Drept

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 12260
Mărime: 46.52KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Sunt gata liniate fata verso.

Extras din document

Dreptul conceput ca totalitatea normelor juridice impuse de societate face obiectul stiintei dreptului;stiintele juridice studiaza legile existentei si dezvoltarii statului, institutiile politice si juridice, evolutia acestora si corelatia cu celelalte componente ale sistemului social>Dreptul accesoriu e dreptul subiectiv care nu are o existenta de sine statatoare,el exista pe langa un drept principal pe care il garanteaza,iar nasterea,existenta,stingerea sa depind de existenta valabila a unui drept principal>> Dreptul administrativ este acea ramura a dreptului public care cuprinde totalitatea normelor de drept care reglementeaza organizarea şi activitatea organelor puterii executive,precum şi a raporturilor acestor organe cu persoane fizice şi juridice>> Dreptul de abitatie este acel dezmembramant al dr de prop,prin care titularul sau exercita atributele de posesie şi folosinta asupra unei locuinte apartinand altei persoane,pentru satisfacerea trebuintelor locuit ale lui şi ale familiei sale>> Dreptul absolut este dreptul subiectiv civil în temeiul caruia titularul sau determinant are posibilitatea sa-l exercite singur,iar celorlalte persoane neindividualizate le corespunde obligatia de a-i aduce atingere pentru ca e opozabil tuturor> Dreptul la actiune reprezinta posibilitatea de a pune in miscare mijloacele procesuale care alcatuiesc actiunea civila pentru a realiza protectia judiciara a unui drept sau interes civil>Dreptul constitutional reprezinta totalitatea normelor si institutiilor juridice care reglementeaza raporturile juridice care iau nastere se modifica sau inceteaza in procesul instaurarii si exercitarii puterii politice ca putere statala>> Dreptul de creanta- acel drept subiectiv civil în virtutea caruia Subiectul activ(creditor) poate pretinde S pasiv care e determinat sa dea sa faca ceva determinant>> Dreptul de folosinta funciara este acel drept real temporar,inalienabil ,dezmembramant al dr de prop care conf titularului posesia şi folosinta funciara,asupra unor terenuri agricole,aflate în proprietatea comunelor,oraselor şi municipiilor,constituit prin acte administrative individuale>>Dreptul obiectiv reprezinta totalitatea normelor de conduita impuse indivizilor si colectivitatilor in cadrul vietii sociale, la nevoie chiar prin forta de constrangere a statulu> Totalitatea normelor juridice care sunt in vigoare la un moment dat intr-un stat poarta denumirea de drept pozitiv, adica dreptul aplicabil imediat si continuu, obligatoriu si succesibil de a fi adus la indeplinire cu ajutorul fortei de constrangere a statului> Dreptul public reglementeaza raportul dintre stat, organele statului si indivizi, urmarindu-se apararea si conservarea unor interese de ordin social pe cand dreptul privat reglementeaza raportul dintre persoane tipice si juridice astfel incat sa garanteze exercitiul libertatii individuale si satisfacerea intereselor personale legitime> Dreptul procesual civil are ca obiect de studiu modul de organizare si desfasurare a procesului civil si este definit ca ansamblul normelor juridice care reglementeaza modul de judecare a pricinilor privitoare la drepturile subiective si interesele civile precum si executarea silita a hotararilor judecatoresti pronuntate in aceste cazuri>> Dreptul penal e alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeza relatiile de aparare sociala prin interzicerea ca infractiuni sub sanctiuni specifice denumite pedepse a faptelor periculoase pentru valorile sociale in scopul apararii acestor valori fie prin prevenirea infractiunilor fie prin aplicarea pedepselor persoanelor care le savarsesc>> Dreptul personal nepatrimonial e dreptul subiectului civil care nu are continut economic şi nu se evaluaza în bani>> Dreptul principal e dreptul subiectiv care are o existenta de sine statatoare a.i nasterea,existenta stingerea lui nu e conditionata de existenta valabila a unui alt drept> Dreptul de proprietate este acel drept real care confera titularului atributele de posesie,folosinta şi dispozitie asupra unui bun,atribute pe care numai el le poate exercita în plenitudinea lor,în putere proprie şi în interesul sau propriu,cu respectarea normelor juridice în vigoare.