Drept procesual penal și criminalistică

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 38328
Mărime: 133.31KB (arhivat)
Publicat de: Adi Pîrvu
Cost: 4 puncte

Extras din notiță

(BILETUL NR.1)

1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute

Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi acordată de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către instanţa de judecată şi este însoţită de una sau mai multe obligaţii prevăzute mai jos.

Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă bănuitului, învinuitului, inculpatului în cazul în care acesta are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave sau există date că el va săvîrşi o altă infracţiune, va încerca să influenţeze asupra martorilor sau să distrugă mijloacele de probă, să se ascundă de organele de urmărire penală, de procuror sau, după caz, de instanţa de judecată.

Liberarea provizorie sub control judiciar este însoţită de una sau mai multe din următoarele obligaţii:

1) să nu părăsească localitatea unde îşi are domiciliul decît în condiţiile stabilite de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către instanţă

2) să comunice organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată orice schimbare de domiciliu

3) să nu meargă în locuri anume stabilite;

4) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de judecată ori de cîte ori este citată;

5) să nu intre în legătură cu anumite persoane;

6) să nu săvîrşească acţiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal;

7) să nu conducă autovehicule, să nu exercite o profesie de natura aceleia de care s-a folosit la săvîrşirea infracţiunii

8) să predea paşaportul judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată.

Organul de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte bănuitul, învinuitul, inculpatul liberat provizoriu efectuează controlul asupra respectării de către acesta a obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată.Controlul judiciar asupra persoanei liberate provizoriu poate fi ridicat, total sau parţial, pentru motive întemeiate, în modul stabilit pentru aplicarea acestei măsuri.

Liberarea provizorie pe cauţiune poate fi acordată în cazul în care este asigurată repararea prejudiciului cauzat de infracţiune şi s-a depus cauţiunea stabilită de judecătorul de instrucţie sau de către instanţă.

Liberarea provizorie pe cauţiune nu se aplică dacă se constată unul din cazurile prevăzute la liberarea provizorie sub control judiciar(cu scris

Judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată dispune, prin încheiere, respingerea propunerii de arestare preventivă sau de arestare la domiciliu şi aplicarea măsurii de liberare provizorie pe cauţiune, stabileşte valoarea cauţiunii, precum şi termenul de depunere a acesteia.

În perioada liberării provizorii pe cauţiune, persoana este obligată să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau instanţei de judecată şi să comunice orice schimbare a domiciliului. Faţă de persoana liberată provizoriu pe cauţiune pot fi aplicate şi alte obligaţii(mai sus cu scris inclinat).Dacă învinuitul, inculpatul nu depune cauţiunea în termenul stabilit de instanţa de judecată, la demersul procurorului se dispune înlocuirea măsurii cu arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu.Regulile cu privire la cauţiune:Dispunerea cauţiunii se face pe numele învinuitului, inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate pe contul depozitar al procuraturii ori prin constituirea unei garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limitele unei sume de bani determinate, în favoarea aceluiaşi organ.Valoarea cauţiunii se determină de către judecătorul de instrucţie sau de către instanţa de judecată de la 300 la 100 000 de unităţi convenţionale, în funcţie de starea materială a persoanei respective şi de gravitatea infracţiunii.Cauţiunea garantează: 1) participarea învinuitului, inculpatului la procesul penal şi respectarea de către acesta a obligaţiilor (mai sus cu scris inclinat).2) plata despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune şi plata amenzii.

2.Atributiile procurorului in faza de urmărire penala

În cadrul urmăririi penale, procurorul:

1) porneşte urmărirea penală şi ordonă efectuarea urmăririi penale în conformitate cu prezentul cod, refuză pornirea urmăririi sau încetează urmărirea penală;

2) exercită nemijlocit urmărirea penală, revenindu-i atribuţiile organului de urmărire penală;

3) conduce personal urmărirea penală şi controlează legalitatea acţiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală, decide excluderea din dosar a probelor obţinute conform prevederilor art. 94 alin.(1);

4) controlează permanent executarea procedurii de primire şi înregistrare a sesizărilor privind infracţiunile;

5) cere de la organul de urmărire penală, pentru control, dosare penale, documente, acte procedurale, materiale şi alte date cu privire la infracţiunile săvîrşite şi persoanele identificate în cauzele penale în care exercită controlul şi dispune conexarea sau, după caz, disjungerea cauzei dacă se impune aceasta;

6) verifică calitatea probelor administrate, veghează ca orice infracţiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspundere penală şi ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indici temeinici că a săvîrşit o infracţiune;

7) asigură respectarea termenului rezonabil de urmărire penală în fiecare cauză penală;

8) anulează ordonanţele ilegale şi neîntemeiate ale organului de urmărire penală;

