public;

c. atât raporturile dintre membrii profesiei, cât şi raporturile dintre aceştia şi public.

14. Menţinerea ordinii publice este una dintre raţiunile de existenţă ale:

a. statului;

b. profesiunii medicale;

c. profesiunilor liberale.

15. Nu se poate asigura, prin intervenţia organelor profesiunii, respectarea:

a. regulilor morale generale, care pot afecta imaginea profesiunii;

b. obligaţiilor de natură etică ce revin membrilor unei profesiuni;

c. regulilor juridice edictate de stat pentru menţinerea ordinii publice.

Preview document

Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 1
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 2
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 3
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 4
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 5
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 6
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 7
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 8
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 9
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 10
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 11
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 12
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 13
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 14
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 15
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 16
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 17
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 18
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 19
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 20
Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Muncii - Test Grila

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Teste Grilă Drept Administrativ

1. Actul administrativ poate fi definit ca fiind: a. un act juridic unilateral. b. un act juridic bilateral. c. un act juridic multilateral. 2....

Grile Dreptul Muncii

1. În materia răspunderii patrimoniale, reglementată de Codul muncii: a)este posibilă punerea în întârzâiere, prin aplicarea normelor de drept...

Ai nevoie de altceva?