Drept Financiar

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 12026
Mărime: 45.16KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Dreptul financiar poate fi definit ca reprezentand ansamblul normelor juridice care reglementeaza, in regim de drept public,relatii de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului si ale colectivitatii publice locale in vederea satisfacerii nevoilor generale ale societatii.

Obiectul dreptului financiar

Obiectul si continutul reglementarii dreptului financiar este circumscris la componentele structurale ale finantelor publice, respective la: bugete, cheltuieli si venituri publice, precum si la controlul realizarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor.

In dreptul nostru, obiectul reglementarii financiare de interes public il constituie:

- bugetul de stat

- bugetul asigurarilor sociale de stat

- bugetele fondurilor speciale

- bugetul trezoreriei statului

- bugetele institutiilor publice autonome

- bugetele locale

- cheltuielile bugetare

- veniturile bugetare

- imprumutul public

- controlul financiar de interes public, etc.

Izvoarele dreptului financiar

Prin izvor de drept se desemneaza forma specifica de exprimare a normelor juridice in diferite ramuri de reglementare. Izvoarele dreptului finantelor publice sunt alcatuite din totalitatea normelor juridice, a actelor normative care reglementeaza raporturile juridice de drepr financiar sau fiscal.

Ca si in alte domenii, izvoarele dreptului financiar sunt:

IConstitutia Romaniei care constituie un izvor comun de drept. Constitutia, ca lege fundamentala, cuprinde principiile de baza ale finantelor publice, principii formulate in titlul 4 intitulat “Economia si finantele publice” art. 135 “Economia”, art. 137 “Sistem financiar”, art. 138 “Bugetul public national”, art. 139 “Impozite si taxe”, art. 140 “Curtea de conturi”.

II. Izvoarele specifice dreptului financiar

Constitutia contine dispozitii cu valoare de principiu care sunt dezvoltate prin intermediul legilor (organice si ordinare) ale ordonantelor de guvern (simple sau de urgenta), dar si al hotararilor de guvern care se dau in si pentru aplicarea legilor si actelor normative cuvaloare de lege sau prin ordine si instructiuni, cele mai importante fiind ordinile si instructiunile emise de Ministerul finantelor publice si de Ministerul justitiei (cu referire la taxele de timbru).

III. Ordonantele guvernamentale sunt acte normative emise de Guvern in temeiul unei legi speciale de abilitare prin intermediul carora, in domeniul financiar, au fost instituite reglementari privind taxele si impozitele potrivit cu necesitatile de perfectionare a legislatiei financiare in etapa actuala.

IV. Hotararile guvernamentale se emit pentru organizarea executarii legilor si sunt acte normative prin care in mod obisnuit, in domeniul financiar, se instituie norme necesare pentru executarea dispozitiilor generale din legea finantelir publice si din celelalte legi care vizeaza domeniul finantelor publice.

V. Instructiunile si ordinile Ministerului Finantelor Publice sunt acte normative dispozitive prin care se instituie norme care dezvolta si detaliaza cuprinsul dispozitiilor generale din legea finantelir publice si din celelalte acte normative din domeniu.

VIConcomitent cu actele normative emise de organele puterii legislative si executive de aplicare generala, consiliile judetene, orasenesti si comunale sunt indreptatite sa adopte norme specifice privind bugetele locale, veniturile si cheltuielile acestor bugete prin hotarari referitoare la aprobarea si executarea bugetelor judetelor, oraselor si comunelor la impozitele si taxele locale, la cheltuielile ce se efectueaza din bugetele locale, sfera de cuprindere a domeniului local.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Subiecte Drept Financiar

1. Principalele categorii de venituri ale statului in perioada domniei lui Al.I.Cuza(+categorii de contribuabili). Sursele principale de venituri...

Dreptul Finantelor Publice

1) Prin ce modalitati se asigura autonomia bugetelor locale în tara noastra ? a. înlaturarea metodei regularizarilor între bugetele locale b....

Drept Financiar

1. DREPT FINANCIAR. NOTIUNE, IZVOARE, NORME, RAPORTURI NOTIUNE: - Dr financiar e una din disciplinele fundamentale care apartin dr public. -...

Drept Financiar

I. NOŢIUNI GENERALE 1. Noţiunea şi obiectul de studiu al dreptului finanţelor publice Dreptul financiar public reprezintă ansamblul normelor...

Subiecte Drept Comunitar Institutional

1.Consiliul Europei Consiliul Europei a fost infiintat prin Tratatul din 5 mai 1949, semnat la Londra de 10 state: Belgia, Danemarca, Franta,...

Drept Financiar

1. finante publice -definitie si caracteristici Finantele publice : exprima relatii economice de repartizare a venitului national (a PIB)...

Drept Financiar

1.DREPTUL FINANCIAR NOTIUNE, IZVOARE, NORME Dreptul financiar – totalitatea normelor juridice cuprinse in acte normative care reglementeaza...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Delimitarea Dreptului Financiar si Fiscal de Celelalte Ramuri de Drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Executarea Silita

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Titlu de Creanta Fiscal - Titlu Executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Bugetul Public National si Sistemul Bugetar al Romaniei

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Noțiuni generale privind dreptul financiar

Noțiunea de „Drept” este definită, în general, ca fiind, un ansamblu de norme juridice, constituite într-un sistem unitar, într-o societate dată....

Ai nevoie de altceva?