Dreptul Muncii - Test Grila

Notiță
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3454
Mărime: 20.33KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de :

a) 18 ani ;

b) 15 ani ;

c) 16 ani.

2. Pe durata executarii unui contract individual de munca:

a) poate fi stabilita doar o singura perioada de proba;

b) pot fi stabite doua perioade de proba;

c) poate fi stabilit un numar nelimitat de perioade de proba.

3. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi încheiat în urmatoarele cazuri:

a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;

b) cresterea temporara a activitatii angajatorului;

c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier.

4. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea lor sa fie limitativa:

a) clauza cu privire la formarea profesionala;

b) clauza de neconcurenta;

c) clauza de mobilitate;

d) clauza de confidentialitate.

5. Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face:

a) prin analiza documentelor aflate la dosar;

b) numai prin concurs sau examen, dupa caz;

c) prin solicitarea de recomandari de la vechiul loc de munca.

6. Perioada de proba constituie vechime in munca?

a) nu;

b) da;

c) da, numai daca s-a stipulat in contractul individual de munca.

7. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;

c) carantina;

d) efectuarea serviciului militar obligatoriu.

8. Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de:

a) 75% din salariul minim pe economie;

b) 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;

c) 75% din media salariului de baza pe ultimele 6 luni.

9. Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la:

a) recunoasterea drepturilor ce i se cuvin;

b) remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu;

c) revendicarea in justitie a activitatii depuse.

10. Concedierea poate fi dispusa:

a) pentru motive care tin de persoana salariatului

b) pentru motive care tin de situatia economica a tarii;

c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

11.Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

a) pe durata concediului de maternitate;

b) pe durata indeplinirii serviciului militar;

c) pe durata efectuarii concediului de odihna;

d) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.

12. Durata saptamanala de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de munca cu timp partial este:

a) inferioara celei a unui salariat cu norma intreaga comparabil, fara a putea fi mai mica de 10 ore;

b) stabilita in raport cu activitatea desfasurata;

c) de 50% din norma intreaga.

13. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi saptamanal:

a) 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare;

b) 40 de ore;

c) 48 de ore.

14. Obligativitatea constituirii comitetului de securitate si sanatate in munca o au angajatorii, persoane juridice, care au incadrati:

a) cel putin 50 de salariati

b) cel putin 100 de salariati;

c) cel putin 150 de salariati;

d) mai putin de 50 de salariati, daca Inspectoratul Teritorial de Munca impune acest lucru, in functie de natura activitatii si de riscurile identificate.

15. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta:

a) media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

b) 75% din salariul de baza si sporul de vechime in munca;

c) 75% din salariul de baza, sporul pentru vechime in munca si sporurile cu caracter permanent pentru conditii de munca.

Preview document

Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 1
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 2
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 3
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 4
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 5
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 6
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 7
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 8
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 9
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 10
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 11
Dreptul Muncii - Test Grila - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii - Test Grila.doc

Alții au mai descărcat și

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Dreptul Muncii

1. Notiunea si trasaturile raspunderii disciplinare Noţiune: Salariaţii răspund patrim, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile...

Grile Dreptul Afacerilor

1. . Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in: a) raporturi numai intre persoane fizice b) raporturi numai intre persoane...

Dreptul Muncii

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 16 ani; d) 18 ani....

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile

1. Morala asigură respectarea normelor de convieţuire prin: a. forţa de constrângere a statului; b. intermediul instanţelor judecătoreşti; c....

Teste Drept - Stiinte Economice

1. Pot fi asigurate la nevoie prin forta coercitiva a statului: a) normele organizatiilor sociale nestatale b) normele morale c) normele de...

Ai nevoie de altceva?