Grile Dreptul Familiei

Notiță
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2493
Mărime: 14.82KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Maria Harbada
Universitatea Al.I.Cuza, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Iasi contine raspunsuri partiale

Extras din document

1. În sens restrâns familia înseamnă:

a) soţii;

b) soţii şi copii lor;

c) toate persoanele legate prin căsătorie sau rudenie.

2. Izvor al întemeierii familiei este:

a) legea;

b) voinţa soţilor;

c) actul căsătoriei.

3. Funcţiile familiei sunt:

a) de solidaritate a membrilor ei;

b) economică;

c) educativă.

4. Funcţia economică a familiei este:

a) diferită de la o etapă la alta;

b) comună tuturor orânduirilor social – istorice;

c) funcţie de bază a familiei.

5. Familia, în sens restrâns cuprinde:

a) persoanele legate prin căsătorie;

b) rudele până la gradul IV inclusiv;

c) persoanele legate prin adopţie.

6. Caracterele familiei sunt:

a) este fenomen social complex;

b) are caracter istoric;

c) este întemeiată pe căsătoria liber consimţită între soţi.

7. Noţiunea juridică şi noţiunea sociologică a familiei sunt:

a) identice;

b) diferite;

c) diferite, dar cu unele caracteristici comune.

Grile cu privire la tema: Dreptul Familiei

1. Principiile dreptului familiei sunt reglementate expres în:

a) Codul Familiei;

b) Constituţie;

c) Alte cate normative.

2. Sunt izvoare ale Dreptului Familiei:

a) Constituţia;

b) Codul Familiei;

c) OUG nr. 25/1997 privind adopţia.

3. Principiul monogamiei este reglementat expres în:

a) Constituţie;

b) Codul Familiei;

c) Ordonanţă de Guvern.

4. Dreptul familiei este ramură autonomă a:

a) sistemului de drept român;

b) dreptului român privat;

c) dreptului public.

5. Familia este reglementată de principiu în:

a) Codul familiei;

b) Constituţie;

c) Alte acte normative.

6. Obiectul d ereglementare a Dreptului familiei este alcătuit din:

a) raporturile rezultând din căsătorie;

b) raporturile create prin adopţie;

c) alte raporturi asimilate de lege sub unele aspecte raporturilor de familie.

7. Principiul egalităţii în drepturi între bărbat şi femeie este înscris în:

a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

b) Codul familiei;

c) Constituţie.

Grile cu privire la tema: Dreptul familiei si starea civilă

1. Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face la cerere dacă:

a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse în totalitate sau în parte;

b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act;

c) din orice motiv, titularul actului cere efectuarea acestei operaţiuni.

2. Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor poate fi dispusă la cererea următoarelor peroane sau organe:

a) Parchetul;

b) Autoritatea administraţiei publice locale;

c) persoana interesată.

3. Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă:

a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă, deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă;

b) din orice împrejurare, isntanţa judecătorească dispune această operaţiune de stare civilă;

c) solicită persoana interesată.

4. Înscrierea menţiunilor de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie şi de deces se face:

a) la cererea celui nteresat;

b) din oficiu;

c) la solicitarea Parchetului.

5. Menţiunile se înscriu în actele de stare civilă, cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei în următoarele cazuri:

a) schimbarea numelui;

b) pierderea sau dobândirea cetăţeniei române;

c) încuviinţarea sau desfacerea adopţiei.

Preview document

Grile Dreptul Familiei - Pagina 1
Grile Dreptul Familiei - Pagina 2
Grile Dreptul Familiei - Pagina 3
Grile Dreptul Familiei - Pagina 4
Grile Dreptul Familiei - Pagina 5
Grile Dreptul Familiei - Pagina 6
Grile Dreptul Familiei - Pagina 7
Grile Dreptul Familiei - Pagina 8
Grile Dreptul Familiei - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Grile Dreptul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Penal an II

1. Sanctiunile de dr. pen – Scurta prezentare Sanct de dr. pen reprez consecinte ale incalcarii normelor penale.Ele reprez. amenintarea cu anumite...

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Grile Seminarii - Dreptul Familiei

1. Dreptul la actiune in tagada paternitatii apartine: a. mamei copilului b. sotului mamei copilului c. procurorului 2. Numele copilului din...

Conținutul dreptului de autor

1.Noțiuni indroductive Prin conținutul dreptului de autor se înțelege totalitatea drepturilor subiective și a obligațiilor corelative acestor...

Grile Dreptul Familiei

TUTELA – ca masura de protectie alternativa a copilului 1. Sunt masuri de protectie alternativa: a) Adoptia b) Tutela c) Supravegherea...

Grile Dreptul Familiei

cu privire la tema: Statutul legal al copilului 1. Copilul din prima casatorie si copilul din afara casatoriei au situatii juridice: a) diferite;...

Grile la Dreptul Familiei si Starea Civila

1.Reconstituierea actelor de stare civila se face la cerere, daca: a) registrele de stare civila au fost distruse sau pierdute ori distruse in tot...

Grile Casatorie

1. Izvor al întemeierii familiei este: a) Legea; b) Voinţa soţilor; c) Actul căsătoriei. x 2. Sunt izvoare ale dreptului familiei: a) Cutuma;...

Ai nevoie de altceva?