Dreptul Familiei

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 5057
Mărime: 18.67KB (arhivat)
Cost: 2 puncte
examen la spiru haret

Extras din document

:a are caracter subsidiar;

Actiunea de divort poate fi introdusa:c numai de catre soti

Actiunea de nulitate relativa a casatoriei poate fi introdusa:a de sotul al carui consimtamant a fost viciat in termen de sase luni de la incetarea violentei, ori de la descoperirea erorii sau dolului

Actiunea în contestarea filiatiei din căsătorie :b se poate introduce de orice persoană interesată;

Actiunea în pronuntarea nulitătii absolute a căsătoriei :b poate fi introdusă de orice persoană interesată;

Actiunea in stabilirea paternitatii apartine:a copilului, dar se porneste in numele lui de catre mama, chiar daca este minora, ori de reprezentantul sau legal.

Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi declansata:ain termen de an de la nasterea copilului

Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita:ade mama, în numele copilului când copilul nu are capacitate de exercitiu;

Actiunea în stabilirea paternitătii din afara căsătoriei se introduce în termen de :b an de la nasterea copilului, cu exceptiile prevăzute de lege;

Actiunea în stabilirea paternitătii din afara căsătoriei se poate introduce :anumai după nasterea copilului;

Actiunea în tăgada paternitătii :bnu poate fi admisă pe baza simplei recunoasteri a mamei;

Actiunea în tăgăduirea paternitătii se introduce împotriva :bcopilului;

Actiunea in tagaduirea paternitatii se poate face:anumai de catre sot

Actiunea unui sot pentru împărtirea bunurilor comune în timpul căsătoriei :aare un caracter personal;

Adoptia între frati:aeste interzisa în toate cazurile;

Alienatul sau debilul mintal :anu se poate căsători;

Apelul, sau, după caz, recursul pârâtului împotriva hotărârii de divort :bse va judeca chiar dacă se înfătisează numai reclamantul-intimat.

Atunci când nici unul dintre părinti nu doreste încredintarea minorului sau, din cauza unor motive temeinice minorul nu poate fi încredintat nici unuia dintre părinti, copilul minor se încredintează:cunei rude sau altor persoane, dar numai cu consimtământul acestora ori unor institutii de ocrotire.

Beneficiază de prezumtia de paternitate :ccopilul născut în perioada prevăzută la litb) dacă nasterea a avut loc până la de zile de la data stabilită ca fiind cea a mortii sotului mamei.

Bunul cumpărat de unul dintre soti, când celălalt sot lucrează ca mandatar al tertului vânzător si semnează actul de vânzare-cumpărare în această calitate :beste bun comun;

Bunul cumpărat în rate este :abun comun, dacă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a avut loc în timpul căsătoriei;

Bunul devine comun prin uzucapiune dacă :atermenul prescriptiei achizitive de de ani se împlineste în timpul căsătoriei;

Bunul dobandit in timpul casatoriei devine comun :achiar daca in actul de achizitie a fost trecut doar numele unuia dintre soti.

Bunul dobândit înainte de încheierea căsătoriei printr-o conventie afectată de o conditie suspensivă este:cbun propriu, indiferent de momentul realizării conditiei.

Bunurile comune ale sotilor pot fi urmarite pentru:bobliagatiile contractate împreunaa de soto;

Bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt comune numai dacă :bdispunătorul, în actele cu titlu gratuit, a prevăzut expres aceasta;

Ca efect al nulitatii casatoriei:asotii dobandesc numele avut inainte de incheierea casatoriei, daca acesta se schimbase prin casatorie

Ca efect al pronuntării nulitătii :cîntre soti nu a avut loc suspendarea prescriptiei.

Ca urmare a adoptiei legaturile de rudenie se nasc:bintre adoptat si adoptator precum si intre adoptat si rudele adoptatorului

Calitatea de bun comun:bo are numai bunul dobândit în timpul casatoriei, de catre oricare dintre soti;

Cand ambii soti au aceeaşi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :cformeaza obiectul coproprietatii celor doi soti.

Când ambii soti au aceeasi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :cformează obiectul coproprietătii celor doi soti.

Când căsătoria se încheie pe o navă română, la sosirea în tară, comandantul este obligat să trimită prin căpitănia portului de înscriere a navei o copie certificată la :bsediul stării civile al sectorului Bucuresti;

Cand nici unul dintre soti nu mai locuieşte in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :bjudecatoriei in raza careia are domiciliul paratul;

Când nici unul dintre soti nu mai locuieste în circumscriptia judecătoriei în care se afla cel din urmă domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :bjudecătoriei în raza căreia are domiciliul pârâtul;

Când, după pronuntarea divortului, copilul a fost încredintat unei alte persoane sau institutii de ocrotire :cinstanta de judecată va stabili care dintre părinti va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i încuviinta actele, cu îndeplinirea conditiilor lega

Caracterele ale obligatiei de intretinere sunt:acaracter legal, personal, reciproc, succesiv, Actiunea creditorilor personali ai unuia dintre soti pentru împărtirea bunurilor comune în timpul căsătoriei divizibil

Caracteristic actiunii in tagada paternitatii este faptul ca:cinstanta trebuie investita in termen de luni de la data cand sotul mamei cunoaste nasterea copilului

Care din copii nu are statut de copil din casatorie:ccel conceput şi nascut in afara casatoriei.

