Drept Procesual Penal

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 6983
Mărime: 39.48KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I. Dolea

Extras din document

BILETUL nr.1

1. Problema inviolabilitatii persoanei, domiciliului, proprietatii si vietii private in procesul penal.

Atit Constitutia, cit si CPP prevad ca libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile. Retinerea persoanei pina la emiterea mandatului de arestare nu pote depasi 72 ore. Persoanei retinute i se aduc la cunostinta imediat motivul retinerii si drepturile. Orice persoana retinuta tratata cu respectarea demitatii umane. Nimeni nu poate fi maltratat fizic sau psihic, interzise metode care creaza pericol pentru viata si sanatatea, nu se admite supunerea persoanei la violenta. Inviolabilitatea domiciliului este garantata de lege. In cadrul desfasurarii PP nimeni nu are dreptul sa patrunda la domiciliul persoanei fara acordul acesteia sau doar in cazurile prevazute de lege. Perchezitiile domiciliului se fac doar in baza unui mandat judiciar. Inviolabilitatea proprietatii stabileste ca persoana nu poate fi lipsita in mod arbitrar de dreptul de proprietate. Nimeni nu poate fi privat de proprietate decit prin motive de utilitate publica. Bunurile pot fi puse sub sechestru doar prin hot.jud. Inviolabilitatea vietii private , orice persoana are dreptul la aceasta, la confident vietii intime, familiale,protejarea demnitatii personale. In cursul PP, nimeni nu etse in drept sa se implice in mod arbitrar si nelegitim in viata intima a persoanei.

2. Caracterizati cazurile de revizuire a procesului penal.

Revizuirea poate fi ceruta in cazurile in care: 1) s-a stabilit prin hotarire irevocabila, ca martorul a facut cu buna-stiinta declaratie mincinoasa sau expertul a prezentat cu buna stiinta concluzii false, sa ca corpuri delicate, procese verbale privind actiunile de urmarire penala sau judecatoresti, sa ca a fost facuta intentionat o traducere gresita, ceea ce a avut ca urmare adoptarea unei hotariri neintemeiate sau contrare legii ; 2) s-a stabilit prin hotarire ramasa definitiva, ca judecatorii si procurorii au comis, in cursul judecarii acestei cauze, abuzuri ce constituie infractiuni ; 3) s-a stabilit prin hotarire ramasa definitiva, ca persoanele care au efectuat urmarirea penala in cauza au savirsit abuzuri, ce constituie infractiuni, care au dus la pronuntarea unei hotariri neintemeiate sau contrare legii ; 4) s-au stabilit alte circumstante de care nu avea cunostinta instanta atunci cind a dat hotarirea ; 5) 2 sau mai multe hotariri judecatoresti irevocabile nu se pot concilia.

BILETUL nr.2

1. Realizarea principiului accesului liber la justitie in procesul penal.

CPP stipuleaza faptul ca orice persoana are dreptul la examinarea si solutionarea cauzei sale in termen rezonabil, in mod echitabil, de catre o instanta independenta, impartiala, legal constituita, care actioneaza in conformitate cu CPP. Organul de urmarire penala are obligatia de a lua toate masurile prevazute de lege pentru cercetarea completa si obiectiva, sub toate aspectele, a circumstantelor cauzei, de a evidential circumstantele care dovedesc vinovatia banuitului, invinuitului, inculpatului, cit sic ale care il dezvinovatesc, precum si circumstantele care ii atenuiaza sau agraveaza vinovatia. Astfel, persoana care efectuiaza urmarirea penala si judecatorul nu pot participa la judecarea cauzei in cazul in care ei, indirect sau direct, sunt interesati in proces.

2. Analizati temeiurile pentru recursul ordinar.

Hotaririle judecatoresti pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de catre instantele de fond daca: nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau calitatea persoanei ; sedinta de judecata nu a fost publica ; judecata a avut loc fara prezenta procurorului, inculpatului, aparatorului, interpretului cind era obligatoriu ; cauza a fost judecata in I instanta fara citarea legala a unei parti ; inculpatul a fost condamnat pentru o fapta neprevazuta de legea penala ; nu a fost intrunite elementele infractiunii ; persoana condamnata a fost judecata anterior definitiv pentru aceiasi fapta ; faptei savirsite i s-a dat o incadrare juridica gresita ; a intervenit o lege penalaa mai favorabila condamnatului ; Curtea Constitutionala a recunosut neconstitutionala prevederea legii aplicate s.a.

