Drept

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2354
Mărime: 18.75KB (arhivat)
Cost: 2 puncte

Extras din document

MULTIPLE CHOICE

1.Usus reprezenta in dreptul roman:

a.o servitute personală care conferă uzuarului dreptul real de a se folosi de un bun al altuia cu condiţia de a-i păstra neatinsă substanţa. Este un drept mai puţin considerabil decât uzufructul, întrucât uzuarul nu culege dobândeşte fructele, ci le culege în limitele nevoilor sale personale. Dreptul de uz se putea constitui prin contract sau testament.

b.o servitute nepersonală care conferă uzuarului dreptul de creanta de a se folosi de un bun al altuia cu condiţia de a-i păstra neatinsă substanţa. Este un drept mai puţin considerabil decât uzufructul, întrucât uzuarul nu culege dobândeşte fructele, ci le culege în limitele nevoilor sale personale. Dreptul de uz se putea constitui prin contract sau testament.

c.ambele variante

ANS:APTS:1

2.Habitatio (abitaţia) era

a.o servitute personală ce constă în dreptul de a locui într-un spaţiu cu această destinaţie aparţinând altuia. Acest drept se constituie prin contract sau testament.

b.o servitute nepersonală ce constă în dreptul de a locui într-un spaţiu cu această destinaţie aparţinând altuia. Acest drept se constituie prin contract sau testament.

c.ambele variante corecte

ANS:APTS:1

3.Operae servorum vel pecorum:

a.constituie o servitute care conferă titularului un drept de folosinţă asupra animalului sau sclavului aparţinând altuia, acest drept real era constituit prin contract.

b.era un contract pur si simplu

c.nici o varianta corecta

ANS:APTS:1

4. Servituţile se sting:

a.prin dispariţia materială a fondului aservit, prin confuziune, titularul fondului dominant devine i titular al fondului aservit, prin renunţarea titularului la dreptul său,

b.ambele variante

c.prin moartea titularului servituţii personale, prin nefolosirea servituţii, prin pierderea libertăţii sau cetăţeniei titularului de servitute.

ANS:BPTS:1

5.Superficia:

a.Constă în dreptul acordat unei persoane, numită superficiar, de a se folosi, pe termen lung, de o construcţie ridicată pe terenul altuia, în schimbul unei sume de bani plătită proprietarului terenului.

b.Constă în dreptul acordat unei persoane, numită superficiar, de a se folosi, pe termen lung, de o construcţie ridicată pe terenul altuia gratuit

c.ambele variante

ANS:APTS:1

6.

Emfiteoza este

a.un drept real de folosinţă asupra terenului agricol al altuia, drept perpetuu şi transmisibil atât inter vivos cât şi mortis causa, cu obligaţia corelativă a emfiteotului de plată a preţului periodic de folosinţă.

b.Este un drept real, de foarte lungă durată, intermediar între dreptul de proprietate şi uzufruct. Acest drept este ocrotit printr-o acţiune reală, petitorie, asemănătoare revendicării.

c.ambele variante

ANS:CPTS:1

7.

Emfiteoza este

a.un drept real de folosinţă asupra terenului agricol al altuia, drept perpetuu şi transmisibil atât inter vivos cât şi mortis causa, cu obligaţia corelativă a emfiteotului de plată a preţului periodic de folosinţă.

Preview document

Drept - Pagina 1
Drept - Pagina 2
Drept - Pagina 3
Drept - Pagina 4
Drept - Pagina 5
Drept - Pagina 6
Drept - Pagina 7
Drept - Pagina 8
Drept - Pagina 9
Drept - Pagina 10
Drept - Pagina 11
Drept - Pagina 12

Conținut arhivă zip

Ai nevoie de altceva?