Dreptul Afacerilor

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 3218
Mărime: 20.27KB (arhivat)
Cost: 1 puncte

Extras din document

Actul juridic

Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic civil concret.

Noţiunea de act juridic” este utilizată în literatura juridică şi în practică în două înţelesuri:

• act juridic civil în sens de negotium - desemnează însăşi manifestarea de voinţă intervenită în scopul de a produce efecte juridice civile, operaţiunea juridică în sine ( vânzare-cumpărare,schimb, locaţiune etc.);

• act juridic civil în sens de instrumentum se referă la înscrisul constatator al manifestării de voinţă (al operaţiei juridice), documentul în care această operaţiune este consemnată.

Clasificări ale actelor juridice civile

Criteriul numărului părţilor

• Actul juridic civil unilateral este rodul unei singure voinţe, al voinţei unei singure părţi.

• Actul juridic civil bilateral este rezultatul acordului de voinţă a două părţi. El poartă denumirea de contract sau convenţie.

• Act juridic civil multilateral estel acela care reprezintă rodul voinţei a trei sau mai multe părţi. De exemplu, contractul civil de societate.

Contractele (acte juridice bi sau multilaterale) se clasifică, la rândul lor, în contracte unilaterale şi bilaterale după criteriul conţinutului lor. Dar, ca acte juridice, toate contractele presupun un acord de voinţe, deci nu pot avea caracter unilateral. Cele două clasificări nu se confundă.

Contractele unilaterale sunt cele în care numai una dintre părţi are calitatea de creditor (este titular de drepturi) şi doar cealaltă parte are calitatea de debitor (are obligaţii). Spunem că ele se caracterizează prin aceea că dau naştere la

obligaţii în sarcina uneia singure dintre părţi.

Contractele bilaterale sunt cele în cazul cărora fiecare dintre părţi are atât drepturi cât şi obligaţii civile. Ele se caracterizează prin reciprocitatea obligaţiilor ce revin părţilor

şi prin interdependenţa obligaţiilor reciproce. Contractele bilaterale se mai numesc contracte sinalagmatice. Astfel sunt, spre exemplu, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de schimb, contractul de locaţiune, contractul de prestări-servicii etc. În cazul fiecăruia dintre acestea, părţile au atât calitatea de creditor, cât şi calitatea de debitor.

Criteriul scopului urmărit la încheierea lor

• Actul juridic cu titlu oneros este acela în care, în schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmăreşte obţinerea altui folos patrimonial. Astfel, Codul civil prevede: “ Contractul oneros este acela în care fiecare parte voieşte a-şi procura un avantaj“.

• Actul juridic cu titlu gratuit este acela prin care se procură un folos patrimonial, fără a se urmări obţinerea altui folos patrimonial în schimb. În definiţia Codului civil, „Contractul gratuit sau de binefacere este acela în care una din părţi voieşte a procura, fără echivalent, un avantaj celeilalte”.

Subclasificarea actelor juridice încheiate cu titlu oneros

În funcţie de cunoaşterea sau nu a întinderii exacte a obligaţiilor părţilor din momentul încheierii actului juridic, actele cu titlu oneros se subclasifică în acte comutative şi acte aleatorii.

• Este comutativ acel act cu titlu oneros la încheierea căruia părţile cunosc existenţa şi întinderea obligaţiilor lor.

• Dimpotrivă, este aleatoriu actul cu titlu oneros la încheierea căruia părţile nu cunosc întinderea obligaţiilor lor, ştiind că există şansa unui câştig sau riscul unei pierderi, ce depind de o împrejurare viitoare incertă.

Subclasificarea actelor juridice încheiate cu titlu gratuit

• Liberalităţile sunt actele cu titlu gratuit prin care dispunătorul îşi micşorează patrimoniul cu folosul patrimonial procurat.

• Actele dezinteresate sunt acele acte cu titlu gratuit prin care dispunătorul procură un avantaj patrimonial celeilalte părţi fără a-şi micşora prin aceasta patrimoniul.

Criteriul efectelor produse

După efectele produse, actele civile pot fi: constitutive, translative şi declarative.

• Este constitutiv acel act juridic civil care dă naştere unui drept subiectiv civil care n-a existat anterior.

• Este translativ acel act juridic civil ce are ca efect strămutarea (transferarea) unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu în alt patrimoniu.

• Este declarativ actul juridic civil ce are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv preexistent.

Criteriul importanţei

• Actele de conservare sunt cele pe care le pot încheia singure şi persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau chiar şi persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu. Într-adevăr, actele de conservare au ca efect preîntâmpinarea pierderii unui drept, astfel încât cu o cheltuială mică să se salveze (să se conserve) un drept de o valoare mult mai mare, actul de conservare fiind deosebit de avantajos pentru autorul său.

Preview document

Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Afacerilor - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Actul juridic copiutza.doc
  • drept copiutze.doc

Alții au mai descărcat și

Grile Dreptul Afacerilor

1. . Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in: a) raporturi numai intre persoane fizice b) raporturi numai intre persoane...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Afacerilor

1. Definiti notiunea de drept comercial. Dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice de drept privat...

Subiecte Drept

CONDITIILE REPREZENTARII IN DREPT COM: 1.Existenta imputernicirii de reprezentare :Este conditia principala a reprezentarii pt ca reprezentantul...

Ai nevoie de altceva?