Dreptul Familiei

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 82181
Mărime: 261.08KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru P

Extras din document

Capitolul II. Noţiuni gen despre dr. fam.

Secţiunea I. Noţiunea, ob. şi izv. dr. fam.

Def. Dreptul familiei reprezintă acea ramură a sistemului de drept care cuprinde tota¬li¬¬tatea normelor juridice ce reglementează relaţiile (patrimoniale şi personale) de fami¬lie, pe care societatea are interes să le îndrume juridiceşte

Izvoarele dreptului familiei

Constituţia devine izvor de prim ordin al dreptului familiei, datorită implicaţiilor pe care principiile arătate le au în legătură cu toate instituţiile acestei ramuri de drept.

Codul familiei constituie însă izvorul organic principal al dreptului familiei.

Alături de mai sunt unele dintre cele mai importante acte normative ce cuprind dispoziţii cu privire la relaţiile de familie:

Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;

Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei şi a decre¬tu¬lui privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.

Reglementările din Codul familiei şi actele normative sunt comple¬tate cu dispoziţiile Codului civil, ale Codului de procedură civilă, ale Codului muncii, ale Codului penal, ale Codului de procedură penală şi ale unor acte norma¬tive de natură administrativ financiară.

1. În ce acte normative se regăseşte reglementarea juridică a relaţiilor de familie?

R: Reglementarea juridică a relaţiilor de familie, respectiv a celor rezultate din căsătorie, din afara căsătoriei şi din adopţie, precum şi a relaţiilor asimilate cu cele de familie este cuprinsă în Codul familiei şi în legi speciale.

2. Enumeraţi şi explicaţi pe scurt funcţiile familiei?

R: Funcţiile familiei sunt următoarele: cea de perpetuare a speciei, cea educativă, cea economică şi cea de solidaritate familială. Astfel, întrucât omenirea este de neconceput fără perpetuarea continuă a speciei umane, această funcţie are un caracter primordial în raport cu celelalte.

Pe de altă parte, familia nu numai că dă copilului primele noţiuni despre conduită, morală, bine şi rău, dar imprimă personalităţii sale în formare reguli şi deprinderi, principii ce constituie fundamentul pe care apoi se clădeşte personalitatea omului matur.

Părinţii sunt datori să crească copilul îngrijind, pe lângă sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, şi de educarea, învăţătura şi pregătirea e) Principiul egalităţii în drepturi şi în obligaţii a soţilor.Acest principiu derivă din egalitatea deplină a femeii cu bărbatul în toate dome¬niile vieţii sociale, egalitate ce este consacrată de Constituţia României. Şi în raporturile patrimoniale ale soţilor îşi face aplicaţiunea acelaşi principiu al egalităţii. Părinţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri raportat la copiii lor minori (art. 97 C.fam.) şi, de asemenea, toate măsurile privind persoana şi bunurile copiilor se iau de către părinţi în comun, potrivit art. 98 C.fam. Soţii au obligaţii egale în ce priveşte întreţinerea copiilor şi îşi datorează, totodată, reciproc întreţinere, în caz de nevoie (art. 86 şi art. 89 C.fam.).

5.Cu ce ramuri de drept prezintă legături dreptul familiei?

R: Dreptul familiei prezintă legături cu dreptul constituţional, cu dreptul administrativ, cu dreptul civil, procesual civil, dreptul munii, dreptul internaţional privat, dreptul financiar, penal şi procesual-penal.

Capitolul III Căsătoria

1. Noţiunea de căsătorie

Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre bărbat şi femeie, încheiată în concordanţă cu dispoziţiile legale, în scopul întemeierii unei familii şi reglementată de normele imperative ale legii.

1.Se poate susţine că actul juridic al căsătoriei are carecterul unui contract civil?