BILETUL nr.3

1. Prezumtia de nevinovatie si realizarea acestui principiu in procesul penal.

Persoana acuzate de savirsirea unei infractiuni este considerata atita timp cit vinovatia acesteia nu va fi dovedita, in modurile prevazute de catre CPP, in cadrul unui proces judiciar public, in cadrul caruia vor fi asigurate toate garantiile necesare apararii sale, si nu va fi constata printr-o hotarire judecatoreasca de condamnare definitiva. Nimeni nu este obligat sa dovedeasca nevinovatia sa. Legea PP stabileste ca rasturnarea prezumtiei nevinovatiei sau concluziile despre vinovatia persoanei de savirsirea infractiunii nu pot fi intemeiate pe presupuneri. Toate dubiile in probarea invinuirii, care nu pot fi inlaturate legal, se interpretaeaza in favoarea invinuitului, banuitului, inculpatului. Acest principiu este subordonat principiului legalitatii si constituie baza principiilor, libertatii persoanei, respectarii demnitatii umane si a dreptului de operare. De asemenea principiul stabileste ca nici o persoana recunoscuta vinovata de savirsirea unei infractiuni nu trebuie sa ramina nepedepsita, iar sanctiunile trebuie sa fie aplicate in conformitate cu gravitatea infractiunilor savirsite.

2. Analizati natura juridica a neagravarii situatiei in apel si recurs.

Esenta acestui principiu consta in sarcina de a asigura si a garanta libertatea folosirii cailor de atac pentru parti fara team aca odata exercitata, calea de atac le poate inrautati situatia. Instanta de apel, solutionind cauza, nu poate crea o situatie mai grava pentru persoana care a declarat apel. In apelul declara de procuror in favoarea unei parti, instanta de apel nu poate agrava situatia acesteia. In cazul neagravarii situatei in recurs, instanta de recurs solutionind cauza, nu poate crea o situatie mai grava pentru persoana in favoarea careia a declarat recurs.

BILETUL nr.4

1. Asigurarea rezonabilitatii termenilor desfasurarii procesului penal.

Urmarirea penala si judecarea cuzei se face in termen rezonabil. Scopul prevederii date este de a asigura ca nici o persoana realzarea sau limitarea drepturilor careia depinde de desfasurarea unui proces penal sa nu fie nevoita sa astepte un termen nejustificat de mare pina cind decizia fianala va fi pronuntata. Acest principiu este si un drept fundamental al omului si o conditie ca acest proces sa fie considerat echitabil. Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de solutionare a cauzei penale sint : complexitatea cazului ; comportamenul partilor la proces ; conduita organului de urmarire penala si a instantei de judecata. Se fac de urgenta si in mod preferential, urmarirea penala si judecarea cauzelor penale in care sunt banuiti, invinuiti, inculpate, arestati preventive, precum si minori. Respectarea termenului rezonabil la urmarirea penala se asigura de catre procuror, iar la judecarea cazului de catre instanta respectiva. Respectarea termenului rezonabil la judecarea cauzelor concrete se verifica de catre instanta ierarhic superioara in procesul judecarii cauzei respective pe calea de atac ordinara sau extraordinara.

Preview document

Drept Procesual Penal - Pagina 1
Drept Procesual Penal - Pagina 2
Drept Procesual Penal - Pagina 3
Drept Procesual Penal - Pagina 4
Drept Procesual Penal - Pagina 5
Drept Procesual Penal - Pagina 6
Drept Procesual Penal - Pagina 7
Drept Procesual Penal - Pagina 8
Drept Procesual Penal - Pagina 9
Drept Procesual Penal - Pagina 10
Drept Procesual Penal - Pagina 11
Drept Procesual Penal - Pagina 12
Drept Procesual Penal - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Prezumția de Nevinovăție

INTRODUCERE Statul arbitrar vs. statul de drept Statul de drept desemnează, în general, acel regim democratic în care statul însuşi este garantul...

Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii in Procesul Penal al Republicii Moldova

Introducere Problema consolidării legităţii în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecţionarea teoriei...

Drept Procesual Penal - II

1)Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale Definitia procesului penal Definim procesul penal ca fiind activitatea reglementata de...

Grila si Raspunsuri - Drept Procesual Penal

Drept procesual penal. Partea speciala 1. Sunt limite ale urmăririi penale: a) punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecată b)...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Spete Procedura Penala

1) În data de 1.02.2007, procurorul a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată a lui A pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi...

Procedură Penală

Obiectivele cursului. Criteriile de evaluare a cunoştinţelor §1 Obiectivele cursului Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii...

Ai nevoie de altceva?