9) retrage motivat cauza penală de la ofiţerul de urmărire penală şi preia urmărirea penală sau transmite cauza conducătorului organului de urmărire penală pentru desemnarea altui ofiţer de urmărire penală pe cauza dată;

10) ordonă efectuarea urmăririi penale de un grup de ofiţeri de urmărire penală;

11) soluţionează abţinerile sau recuzările ofiţerilor de urmărire penală;

12) decide aplicarea măsurii preventive, modificarea şi revocarea ei, cu excepţia arestării preventive, arestării la domiciliu, liberării provizorii şi ridicării provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport;

13) efectuează controlul asupra legalităţii reţinerii persoanei;

14) dă indicaţii în scris cu privire la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor speciale de investigaţii în vederea căutării persoanelor care au săvîrşit infracţiuni;

15) emite, conform prevederilor prezentului cod, ordonanţe privind reţinerea persoanei, aducerea forţată a persoanei, ridicarea de obiecte şi documente, privind alte acţiuni de urmărire penală;

16) adresează în instanţa de judecată demersuri pentru obţinerea autorizării arestării şi prelungirii acesteia, liberării provizorii a persoanei reţinute sau arestate, reţinerii, cercetării, predării, percheziţionării sau ridicării trimiterilor poştale, interceptării comunicărilor, suspendării provizorii a învinuitului din funcţie, urmăririi fizice şi prin mijloace electronice a persoanei, exhumării cadavrului, controlului video şi audio al încăperii, instalării în încăpere a mijloacelor tehnice de înregistrare audio şi video, controlării comunicărilor cu caracter informativ adresate bănuitului, internării persoanei în instituţie medicală pentru efectuarea expertizei şi a altor acţiuni pentru care se cere autorizarea judecătorului de instrucţie;

17) poate asista la efectuarea oricărei acţiuni de urmărire penală sau o efectuează personal;

18) solicită participarea judecătorului de instrucţie la efectuarea unor acţiuni de urmărire penală dacă legea dispune participarea obligatorie a acestuia;

19) restituie dosarele penale organului de urmărire penală cu indicaţiile sale în scris;

20) înlătură persoana care efectuează urmărirea penală dacă aceasta a încălcat legea în procesul urmăririi penale;

21) înaintează organului respectiv sesizări cu privire la ridicarea imunităţii unor persoane şi tragerea lor la răspundere penală;

22) încetează urmărirea penală, clasează cauza penală sau dispune scoaterea persoanei de sub urmărire penală în cazurile prevăzute de lege;

23) pune sub învinuire şi ascultă învinuitul;

24) asigură părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele cauzei în condiţiile prezentului cod;

25) întocmeşte rechizitoriul în cauza penală, copia căruia o înmînează învinuitului, şi trimite cauza în instanţa de judecată competentă.

26) sesizează organele de urmărire penală şi cele care exercită activitate specială de investigaţii despre înlăturarea încălcării legii.

Preview document

Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 1
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 2
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 3
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 4
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 5
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 6
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 7
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 8
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 9
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 10
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 11
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 12
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 13
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 14
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 15
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 16
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 17
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 18
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 19
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 20
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 21
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 22
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 23
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 24
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 25
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 26
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 27
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 28
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 29
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 30
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 31
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 32
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 33
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 34
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 35
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 36
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 37
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 38
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 39
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 40
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 41
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 42
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 43
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 44
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 45
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 46
Drept procesual penal și criminalistică - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal si Criminalistica.docx

Alții au mai descărcat și

Criminologia în sistemul științelor

Introducere Problema locului criminologiei in sistemul stiintelor a reprezentat uneori un subiect de controversa intre specialistii din acest...

Notiunea, Sarcinile și Sistemul Criminalisticii

Notiunea, obiectul criminalisticii. Termenul de criminalistica este cunoscut înca din antichitate si semnifica stiintele juridice aplicate în...

Interceptarea Convorbirilor și Comunicatelor în Sistemul Dreptului Penal Comparat

Secţiunea 1. Interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri §1. Noi metode de aplicare şi utilizare a interceptărilor audio sau...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Criminalistică - sinteză după tratatul de criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL I DEMERS INTRODUCTIV Secţiunea I Criminalistica - noţiune şi sistem §1. Noţiunea şi importanţa...

Drept Procesual Penal

Capitolul I Noţiuni generale privind dreptul procesual penal şi procesul penal Secţiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noţiune...

Criminalistică

Apararea ordinii de drept presupune nemilocit combaterea eficienta prin metode stiintifice, pe baza si in spiritul legii, a faptelor antisociale,...

Te-ar putea interesa și

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Reconstituirea

Capitolul l NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII 1. Noţiunea reconstituirii 1.1. Precizări şi definiţie Reconstituirea a fost...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Ai nevoie de altceva?