>> Prin drept de proprietate privata intelegem dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul privat al statului şi unitatilor administrativ teritoriale(judet,munic,oras şi comuna) şi dreptul de proprietate particulara apartinand pers fiz şi pers jur cu capital de stat sau particular>> Dreptul de prop comuna se mai numeste şi coproprietate caracterizandu-se prin faptul ca un bun apartine simultan şi concurent la doi sau mai multi proprietari fara ca nunul sa fie fractionat în materialitatea sa.>>Dreptul de proprietate în devalmasie este o forma a dr de prop comuna care se particularizeaza prin aceea ca titularii sai nu au determinat nici macar o cota parte ideala matematica din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate în materialitatea lor>> Dreptul relativ e acel drept subiectiv în temeiul caruia subiectul activ ,titularul sau care e determinant are posibilitatea de a pretinde de la subiectul pasiv determinant şi el sa dea sa faca sau sa nu faca ceva,iar subiectului pasiv ii corespunde o obligatie concreta şi determinata>>Dreptul real – acel drept patrimonial în virtutea caruia titularul sau poate sa-şi execute atributele asupra unor lucruri determinate în mod direct şi nemijlocit,fara a avea nevoie de ajutorul altor persoane>>Dreptul subiectiv reprezinta dreptul subiectilor participanti la un raport juridic concret, respectiv ceea ce pot ei sa pretinda de la ceilalti subiecti de drept in cadrul unui raport juridic> Dreptul de superficie este acel dezmembramant al dr de prop prin care superficiarul exercita atributul de folosinta asupra unui teren apartinand altei persoane pe care are în proprietate o constructie sau o plantatie,ori o lucrare,pe durata existentei bunurilor pe care le are în proprietate>>Dreptul de servitute este un drept real principal,derivat,perpetuu şi indivizibil constituit asupra unui imobil proprietate privata,numit fond aservit sau dominant-pentru uzul şi utilitatea altui imobil-numit fond dominant-aprtinand unui alt proprietar,fiind reglementat în art 576-643 C Civ.>>Dreptul de uzufruct este acel dezmembramant al dr de prop prin care uzufructul exercita atributele de posesie şi folosinta asupra unor bunuri apartinand noului proprietar culegand fructele acestora,cu obligatia de a conserva sustanta bunurilor>>Dreptul de uz este acel dezmembramant al dr de prop,prin care uzuarul exercita atributele de posesie şi de folosinta asupra unor bunuri apartinand altei persoane,culegand şi fructele acestora,pe care le poate folosi numai pentru satisfacerea nevoilor sale şi ale familiilor sale,cu obligatia de a pastra substanta bunurilor>>

Preview document

Drept - Pagina 1
Drept - Pagina 2
Drept - Pagina 3
Drept - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Drept
    • drept fitz1.doc
    • fituici drept21.doc

Alții au mai descărcat și

Societățile Comerciale

Societatea inseamna un ansamblu de pers, care pun in comun „ceva”, pt a obtine profit Dupa natura juridica a soc, acestea se clasifica in:a) soc...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Introducerea în Drept

1) Ce cuprinde sistemul stiintelor? 1 latura statica si latura dinamica 2 stiinte ale naturii, stiinte despre societate, stiinte despre gândire...

Elemente de Drept Penal

Infractiunea (institutia infractiunii) - este o fapta care prezinta pericol social, savârsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala. - are...

Elemente de Drept

1. Sensurile si etimologia termenului 1.1 Sensul filozofic si juridic al termenului “drept” Dreptul este un fenomen deosebit de complex si...

Ai nevoie de altceva?