Între actul juridic al căsătoriei şi contractul civil există deosebiri numeroase şi de esenţă, care fac astfel inacceptabilă, sub actuala reglementare legală, teoria caracterului contractualist al căsătoriei. Astfel:

a) în timp ce, în cazul contractului, conţinutul obligaţiilor pe care părţile şi le asumă este determinat prin voinţa lor, în cazul actului juridic al căsătoriei, statutul de persoană căsătorită este stabilit, în mod imperativ, de lege, iar cei care se căsătoresc trebuie să l accepte;

b) în cazul contractului, părţile urmăresc un scop diferit, pe când, în ceea ce priveşte căsătoria, scopul comun al soţilor este acela de a şi întemeia o familie;

c) căsătoria nu poate fi afectată de modalităţi (termen sau condiţie), aşa cum poate fi contractul;

d) contractul poate fi modificat şi desfăcut prin acordul părţilor, pe când căsătoria nu poate fi desfăcută decât de instanţa de judecată, cu respectarea condiţiilor legale;

e) nulităţile, în cazul căsătoriei, prezintă anumite particularităţi faţă de nulităţile contractelor şi ale actului juridic în general.

2. Caracterele căsătoriei

a) Este un act civil (sau laic). Acest aspect rezultă din cuprinsul C fam care stipulează ca “numai căsătoria încheiată în faţa ofiţerului de stare civilă dă neştere drepturilor şi obligaţiilor

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Pagina 35
Dreptul Familiei - Pagina 36
Dreptul Familiei - Pagina 37
Dreptul Familiei - Pagina 38
Dreptul Familiei - Pagina 39
Dreptul Familiei - Pagina 40
Dreptul Familiei - Pagina 41
Dreptul Familiei - Pagina 42
Dreptul Familiei - Pagina 43
Dreptul Familiei - Pagina 44
Dreptul Familiei - Pagina 45
Dreptul Familiei - Pagina 46
Dreptul Familiei - Pagina 47
Dreptul Familiei - Pagina 48
Dreptul Familiei - Pagina 49
Dreptul Familiei - Pagina 50
Dreptul Familiei - Pagina 51
Dreptul Familiei - Pagina 52
Dreptul Familiei - Pagina 53
Dreptul Familiei - Pagina 54
Dreptul Familiei - Pagina 55
Dreptul Familiei - Pagina 56
Dreptul Familiei - Pagina 57
Dreptul Familiei - Pagina 58
Dreptul Familiei - Pagina 59
Dreptul Familiei - Pagina 60
Dreptul Familiei - Pagina 61
Dreptul Familiei - Pagina 62
Dreptul Familiei - Pagina 63
Dreptul Familiei - Pagina 64
Dreptul Familiei - Pagina 65
Dreptul Familiei - Pagina 66
Dreptul Familiei - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei
    • Dr.familiei.doc
    • Dr.pen special 1.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Grila si Raspunsuri - Drept Procesual Penal

Drept procesual penal. Partea speciala 1. Sunt limite ale urmăririi penale: a) punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecată b)...

Dreptul Familiei

Ce este casatoria ? Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a...

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Executional Civil

§ 1. Notiuni generale. Subiectele si obiectul contestati ei In cod exista dispozitii cu caracter general care reglementeaza contestatia la...

Drept Procesual Civil

Consideratii generale În literatura juridica s-a aratat ca în statul de drept justitia poate fi privita sub doua aspecte: ca sistem al organelor...

Te-ar putea interesa și

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Nulitatea Căsătoriei

INTRODUCERE Dreptul familiei reprezintă unul dintre cele mai speciale, şi în acelaşi timp, controversate ramuri ale dreptului. În Europa,...

Gradul, dovada și întinderea rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Condițiile de Fond și Impedimente la Căsătorie

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții:...

Adopția - Cerinte, natura juridică și efectele adopției

Іntrоducеrе Аdорţіɑ еstе о fіcţіunе jurіdіcă рrіn cɑrе fіlіɑţіɑ fіrеɑscă şі rɑроrturіlе dе rudеnіе b#%l!^+a?fіrеɑscă sunt înlоcuіtе cu о fіlіɑţіе...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Oficiului de Stare Civilă

I.1Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel...

Ai nevoie de altceva?