Care din urmatoarele acte poate fi realizat de mama copilului din afara cas:cnu poate incheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatiicopilului.

Care din urmatoarele bunuri constituie bun propriu ale unuia dintre soti :bbunul folosit pentru uzul personal al sotului chiar daca este dobandit cu mijloace bunuri comune;

Care din urmatoarele bunuri constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti:cbunurile care au servit pentru exercitarea unei profesii, in cazul parasirii profesiei.

Care din urmatoarele constituie cerinta pentru opozitia la casatorie:B.trebuie sa arate imprejurarile de fapt sau de drept pentru care nu se poate incheia casatoria;

Care din următoarele constituie condiţie a acordării dispensei la căsătorie:A.femeia a implinit ani;

Care din urmatoarele hotarari este definitiva şi irevocabila in ce priveşte divortul :chotararea pronuntata ca urmare a divortului prin acordul sotilor, in conditiile legii.

Care din urmatoarele reprezint bunuri comune :A.bunurile dobandite pana la pronuntarea hotararii de divort;

Care din următoarele situatii constituie impedimente la casatorie :B.rudenia;

Care din urmatoarele situatii determina nulitatea casatoriei:cin cazul in care a fost incheiata de un functionar public necompetent, fara sa fi exercitat in mod public atributiile de delegat de stare civila.

Care din urmatoarele situatii reprezinta incetarea casatoriei:B.prin decesul unui sot, fizic constatat;

Care este cota maxima pe care o poate atinge intretinerea acordata fostului sot:c/ din venitul net de munca al fostului sot, ce are calitatea de debitor al intretinerii.

Care este forma in care se face declaratia de casatorie :cse va face in scris la serviciul de stare civila la care urmeaza a se încheia casatoria

Care este intinderea termenului de apel sau recurs in materia divortului:a de zile;

Care este intinderea timpului legal al conceptiunii unui copil nascut :c zile.

Care este momentul incheierii casatoriei:bcand delegatul constata existenta consimtamantului viitorilor soti şi ii declara casatoriti;

Care este ordinea in care se datoreaza intretinerea:A.sotii işi datoreaza intretinere inaintea celorlalti obligati;

Care este organul competent sub aspect material în a institui tutela:bJudecatoria;Dreptul la actiune in tagada paternitatii apartine:bsotului mamei copilului;

Care este sanctiunea pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personala a delegatului de stare civila:bnu este sanctionata cu nulitatea casatoriei;

Care este solutia daca la termenul de judecata in fata judecatoriei, in procesul de divort lipsesc ambele parti nejustificat ccererea de divort se respinge ca nesustinuta;

Caror acte li se aplica prezumtia de mandat tacit reciproc:cactelor de administrare;

Căsătoria :cduce la dobândirea capacitătii depline de exercitiu de către minora care se căsătoreste.

Căsătoria „in extremis vitae” :beste permisă;

Căsătoria este :bun act juridic conditie;

Casatoria este fictiva in urmatoarele situatii:ccand casatoria nu este incheiata cu scopul de a intemeia o familie, sau cu intentia de a obtine unele efecte secundare actiunii

Căsătoria este oprită :aîntre rudele în linie colaterală până la gradul al IV-lea, inclusiv;

Casatoria este oprita:cintre rudele in linie directa, intre rudele in linie colaterala, indiferent daca rudenia provine din casatorie sau din afara ei.

Casatoria înceteaza:cprin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.

Casatoria înceteaza:cprin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.

Casatoria incheiata de catre sotul- de buna credinta- al unei persoane declarata moarta prin Hotarare judecatoreasca:bramane valabila iar prima casatorie este considerata desfacuta pe data incheierii celei de a doua

Casatoria între tutore si persoana minora aflata sub tutela sa:ceste oprita.

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Familia, ca formă specifică de comunitate umană,...

Acțiunea în Tagada Paternității

1.Noţiuni introductive Tagada paternităţii înseamnă negarea acesteia ( a paternităţii) pe cale judecătorească, urmărindu-se înlăturarea...

Conditii de Fond Negative la Incheierea Casatorie

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de...

Grile Rezolvate la Drept Civil

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a. persoana fizică [X] b. persoana juridică [X] c. statul 2. Răspunderea pentru fapta...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Grile Teoria Dreptului

I. Teste grilă 1. Obiectul specific de cercetare al ştiinţei dreptului îl reprezintă: a) norma juridică b) realitatea juridică c) metodele de...

Căsătoria

1. Aspecte introductive În textele Codului familiei termenul “căsătorie” are două accepțiuni: 1. Mai întâi desemnează actul juridic al căsătoriei...

Introducerea în Drept

1) Ce cuprinde sistemul stiintelor? 1 latura statica si latura dinamica 2 stiinte ale naturii, stiinte despre societate, stiinte despre gândire...

Ai nevoie de altceva?