Grile Rezolvate la Drept Civil

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6527
Mărime: 36.86KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbada

Extras din document

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt:

[X] a. persoana fizică

[X] b. persoana juridică

[X] c. statul

2. Răspunderea pentru fapta proprie constituie:

[X] a. regula în materia răspunderii civile

b. excepţia în domeniul răspunderii civile

[X] c. forma răspunderii civile

3. Dreptul de gaj general îl are creditorul asupra:

a. bunurilor debitorului (unora dintre ele)

b. tuturor bunurilor debitorului

[X] c. întregului patrimoniu al debitorului

4. Garanţiile speciale ale obligaţiilor contractuale sunt:

[X] a. garanţii personale

[X] b. garanţii reale

[X] c. dreptul de retenţie

5. În concepţia doctrinei dreptului civil român, stingerea obligaţiilor civile are loc prin:

[X] a. plata (pură şi simplă)

[X] b. remiterea datoriei

c. poprirea

6. Sunt modalităţi de transmitere a obligaţiilor în opinia literaturii de specialitate:

[X] a. subrogaţia legală

[X] b. subrogaţia convenţională civilă

c. compensaţia

7. Cel mai important izvor de obligaţii civile în condiţiile economiei de piaţă este:

a. delictul civil

b. voinţa unilaterală

[X] c. contractul

8. Termenul de obligaţie are următoarele sensuri:

[X] a. raport juridic civil

[X] b. datorie pe care o are debitorul, în cadrul unui raport juridic de obligaţie, de a săvârşi faţă de creditor o prestaţie determinată

[X] c. înscrisul constatator al existenţei şi conţinutului unui raport juridic obligaţional, destinat a servi ca mijloc de dovadă al acestuia

9. Cuvântul obligaţie mai desemnează şi:

[X] a. titlul de valoare emis de stat, de o instituţie publică sau o unitate

[X] b. alte obligaţii decât cele de natură civilă (ex obligaţii morale)

c. orice datorie pe care o are un subiect de drept, faţă de alt subiect în viaţa juridică

10. Obiectul raportului juridic obligaţional constă în:

[X] a. prestaţia pozitivă (de a da, de a face)

b. drepturile şi obligaţiile părţilor

[X] c. inacţiunea sau abţinerea (obligaţia de a nu face)

11. Elementele raportului juridic obligaţional sunt:

[X] a. conduita (prestaţia) părţilor

[X] b. subiectul

[X] c. conţinutul şi obiectul

12. Conform prevederilor Codului civil sunt izvoare ale obligaţiilor:

[X] a. delictul civil (art. 998 C.civ.)

[X] b. legea

[X] c. contractul civil (art. 942 C. civ.)

13. Dreptul roman consideră izvoare principale ale obligaţiilor:

a. cvasidelictul civil (arătat în art. 999 C.civ.)

[X] b. contractul

[X] c. delictul civil

14. În doctrina dreptului civil sunt apreciate ca izvoare ale obligaţiei:

[X] a. contractul

[X] b. delictul

[X] c. legea

15. Izvorul tuturor obligaţiilor născute din cvasicontracte, delicte şi cvasidelicte este:

a. contractul

[X] b. legea

c. delictul

Preview document

Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 1
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 2
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 3
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 4
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 5
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 6
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 7
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 8
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 9
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 10
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 11
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 12
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 13
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 14
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 15
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 16
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 17
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 18
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 19
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 20
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 21
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 22
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 23
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 24
Grile Rezolvate la Drept Civil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Grile Rezolvate la Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Subiecte Drept Roman

1.Impartirea bunurilor in patrimonio in subdiviziuni dupa criteriul manciparii, corporalitatii, muvabilitatii, consumptibilitatii, fungibilitatii,...

Subiecte Istoria Statului si Dreptului Roman

1. Organizarea fiscala a Tarii Romanesti si a Moldovei in evul mediu. Principalele venituri ale TR si Mold au provenit din dari si din dari si...

Grile Drept Constitutional

1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept? ANS: A 2. Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ? ANS: B 3....

Dreptul Muncii

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 16 ani; d) 18 ani....

Teste Grilă Drept Civil

1. Articolul 969 al. 1 din Codul Civil potrivit căruia „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante” consacră: a....

Subiecte Teoria Generala a Dreptului

1. Formulaţi si comentaţi definiţia dreptului. Dreptul este ansamblul de norme (reguli) stabilite sau necunoscute de stat în scopul reglementării...

Comisia Europeană

Comisia Europeană În momentul actual funcționarea Uniunii se bazează pe cinci instituții: Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de...

Obligații Contracte

Alegeţi varianta corectă de răspuns: 1. Cum se clasifică obligaţiile în funcţie de izvorul lor: a) obligaţii născute din lege; b) obligaţii...

Te-ar putea interesa și

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Incompatibilități

1.Consideraţii preliminare Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în...

Drept Civil

1. In materia actelor juridice oneroase regulamentele NCC are urmatoare avantaje: - Rezolva disputele de doctrina si jurist prudenta dintre care...

Excepțiile de procedură

1. Noțiune. Generalități Excepțiile sunt mijloace procedurale prin care, în cadrul procesului civil, după caz, partea interesată, procurorul sau...

Grile Dreptul Familiei

1. În sens restrâns familia înseamnă: a) soţii; b) soţii şi copii lor; c) toate persoanele legate prin căsătorie sau rudenie. 2. Izvor al...

Ai nevoie de altceva?