Obligatii

Notiță
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 9057
Mărime: 46.13KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Capitolul I. Privire generala asupra obligatiilor civile

A. Notiune: In sens larg, obligaţia este acel raport juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, să dea, să facă sau să nu facă ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat in cazul neexecutării de bunăvoie.

B. Clasificarea obligaţiilor: 1. după izvoare: obligaţii care se nasc din: contracte; acte juridice unilaterale; fapte ilicite cauzatoare de prejudicii; Îmbogăţirea fără just temei; gerarea de către o persoană a intereselor altei persoane; plata unei prestaţii nedatorate; 2. după obiectul lor: obligaţii de a da; obligaţii de a face; obligaţii de a nu face; 3. după sancţiunea juridică ce le este proprie: obligaţii civile; obligaţii naturale; 4. după opozabilitatea lor: obligaţii obişnuite; obligaţii reale; obligaţii opozabile şi terţilor;

Capitolul II. Izvoarele obligatiilor

A. Notiune: Prin izvor de obligaţii se înţelege acel fapt juridic (în sens larg) care dă naştere unui raport juridic obligaţional;

B. Clasificare: actele juridice; faptele juridice

Capitolul III. Actul juridic ca izvor de obligatii

1. Contractul

A. Notiune: Este un acord între două sau mai multe persoane, stabilit cu scopul de a constitui sau stinge un raport juridic; hotărâtor pentru existenţa contractului este acordul do voinţă, care dă naştere, modifică ori stinge drepturi şi obligaţii;

B. Clasificare: 1. după modul de formare: contracte consensuale; contracte solemne; contracte reale; 2. după conţinutul lor: contracte sinalagmatice (bilaterale); contracte unilaterale; 3. după scopul urmărit de părţi: contracte cu titlu oneros (comutative/aleatorii); contracte cu titlu gratuit (dezinteresate/liberalităţi); 4. după modul (durata) de executare: contracte cu executare imediată; contracte cu executare succesivă; 5. după cum sunt sau nu nominalizate în legislaţia civilă: contracte numite; contracte nenumite; 6. după corelaţiile existente între ele: contracte principale; contracte accesorii;

C. Incheierea contractelor: semnifică realizarea acordului de voinţă al părţilor asupra clauzelorcontractuale; acest acord se realizează prin întâlnirea unei oferte de acontracta cu acceptarea acelei oferte;

Condiţiile de valabilitate a contractului: capacitatea; consimţământul; obiectul; cauza;

Oferta de a contracta: poate fi făcută în scris, verbal sau în mod tacit; con¬diţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta sunt: să îndeplinească cerinţele esenţiale ale consimţământului; să fie o manifestare de voinţă reală, serioasă, conştientă, neviciată şi cu intenţia de a angaja din punct de vedere juridic; să fie fermă; să fie neechivocă; să fie precisă şi completă;

Preview document

Obligatii - Pagina 1
Obligatii - Pagina 2
Obligatii - Pagina 3
Obligatii - Pagina 4
Obligatii - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Obligatii.doc

Alții au mai descărcat și

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva

ACTUL JURIDIC CIVIL NotiuneaAct juridic civil=manif.de vointa facuta cu intentia de a produce efecte jur.civ.,adica de a naste,modifica sau stinge...

Drept Penal an II

1. Sanctiunile de dr. pen – Scurta prezentare Sanct de dr. pen reprez consecinte ale incalcarii normelor penale.Ele reprez. amenintarea cu anumite...

Obligații

.Terminologie. Structura si clasificarea obligatiilor Obligatia este raportul juridic în temeiul caruia creditorul are prerogativa de a cere...

Dreptul Muncii - Test Grila

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii...

Dreptul Muncii

1. Notiunea si trasaturile raspunderii disciplinare Noţiune: Salariaţii răspund patrim, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile...

Drept Civil

Definitie : Acel contract prin care una din parti numita vanzator trasmite celeilalte parti numita cumparator dreptul de proprietate asupra unui...

Ai nevoie de altceva?