Dreptul Proprietatii Intelectuale

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4689
Mărime: 31.99KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Flamanzeanu Ion

Extras din document

1. Ce Se Înțelege Prin Oficiul De Stat Pentru Invenții Si Mărci Şi Care Sunt, În Principiu, Atribuțiile Acestuia.

Răspuns: Oficiul De Stat Pentru Invenţii Şi Mărci (O.S.I.M.) Este Organul De Specialitate Al Administraţiei Publice Centrale În Subordinea Guvernului Cu Autoritate Unică Pe Teritoriul României În Asigurarea Protecţiei Proprietăţii Industriale.

O.S.I.M. - Ul Elaborează Şi Supune Spre Aprobare Guvernului Strategia Dezvoltării Protecţiei Proprietăţii Industriale În România Şi Aplică Politica Guvernului În Domeniu .

Acest Organ Exercită În Principiu Următoarele Atribuţii:

- Înregistrează Şi Examinează Cererile Din Domeniul Proprietăţii Industriale, Eliberează Titluri De Protecţie Care Conferă Titularilor Drepturi Exclusive Pe Teritoriul României;

- Este Depozitarul Registrelor Naţionale, Ale Cererilor Depuse Şi Al Registrelor Naţionale Ale Titlurilor De Protecţie Acordate;

- Editează Şi Publică Buletinul Oficial De Proprietate Industrială În România Şi Revista Română De Proprietate Industrială;

- Atestă Şi Autorizează Consilieri În Domeniul Proprietăţii Industriale;

- Acordă, La Cerere, Asistenţă De Specialitate Şi Îndeplineşte Orice Alte Atribuţii În Domeniul Proprietăţii Industriale Care Decurg Din Dispoziţiile Legale În Vigoare Şi Din Acordurile Internaţionale La Care România Este Parte;

- Pentru Sprijinirea Brevetării În Străinătate A Invenţiilor Româneşti, Poate Aloca O Parte Din Veniturile Încasate.

2. Enumerați Din Categoria Izvoarelor Cu Caracter Intern Un Număr De Cinci Legi Cu Reglementari Specifice.

Răspuns (Alegeți 5):

- Legea Nr. 8/1996 Privind Dreptul De Autor Şi Drepturile Conexe , Cu Modificările Şi Completările Ulterioare;

- Legea Nr. 64/1991 Privind Brevetele De Invenţie , Republicată.

- Legea Nr.84/1998 Privind Mărcile Şi Indicaţiile Geografice ;

- Legea Nr.93/1998 Privind Protecţia Tranzitorie A Brevetelor De Invenţie ;

- Hotărârea Guvernului Nr. 547/2008 Pentru Aprobarea Regulamentului De Aplicare A Legii Nr.64/1991 Privind Brevetele De Invenţie ;

- Normele Oficiului De Stat Pentru Invenţii Şi Mărci Nr.211 Din 22 Septembrie 1998 De Aplicare A Legii Nr.93/1998 Privind Protecţia Tranzitorie A Brevetelor De Invenţie ;

- Hotărârea Guvernului Nr. 1424 Din 04.12.2003 Pentru Aprobarea Strategiei Naţionale În Domeniul Proprietăţii Intelectuale (2003-2007) .

- Ordonanţa Guvernului Nr. 66/2000, Privind Organizarea Şi Exercitarea Profesiei De Consilier În Proprietate Industrială, Aprobată Şi Modificată Prin Legea Nr. 437/2002 Republicată ;

- Legea Nr. 344/2005 Privind Unele Măsuri Pentru Asigurarea Respectării Drepturilor De Proprietate Intelectuală În Cadrul Operaţiunilor De Vămuire, Cu Modificările Ulterioare ;

- Hotărârea Guvernului Nr. 401/2006, Privind Organizarea, Funcţionare, Structura Personalului Şi Dotările Necesare Îndeplinirii Atribuţiilor Oficiului Român Pentru Drepturile De Autor ;

- Legea Nr. 11/1991 Privind Combaterea Concurenţei Neloiale, Cu Modificările Şi Completările Ulterioare ;

- Ordonanţa Guvernului Nr. 41/1998 Privind Taxele În Domeniul Protecţiei Proprietăţii Industriale Şi Regimului De Utilizarea A Acestuia, Republicată ;

- Hotărârea De Guvern Nr. 573/1998 Privind Organizarea Şi Funcţionarea Oficiului De Stat Pentru Invenţii Şi Mărci ;

- Hotărârea Guvernului Nr.1 457/2008 Pentru Aprobarea Regulamentului De Aplicare A Legii Nr. 350/2007 Privind Modelele De Utilitate ;

- Hotărârea De Guvern Nr. 1134/2010 Pentru Aprobarea Regulamentului De Aplicare A Legii Nr. 84 /1998, Privind Mărcile Şi Indicaţiile Geografice;

- Legea Nr. 350/2007 Privind Modelele De Utilitate ;

- Hotărârea De Guvern Nr. 579/1999 Pentru Aprobarea Metodologiilor Prin Utilizarea Repertoriului De Opere Muzicale Ale Organismelor De Gestiune Colectivă, A Drepturilor De Autor Şi A Tabelelor Cuprinzând Drepturile Patrimoniale Cuvenite Autorilor.

3. În Ce Consta Activitatea Ompi Şi De Câte Feluri Sunt Activitățile Acesteia. Precizați Care Sunt.

Raspuns:

Scopul Ompi Este Acela De A Promova Protecţia Proprietăţii Intelectuale În Lume Şi De A Asigura Cooperarea Administrativă Între Uniunea De La Paris Şi Uniunea De La Berna.

Activităţile O.M.P.I. Sunt De Trei Feluri Şi Anume:

- Activităţi De Înregistrare - Acestea Privesc Primirea Şi Procesarea Cererilor Internaţionale Şi Sunt, De Regulă Finanţate Din Taxele Solicitanţilor, Ce Reprezintă Trei Sferturi Din Bugetul O.M.P.I.

- Activităţi De Cooperare Interguvernamentală Şi Activităţile De Substanţă Sau Programe Ale O.M.P.I. Sunt Celelalte Două Tipuri:

- Structura Organizatorică A O.M.P.I. – Aceasta Este Alcătuită Din:

A) Adunarea Generală;

B) Conferinţa;

C) Comitetul De Coordonare De Biroul Internaţional Al O.M.P.I. Sau Secretariat.

4. Care Este Cadrul Legal Prin Care Este Reglementata Invenția Brevetabila. Ce Se Înțelege Prin Aceasta? Ce Se Înțelege Prin Noțiunea De Industrie, În Sens Larg?

Răspuns:

Nu Există O Definiţie Legală A Invenţiei În Legea Privind Brevetele De Invenţie Nr.64/1991 Republicată În 2007 Care Împreună Cu Regulamentul De Aplicare Constituie Actul Normativ De Bază Pe Plan Intern Privind Invenţia Brevetabilă. În Legea 62/1974 Abrogată Prin Legea Nr.64/1991 Se Definea Invenţia În Art.10, Într-o Terminologie Neunitară Şi Ambiguă, Invenţia Fiind Considerată Fie O Creaţie Ştiinţifică Sau Tehnică Fie O Soluţie Tehnică.

Preview document

Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 1
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 2
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 3
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 4
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 5
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 6
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 7
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 8
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 9
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 10
Dreptul Proprietatii Intelectuale - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Proprietatii Intelectuale.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Proprietate Intelectuală

1.Drepturile morale de autor: -dr morale ale atorului unei opere sunt drepturi strâns legate de personalitatea autorului,fiind un complex de dr...

Ai nevoie de altceva?