Dreptul Muncii

Notiță
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 11720
Mărime: 47.68KB (arhivat)
Cost: 2 puncte
Subiecte rezolvate

Extras din document

1) DIALOGUL SOCIAL- COMPONENTA A VIETII SOCIALE

Art 214 Cm : pt asigurarea climatului de stabilitate si pace sociala prin lege sunt reglementate modalitati de consultari si dialog permanent intre partenerii sociali ‘’.

Dialogul intre partenerii sociali - sindicate si patronat – si intre ei si factorii guvernamentali constituie in lumea de azi o axioma a dezvoltarii economico-sociale, a statului de drept.In dialogul soc dpdv conceptual intra tripatrismul ca rel sindicat-patronat.

In timp, s-au dezvoltat diverse forme ale dialogului social - negociere, consultare, informare, gestionare in comun - prin care se urmareste armonizarea intereselor patronale cu cele ale salariatilor de la nivel de unitate pana la scara nationala. Obiectivul permanent il constituie realizarea "pacii sociale".

Partenerii sociali sunt organizatii sind si org patr. De cele mai multe ori in aveasta rel tripatrita Guvernul exercita o influenta puternica asupra constinutului si rez dialogului sindicat-patronat.

In Romania dialogul social are la baza TRIPARTISISMUL ca rel Sind-Patr-Guv - reprezinta un instrument al dialogului social care presupune consultarea,actiunea, coordonarea si controlul la care sunt antrenati partenerii sociale impreuna cu puterea statala ca participanti la active c si soc in scopul realizarii sarcinilor si intereselor lor in acord cu binele social.

Pt ca relatiile sa se poata desf in conditii optime se impune recunoasterea mecanismului tripatrit, luarea deciziilor esentiale care privesc raporturile de munca.

Institutii care au fost create pentru ca dialogul social sa poata avea loc efectiv :Consiliul Economic si Scial ;(L109/1997),Agentia Nationala a Ocuparii Fortei de munca,Comisii de Dialog Social.

2) Procedura de dobândire a personalitatii jur. de sindicat

Sindicatele (L54/2003=legea de organizare si functionare a sindicatelor)- sunt persoane juridice de drept privat, independenti, fara scop patrimonial care au ca obiect apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale,ec, soc, culturale si sportive ale membrilor de sindicat ce-si desfasoara activ in baza statutelor proprii.

Pentru a constitui un sindicat avem nevoie de 15 persoane fizice, cu titlu de angajati. Cele 15 PF hotarasc statutul care va sta la baza organizarii sindicale, desemneaza conducerea astfel incat liderul va dispune cererea de infiintare a sindicatului la judecatoria competenta sindicale

In scopul dobandirii personalitatii juridice, imputernicitul celor care fondeaza sindicatul depunde la judecatoria din raza teritoriala o cerere de inscriere a Organizatiei Sindicale plus originalul si cate 2 copii certificate de un reprezentant legal dupa urmatoarele acte:1.proces verbal de constituire a Organizatiei sindicale semnat de cale putin 15 membrii fondatori ;2.statutul organizatiei ;3.lista membrilor din conducere a Org sindicale cu mentionarea : numelui,prenumelui, CNP, profesiunea acestuia, domeniul acestora ;4.o procura autentica a imputernicitului special data prin proces verbal de constituire.

Judecatoria este obligata , in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, sa examineze daca s-au depus toate actele mentionate si daca statutul si actul consitutiv al Org sindicale sunt conform preved legale in vigoare.

In cazul in care se constata ca legalitatea nu este indeplinita pres completului de judecata citeaza pe imputernicitul special pt a se prezenta in camera de consiliu, caruia i se solicita, in scris remedeierea neregulilor constatate in termen de 7 zile. Daca sunt indeplinite cerintele legale instanta procedeaza la solutionarea cereriii in termen de 10 zile cu citarea imputernicitului legal.

Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii care se comunica in 15 zile de la pronuntare. Org sind capata pers jur la data inscrierii in registrul special a hot jud de admitere a cererii

Hotararea este supusa recursului care poate fi declara in 15 zile de la hotararea recursului. Dupa redactarea deciziei de recurs instanta de recurs restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile

Organizatia sindicala negociaza in numele angajatilor conditiile de munca, de salarizare, alte drepturi si obligatii.L130/1996(legea contractului colectiv de munca-modificata 143/1996)-prevede o

conditie simpla pentru ca sindicatele sa participe la negocierea contractului colectiv de munca - Conditia de reprezentativitate=>un sindicat poate negocia un CCM la nivel de unitate

Pentru a fi reprezentant al organizatiei sindicale trebuie ca pers sa aiba votul a unei treime din membrii de sindicat+o a doua hotarare judecatoreasca.

3) Patronatele. Organizare, artributii in domeniul raportului juridic de munca.

Problemele legate de patronate se integreaza in obiectul dreptului muncii ca raporturi juridice aflate in stransa corelatie cu cele de munca. Dreptul muncii se ocupa, in principal, de atributiile si competentele patronatelor cu privire la raporturile juridice de munca.

Pornind de la textul constitutional apare evident faptul ca pentru protejarea intereselor proprii, patronii au dreptul de a se asocia in mod liber, in grupari specifice. Daca dreptul de asociere este recunoscut la nivel individual, el trebuie recunoscut si la nivel colectiv. Ansamblul normelor juridice care reglementeaza organizarea si functionarea patronatelor, rolul lor in plan social, indeosebi in raporturile cu sindicatele si autoritatile publice, ar putea constitui, conventional, dreptul patronal.

Resortul fundamental al participarii reale a patronatelor la dialogul social, trebuie sa il constituie adevarul potrivit caruia un profit constant se poate obtine, intre altele, numai daca exista un mediu economic asezat si un climat social stabil.

Persoanele juridice sau persoanele fizice care nu urmaresc realizarea de profit pot avea calitatea de angajator dar nu si pe aceea de patron (in sensul Legii nr. 326/2001).

4) consiliul economic si social. Atributii

5) Contractul individual de munca. Notiune, caracteristici, trasaturi

CIM-DEFINITIE SI CONTINUT

Definitie CIM=intelegerea incheiata in scris prin care o parte-salariatul-se obliga la prestarea cu continuitate in timp a unei munci in folosul si sub autoritatea celeilalte parti-angajatorul-iar acesta ii asigura la randul sau plata salariatului si conditii adecvate de munca.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Efectele Juridice ale Actelor Administrative

Secţiunea 1. începutul efectelor juridice ale actului administrativ Scopul oricărui act juridic în speţă a actului administrativ, îl reprezintă...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

1.MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Modificarea şi încetarea contractului individual de muncă poate interveni numai în condiţiile...

Principiile Dreptului Muncii

1. Consideraţii generale cu privire la principiile dreptului muncii Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care...

Dreptul Muncii - Test Grila

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

Cap.1. Contractul colectiv de muncă 1.1. Noţiunea de contract colectiv de muncă Contractul colectiv de muncă este definit în mod diferit în...

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Contract Individual de Muncă

Indiscutabil, în condiţiile unei economii de piaţă funcţionale, pe parcursul executării contractului individual de muncă, salariatului îi este...

Ai nevoie de altceva?