Garda Financiară

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 2706
Mărime: 10.22KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

privind organizarea Garzii Financiare

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Garda Financiara se organizeaza ca institutie publica de control, cu personalitate juridica, în subordinea Autoritatii Nationale de Control, finantata de la bugetul de stat.

(2) Autoritatea Nationala de Control preia, în conditiile legii, de la Ministerul Finantelor Publice atributiile specifice activitatii privind Garda Financiara, cu exceptia celor privind stabilirea, urmarirea si încasarea veniturilor bugetare si solutionarea contestatiilor.

(3) Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat, cu exceptia controlului fiscal, privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea si frauda fiscala.

Art. 2. - (1) Garda Financiara se organizeaza si functioneaza pe întreg teritoriul tarii prin Comisariatul general, comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti, ale caror competente teritoriale si sedii se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

(2) Garda Financiara, organizata conform art. 1, preia de la Ministerul Finantelor Publice toate drepturile si obligatiile în derulare, inclusiv bunurile mobile si imobile folosite de Garda Financiara si structurile acesteia, pe baza de protocol, conform legii. Prin acelasi protocol vor fi reglementate spatiile care ramân în folosinta Garzii Financiare.

Art. 3. - (1) Garda Financiara coordoneaza, îndruma si controleaza activitatea tuturor comisariatelor prin intermediul Comisariatului general si desfasoara actiuni operative pe întreg teritoriul tarii, în baza competentelor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.

(2) La solicitarea Garzii Financiare, Ministerul Administratiei si Internelor asigura Comisariatului general al Garzii Financiare, comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti, din cadrul subunitatilor specializate de interventie rapida ale politiei, personalul necesar pentru asigurarea protectiei si sigurantei operatiunilor desfasurate de comisarii Garzii Financiare în realizarea actului de control. Conditiile concrete si modalitatile în care personalul subunitatilor specializate de interventie rapida ale politiei participa la actiunile de control se stabilesc de Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Nationala de Control prin protocol.

(3) Garda Financiara este condusa de un comisar general, numit prin ordin de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite. Structura organizatorica a Garzii Financiare, numarul de posturi, normele generale si speciale de dotare, însemnele distinctive si modelele de uniforma se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupa functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual si se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.

CAPITOLULII

Atributiile Garzii Financiare

Art. 4. - (1) În vederea realizarii atributiilor sale, pentru combaterea actelor si faptelor de evaziune si frauda fiscala, Garda Financiara efectueaza controlul operativ si inopinat cu privire la:

a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege;

b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si înlaturarea operatiunilor ilicite;

c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, în toate locurile si spatiile în care se desfasoara activitatea agentilor economici;

d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.

(2) Garda Financiara face propuneri Autoritatii Nationale de Control privind proiectele de acte normative pentru îmbunatatirea activitatii specifice si îndeplineste orice alte atributii si activitati stabilite de catre ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control sau care îi revin din alte dispozitii legale.

Art. 5. - (1) Garda Financiara, în exercitarea atributiilor proprii, încheie acte de control operativ si inopinat, constata prin proces-verbal contraventiile savârsite si aplica amenzile legale.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

(3) Bunurile intrate în proprietatea privata a statului ca urmare a activitatii Garzii Financiare se valorifica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Garda Financiara va delega reprezentanti în comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) si art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si participa la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.

(5) Din veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevazute la alin. (3), dupa deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificarii acestora, si din sumele obtinute ca urmare a valorificarii actelor de control ale Garzii Financiare se retine o cota de 1% care se vireaza Autoritatii Nationale de Control pentru constituirea fondului de stimulente la dispozitia ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.

Preview document

Garda Financiară - Pagina 1
Garda Financiară - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Garda Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal 1. Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public,...

Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal

PARTEA A I-A OBLIGAŢIA BUGETARĂ ÎN SPAŢIUL COMUNITAR Cap.1. Aspecte generale 1.1. Instituţiile comunitare Comunităţile europene au avut drept...

Ai nevoie de altceva?